Thornæs i verdsveven : tilvising til nettsider med tilknytting
til Thornæs eller der Thornæs er omtalt.Portrettfotografi av Thornæs, trolig omkring 60-års alder


Knut Olai Thornæs 1874-1945 / Arbeidernes leksikon.
Oslo : Arbeidermagasinet, 1936.
Tilgang : URL http://www.oocities.org/RainForest/Jungle/5071/thornaes/thornaes.htm
Kort omtale frå Arbeidernes leksikon lekkja som mellombels nettstad for Thornæs

Knut Olai Thornæs / HNo [Haakon Norderval]
Oslo : Cappelen, 1980
Tilgang: URL http://www.oocities.org/RainForest/Jungle/5071/thornaes/musilex.htm
Kort omtale frå Cappelens musikkleksikon, nemner fleire av verkene hans og innsatsen for kulturen, både som journalist og politiker.

Knut Olai Thornæs var et unikum / Odd Willy Jacobsen.
I: Frem for NKP! : rød front, rød front, rød front / tekst: Tor Inge Berger ; [intervju med Odd W. Jacobsen].
[Oslo]: Friheten : H.I.Berger, 2001. - [(Veteranintervju)]
Tilgang : URL http://home.online.no/~hansnb/historie/jaco1.html
I veteranintervju i "Friheten" med omkvedet i song av Thornæs til undertittel vert han minna som folketalar og redaktør av partiavisa
(Intervjuet held fram i del 2 frå okkupasjonstida, men der vert ikkje Thornæs nemnt.)


La herrene trampe! / av Knut Olai Thornæs.
[Oslo?] : Rolf Vorhaug, 2000-07-18
Tilgang: URL http://home.online.no/~vorhaug/kultur/dikt/trad/la_herrerne_trampe.html
På kultursidene sine gjev Rolf Vorhaug att diktet Thornæs skreiv etter "Den blodige sundagen" i St. Petersburg 1905
og prenta på ny 1915 i samlinga: "Trompetskrald : agitatoriske digte"


Knut Olai Thornæs : 1874-1945 / [Terje Bratberg?] ; Trondheim folkebibliotek
Trondheim : Trondheim kommune, 1995.- (Trondhjemmere før oss).
Tilgang: URL
http://www.trondheim.com/content.ap?thisId=92598408&language=0


tidligere: http://www.trondheim.com/byen/trondhjemmere/trondhjemmere.asp?thisId=92598408
Kort biografi frå Trondheim kommune sine offisielle nettsider, gjeve att frå Trondheim byleksikon?
Nemner parken og Hilt si statue, men ikkje gata kalla opp etter Thornæs


Fellesorganisasjonen stiftes
I : Folkets hus i Trondheim : historien / tekst : Knut Wold
Trondheim : Folkets hus i Trondheim, [2001?]
Tilgang : URL http://www.folketshus.no/historie/felles.html
Av innhaldet: Omtale av Thornæs som medlem av fyrste byggenemda for huset


K.O. Thornæs / Ståle Cartfjord.
I : Arbeiderbevegelsen i Trøndelag 1918-23 / Ståle Cartfjord
[Trondheim] : [S. Cartfjord], 1999-08-11.
Tilgang: URL http://home.online.no/~cartfjor/Thornæs.htm
Omtale i heimesida http://home.online.no/~cartfjor/
for forfattaren si hovudoppgåve i historie. Universitetet i Trondheim, 1980.
[under bygging?]


Hvem er Støstad / [Knut Olai Thornæs]
I : Sverre Støstad : NKP's første formann / Gunnar E. Kristiansen
Oslo : Friheten, 2002-03-26
Tilgang: URL
http://www.friheten.no/lang/2002/03/sverre.html
gjev att Thornæs sin leiarartikkel i "Ny tid" (mandag 12.september 1921) om Støstad som svar på åtak frå
sosialdemokratane sin motkandidat Ole Konrad Ribsskog ved storingsvalet


Trondhjems social-demokratiske ungdomslag / K.O. Thornæs
Trondheim : NKP Midt-Norge, 2002-10-24
Tilgang: URL http://www.oocities.org/nkpmn/tekstarkiv/thmsocdemkot.html
Thornæs skriv på oppmoding i Klassekampen (1909-1940)/ SDU-NKU om stiftinga av ungdomslaget i Trondheim, der han møtte som journalist i "Folkebladet", teikna medlemskap for å kome inn, og seinare vart skrivar for laget. Vantar dato for originalartikkelen i avisa, men han er truleg frå tida 1915-1918. Soga om laget er ført fram til 1915.


