Rang Avadhoot Maharaj, Nareshwar
Shree Rang Avadhoot--Bhajans--Dhoons--Datta Bavani --Aarti --Dattanam Sankirtan Home


VANDANA

Gurudev Datta Dayar Swami Vandana Tujane Hajo,
Vixep Dur Thai Badha Ama Chitt Sthir Tujma Thajo.... 1

Aja Chhata Avatar Bhakto Karane Te Aa Dharyo,
Satvansh Vidhi Harihar Tana Thai Ekrup Jage Sfuryo.... 2

Kai Ekmukh Kai Trimukh Tu Nirgun Chhata Sakar Ha,
Dhanya Tapa Muni Atrinu Shu Murtimant Khadu Aha.... 3

Dvibhuj Kai Kai Charbhuj Kai Divya Shadbhuj Shobhatu,
Vividhayudhe Avadhoot He Tuja Rup Chidras Redatu.... 4

Lila Tahari Ko Lahe Jhya Ved Pan Muga Rahya,
Thai Shwan Nit Pase Khada Aabha Banee Joi Rahya.... 5

Kasthavrutti Pavdi Par Tu Khado Sthule Dise,
Pravrutti Nivrutti Pado Ae Bhakti Mukti Maya Lase.... 6

Yogabhumi Smashan Ae Bhaktotanu Nij Chitt Ha,
Kamkrodh Mada Bare Betho Digambar Tu Tiha.... 7

Pankhee Swarupe Shastrgana Kunjan Kare Tuj Tatvanu,
Makhi-Purano Gangane Gungun Kari Nirgun Tanu.... 8

Sadhna Ganga Nadi Santosh Kalpadhruma Tinha,
Betho Jai Audhumbare Ae Na Tune Anue Aiha.... 9

Ghnyanagnini Jwara Samee Shobhe Jata Shir Shankari,
Satchitshukhatmaka Mukh Lase Anandmurti Ae Naree.... 10

Kanakgeru Saiyame Rangi Dharya Bhagava Aaho,
Aishwaryashad Bhujshad Thai Shobhe Nirakari Aaho.... 11

Rudrakshmara Kanthma Brahmandmara Shu Na Ae,
Vyapi Badhe Adako Rahyo Thalu Na Ake Tham He.... 12

Bari Aham Bhabhuti Ae Chori Tane Jagama Bhame,
Kai Gupta Kai Thai Pragat Tu Avyaktachinha Sada Rame.... 13

Aniket Atmakrid Tu Jane Viral Gnyani Tane,
Joi Rahe Laxye Sada Tuj Dhyanama Tuj Chintane.... 14

Annapurna Zori Ae Shobhe Khabhe Vishwambhari,
Padma Kare Padme Vase Gayatri Gau Padakhe Khadi.... 15

Girnarna Datar He Gaurax Garva Nivarana,
Kalitar Nrusinhsaraswati Nijbhakta Mans Ranjana.... 16

Dhundhu Kuvarpurma Tane Shri Padvallabh Rup He,
Va Vadi Audhumbar Vishe Va Gangapurma Kahe.... 17

Jau Akkal Kotma Shu Swamiraj Hase Tinha,
Manekpur Prabhu Pas va Mahurgadhhe va Ke Kaha.... 18

Yativar Kane Garudesware Va Jau Vasudevni,
Va Anya Nutan Veshthi Tu Kya Fare Ke He Muni.... 19

Pan Shu Lavu Aa Kya Na Tu Jya ta Rahyo Vilasi Badhe,
Dehke Na Andho Shu Karu Shradhha Vihono Rang Ae.... 20

Jay Datta He Jay Datta He Jay Datta He Tujane Namu,
Maune Virami Vaikhari Joi Tane Saghare Ramu.... 21


BACK
Gurudev Datta
Vasudevanand Sarasvati Swami Maharaj

Download Vandana


Copyright 2000-2004 Shree Rang Avadhoot Parivar (Nareshwar). NJ, USA ----- All rights reserved.
Questions, comments, suggestions? Send us feedback