Venneraad
Reinert Torgeirson


Naar ørneungen prøver sine vinger
og daler paa sin første flyveflugt
som drukken den omkring i luften svinger
og redder sig i bergets aapne slukt.

Men tro dog ikke at den taalsomt tvinger
sin flyvelængsel under baand og tugt.
Nei, ut paany! Og se, i solblaa ringer
den hæver sig mot himlen stolt og smukt.

Vil du de lave sletter bak dig levne,
vil du de døde minder fra dig slaa,
vil du som ørnen imot høiden stevne,
vil du de fjerne, hvite tinder naa,

fortrøst dig til din egen unge evne
og find den vei, som bare du kan gaa!


Venneraad / Reinert Torgeirson
s. 36 i:
Digte / Reinert Torgeirson
Kristiania : DnAs forl., 1920 (Kristiania : Arbeidernes Aktietrykkeri)

oppslag i nasjonalbibliografien,lokalisering i samkatalogen og BIBSYS