Drugs beinvloeden in het algemeen de waarneming en het concentratievermogen. In het verkeer en in veel werksituaties vergroot druggebruik de kans op ongelukken. Druggebruik in het verkeer is strafbaar. Ook prestaties op school kunnen onder het gebruik van drugs lijden. Door het gebruik van elkaars vuile injectiespuiten bestaat het risico van besmetting. Aids, en hepatitis kunnen op deze manier verspreid worden.
Risico's op langere termijn

Bij langdurig gebruik is vaak sprake van 'moeten' gebruiken, ofwel van afhankelijkheid. Of dit nu op zich een risico genoemd moeten worden of niet, is niet zo interessant. Feit is wel, dat op lange termijn de schade aan lichaam en geest groot kan zijn. Deels wordt die veroorzaakt door de inwerking van de drugs zelf. Bepaalde organen kunnen overbelast en beschadigd raken. Geestelijk kan iets dergelijks plaatsvinden. Voor een ander deel wordt de schade veroorzaakt door de manier van leven die als het ware door de drug wordt afgedwongen.  Wanneer alleen het middel nog van belang is ten koste van gezond eten of van een gezond sociaal leven, kan de ontwikkeling geremd worden en de gebruiker zelfs lichamelijk en geestelijk aftakelen. Tenslotte: het is goed mogelijk dat op lange termijn risico's spelen dienu nog niet (goed) bekend zijn, bijvoorbeeld de mate van hersenbeschadiging bij gebruik van XTC.