Historikk / Jon Egil Brekke
I :Trondhjems arbeiderpartis sangkor og Fagforeningenes mannskor, Trondheim :
bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla / av Jon Egil Brekke.
[Oslo?] : [J.E. Brekke], 1999-03-14
Tilgang: URL http://home.online.no/~jebrekke/ho/Kap2.html
Av innhaldet: Thornæs melder i "Ny tid" ein påskekonsert 1917 med koret i Verdensteatret. ;
Koret syng på streikemøte i Småbergene forsommaren 1921. Thornæs talar her for omlag 6000 mennesker om støtte til sjømannsstreiken


Informasjon om bostedet: tellingsår 1900, kommune: Trondheim,
kommunenummer: 1601, gatenavn Nedre Møllenberggade 71
I: Søking i folketellingene for 1864, 1875 og 1900 / Universitetet i Tromsø. Registreringssentral for historiske data.
Tromsø : UiTø. Samfunnsvitenskaplig fakultet, 2002-04-04
Søk: http://draug.rhd.isv.uit.no/folketellinger.html
Her budde Thornæs med kona, foreldra og ein yngre brorListetype fødte og døpte 1850 / Digitalarkivet. Arkivverket. Statsarkivet i Trondheim arkivreferanse 565A02
Nr 30 30.Juni 1850, Daabsdatum 18 Aug. 1850: Peder ægte født,
Forældre: Fader Knud Pedersen, Moder Oline Andersdtr, Gaardbrugere paa Tornes.
I: Minesterialbok for Fræna (Vågøy-Ytre Fræna) 1845-1872 Tilgang : http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=gigant&info=ingen&hode=nei&show=20&uid=159934&js=j
Peder, far til Knut Olai vert fødd og døypt, ein får opplysning om fars foreldre som Knut Olai vart kalt opp etter.


1. mai ved K.O. Thornæs' bauta / Harald Ø. Reppesgaard.
I : 1. mai 2002 : ... rapporter fra 1. mai markeringen i Oslo, Trondheim,
Stavanger, Østfold og Tromsø.
Oslo : Friheten, 2002-05-02
Tilgang: URL http://www.friheten.no/iriks/2002/05/1mai02.html
Harald Ø. Reppesgaard holdt følgende appell og kransnedleggelse ved bautaen til
avdøde partikamerat, dikter og redaktør av «Ny Tid», K. O. Thornæs den 1. mai.
Markeringen var et samarbeid mellom Trondhjem Arbeiderparti av NKP og Trondheim Samorg
fotografi av monumentet i syenitt, hogd av Odd Hilt.


Knut Olai Thornæs / Bjørn-Erik Hanssen.
I : Bjørn-Erik Hanssen : utdrag fra produksjonen : 16 dikt
Trondheim : B-E Hanssen, 2001?
Tilgang: URL http://www.leopardmannen.no/hanssen/tekster.htm
Gamle arbeiderleder / kommunist og altmuligmann / Ditt navn klinger ennå / foruroligende og / livlig ...


Frem, kamerater [lydopptak] / K.O. Thornæs ; fremført av Vestlandske distrikt av NKP
http://www.oocities.org/nkpmn/frem_kamerater.mp3
I: Musikk. NKP-klassikere / Norges kommunistiske parti Midt-Norge.
Trondheim ? : NKP Midt-Norge, 2002-07-24?
Tilgang: URL http://www.oocities.org/nkpmn/musikk.html
Blanda kor syng det klassiske antimilitaristiske (men ikkje naudsynlegvis pasifistiske) diktet.
Kameratar frå Bergens arbeiderparti av NKP syng tydelegvis føre.
Opphavleg frå eit lydband med sosialistsongar BAP NKP spreidde mot slutten av 1990-åra


Thornæsportrett, tegnet av J. Ciljan Jacobsen etter hukommelsen 1974