Hil dig, unge oprører!
Reinert Torgeirson


Hil dig, unge oprører,
der du fyldt av viden og vilje,
stolt og stridig gaar kampens vei!

Jeg hører din spottende latter.
Til hvem ler du?
Til de feige og frygtsomme,
til dem som kjøpslaar om sin ret,
til dem som tinger med tyrannerne,
til dem som bauter sig frem mellem borgerne
med smil og smisken mot taburetten som det vinkende maal!

Fortjener de andet end latter
disse pralende mandslinger
som rumler med store ord
og vifter i luften med papirprotester?
La de høre vor haan!
La oss drukne dem i en latterbølge!

Hil dig, unge oprører,
der du fyldt av viden og vilje,
stolt og stridig gaar kampens vei!

Istedetfor ord, ord og atter ord
sætter du den hensynsløse, fribaarne handling.
Hvad bryr du dig om borgernes bravader,
deres flom av løgne som de utspyr utanselig,
deres domme og deres døde paragrafer!
Med løftet hode staar du foran lovmagerens bord,
med smil i øiet gaar du ind gjennem fængslets porte.

Hil dig, unge oprører!
I dine fotspor vil alle de fortrykte komme vandrende,
alle de forkuede og trælbundne,
og alle dem som er fyldt av drøm og længt om en ny tid,
en stor og stadig sterkere hær vil følge dig,
der du stolt og stridig gaar kampens vei.
Hil dig!


Hil dig, unge oprører! / Reinert Torgeirson
s. 83-84 i:
Digte / Reinert Torgeirson
Kristiania : DnAs forl., 1920 (Kristiania : Arbeidernes Aktietrykkeri)

oppslag i nasjonalbibliografien,lokalisering i samkatalogen og BIBSYS