Kva andre sa om Thornæs :

 

 

              "Under de tidligere partistrider har han ikke villet godta de store gruppers meninger, men som bekjændt for

                  partifæller som har fulgt med, har han alltid villet hævde sin helt egen mening og er derfor heller ikke blitt

                  nogen førende personlighet før nu, ..."               

                                                                                                    Albin Eines

                                                                                                    I : Ny tid. - (06.09.1923)

 

                 "Thornæs! En mand i fuld rustning og med den haarde, veirbitte næve klemt om skjeftet på sit tunge sværd,

                 en aldrig vikende mand fremst i ildlinjen! Ja, slik er Thornæs. En mand, jeg i ærbødighet tar luen av for. ...

                 ... Han har ikke sat sig ned for at skrive. Nei, han har reist sig for at stride."

                                                                                                        Johan Falkberget

                                                                                                        I : Social-demokraten. (14.12.1915)

 

            "Vandet klukker om skibsstevnen. Trondhjem og kamerat Thornæs er glidd i bølgerne agterud.

            Et hurra for ham!  Han hadde overlevd tidens nivellerende tendencer, han er Norges hyggeligste og

            eiendommeligste kommunist"

.                                                                                                        Martin Andersen Nexø

                                                                                                          I : Mod Dagningen: Skildringer fra Rusland.- (1923)

 

 

        "Han har hele tiden været en motstander av den revolutionære fagbevægelse."

                                                                                                   

                                                                                                        Martin Tranmæl

                                                                                                        I :  Arbeiderbladet. - (4.12.1923)