Wat is heroine?
Heroine is een drug. Het behoort tot de opiaten: stoffen die uit de papaver (Latijn: papaver somniferum) worden gehaald. Door de onrijpe zaadbol in de kerven en het vrijkomende melksap in te drogen, ontstaat ruwe opium. Uit die ruwe opium kan morfine worden gehaald. En uit die morfine kan via een chemische bewerking heroine worden gemaakt. In het laboratorium kan zuivere heroine worden gemaakt. Maar in de praktijk is heroine nooit in die sterkte te koop. Want als het het uiteindelijk de gebruiker bereikt, is het door de opeenvolgende handelaren vermengd met allerlei andere stoffen. Zoals caffeine, paracetamol, suikers, zetmelen, of stophoest. Ook vermenging met gevaarlijke stoffen komt voor. In Nederland varieert het heroinegehalte van de 'straatheroine' van 20 tot 80%. Het varieert in uiterlijk van grof wit poeder tot geelbruine brokjes. Heroine wordt ook wel 'bruin' of 'smack' genoemd.
Waar komt het vandaan?
Drieduizend jaar voor het begin van onze jaartelling werd in het huidige Zwitserland al papaver geteeld. En in de 3e eeuw voor Chr. maken de Grieken melding van opium. In de 18e eeuw werd het roken opium in veel Aziatische landen een wijdverbreide gewoonte. De handel in opium vormde een belangrijke inkomstenbron voor de koloniale mogend heden, waaronder ook ons land. Opium was ook in Europa gemakkelijk te krijgen, maar tot grote problemen leidde dat niet. In het begin van de 19e eeuw werd ontdekt dat morfine de werkzame stof in opium is. Sinds het begin van de 20e eeuw mag morfine uitsluitend voor medische toepassingen als pijnstiller worden gebruikt. Dit vanwege het verslavingsrisico. Heroine werd voor het eerst in 1898 gemaakt. Het werd verkocht als sterke pijnstiller, als medicijn tegen TBC, hoest en morfineverslaving. Toen bleek dat heroine nog verslavender is dan morfine, werd het medisch gebruik van heroine in de meeste landen geleidelijk stopgezet.
Hoe wordt heroine gebruikt?
Heroine wordt meestal 'gechineesd' of gespoten. Bij chinezen wordt heroinepoeder op een stukje aluminiumfolie gelegd en verhit. De vrijkomende dampen worden door een kokertje opgezogen en komen zo rechtstreeks in de longen terecht. Spuiten: de heroinepoeder wordt op een lelep op blikje gelegd, opgelost in water en zuur (ascorbinezuur of citroensap) en dan verhit. De oplossing wordt in een bloedvat gespoten. In Nederland is chinezen de meest voorkomende manier van gebruik. Het percentage spuiters is sterk gedaald, tot minder dan een kwart van de gebruikers. Dat heeft vrijwel zeker met de risicos van het spuiten te maken. Overdracht van aids door het gebruik van vuile spuiten is daarvan de belangrijkste. Heroine kan ook worden gesnoven of vermengd met tabak worden gerookt.