Skolma-visa
Reinert Torgeirson

Har du hørt at her forleden natt, san,
var det noen som tok beina fatt, san.
Kjerringer og onger,
sprang i store donger
ut av byensom de var besatt, san.
For det gjalt, san,
redde alt, san,
førend Skolma ned i fjorden faldt, san.

Uri gikk i spissen for sin tropp, san,
og ved Støtta kommandertes stopp, san.
Der dei stod og glodde,
alle dei som trodde,
Skolma skulde gjøre slikt et hopp, san.
Og dei fraus, san,
gut og taus, san,
førend Skolma ned i fjorden faldt, san.

Tia gjekk og klokka ho blei tre, san,
alle datt dei ned på sine kne, san.
Uri stod og dirra,
mens mot sør han stirra:
Brødre, søstre, no skal undret skje, san
Frelst og fri, san,
det er vi, san,
men med Ålesund er det forbi, san.

Natta ho blei kald og ho blei lang, san.
Skolma gjorde ikkje noe sprang, san.
Utpå morrakvisten
slapp det opp med nisten,
Så det var såvidt dei hang og slang, san.
Onga grein, san,
ein for ein, san,
rusla flokken heim på trøtte bein, san.R.T. 1908


Skolma-visa / R.T.
S. 156-157 i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek

1