Paa Rundskuet
Reinert Torgeirson


Vi sitter midt i heiens lyng, halvt gjemt av slanke straa,
saa høit at ikke larmen fra byen kan os naa.

I vest har vi det store hav og holmene de graa,
i øst er horisonten stængt av fjeldene de blaa.

Hist duver skjøiterne avsted i kveldens slappe bris,
her ligger fjordene som svøpt i lummer sommerdis.

Henover heien stryker der en luftning let og fin,
det synger i de slanke straa som klang fra mandolin.

Langt ute synker solen ned og tænder alt i ild,
der glinser det og gløder det med sælsomt farvespil.

Der trylles frem et drømmeland som daarer sind og sans,
det staar med tinder, taarn og spir i rik, fantastisk glans.

Der tegner sig vort fagre slot med kuppel luerød,
med vinduer som flammer vildt i solnedgangens glødPaa Rundskuet/ Reinert Torgeirson
s. 46 i:
Digte / Reinert Torgeirson
Kristiania : DnAs forl., 1920 (Kristiania : Arbeidernes Aktietrykkeri)

oppslag i nasjonalbibliografien,lokalisering i samkatalogen og BIBSYS
oppslag i Diktbasen / Deichmanske bibliotek
1