Het is als spelen met vuur: elk druggebruik brengt een zeker risico met zich mee. Het feit dat je er lichamelijk en geestelijk afhankelijk van kunt worden, speelt daarbij een grote rol. De risico's zijn te verdelen in risico's op korte termijn en risico's op lange termijn.
Risico's op korte termijn

Het effect van veel drugs is voor een groot deel afhankelijk van de conditie en de stemming van de gebruiker op dat moment. Meestal wordt de heersende stemming versterkt. De effecten kunnen heel anders uitpakken dan de gebruiker verwacht.
Onvrede kan omslaan in diepe neerslachtigeheid. Angst kan omslaan in paniek. Druggebruik brengt daarom een extra risico met zich mee voor mensen die geestelijk kwetsbaar zijn.
Ook lichamelijk kan een drug 'verkeerd vallen'. Dat kan zich uiten in misselijkheid of braken. Maar het komt ook voor dat een gebruiker zo slecht reageert dat hij onwel wordt.
Het gebruik van de meeste drugs brengt risico's met zich mee voor mensen met hart- en vaatziekten (en zoals gezegd: mensen met geestelijke problematiek).
Net als het gebruik van alcohol is het gebruik van drugs af te raden tijdens de zwangerschap. Hetzelfde geldt voor de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. De werkzame stoffen kunnen doorgegeven worden.
Een risico waar veel over gesproken wordt, is dat van een overdosis: een dodelijke hoeveelheid van een bepaalde drug. Iemand die weet waar hij mee bezig is en die exact weet wat en hoeveel hij inneemt, kan eigenlijk alleen maar bewust een overdosis nemen.
Wat vaker voorkomt, is dat iemand iets anders inneemt dan hij verwacht, of (onwetend) een combinatie van stoffen inneemt die elkaars werking versterken. In de eerste plaats is moeilijk vast te stellen wat je koopt. Het komt regelmatig voor dat een pil of poeder niet bevat wat de verkoper beweert dat erin zit. Ook nemen veel gebruikers verschillende drugs door of naast elkaar. Dat kan ook gevaarlijk zijn.