Afhankelijkheid             Lichamelijk niet, geestelijke afhankelijkheid komt voor.

Tolerantie                    Deels (voor het bewustzijnsveranderend effect).

Effecten korte termijn   Oppeppend/bewustzijnsveranderend: sociale omgeving                                        wordt enigzins anders waargenomen; versterking van                                         gevoelens van intimiteit met anderen.               

Gevolgen lange termijn  Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC.                                    Vermoederlijk kan gebruik van XTC leiden tot                                                   veranderingen in de hersenen met aantasting van het                                           geheugen, de concentratie en de stemming                                                        (depressiviteit). Het gevaar neemt toe naarmate meer en                                      vaker gebruikt wordt. Het is niet uit te sluiten dat ook                                         eenmalig gebruik al tot zo'n effect op de hersenen leidt.                                      
  
Wat zit er in XTC?
De werkzame stof die in XTC zit heet MDMA (3,4 methyleendioxymethamfetamine). MDMA heeft een dubbel effect. Enerzijds is het een stimulerend middel met een oppeppende werking. Anderzijds is er een bewustzijnsveranderend effect: de waarneming wordt intenser en het gevoel van verbondenheid met anderen neemt toe. met de vraag 'Wat zit er in XTC?' is meteen een van de problemen rond XTC aangeroerd: vaak worden pillen als XTC verkocht, terwijl ze het in werkelijkheid niet zijn. Dan zit er geen MDMA in, maar iets wat erop lijkt of totaal andere stoffen. Stoffen die heel anders en onvoorspelbaar werken. Of helemaal niet.                                                                                                                                                                                             
Waar kom XTC vandaan?
MDMA werd rond 1900 voor het eerst in een laboratorium gemaakt. In de Veenigde Staten is het in de jaren '70 af en toe experimenteel bij psychotherapie gebruikt, omdat patienten er openenr en spraakzamer van werden. Het middel kwam daarna op de zwartemarkt terecht en werd onder de naam XTC populair in discotheken. In de jaren '80 dook het op in Europa. Ondanks wettelijke verboden, zoals in de VS in 1985 en in Nederland in 1988, is de verspreiding toegenomen. XTC wordt gemaakt  in illegale laboratoria. Via netwerken van dealers en subdealers komt het bij de gebruikers terecht. De prijs per pil of capsule varieert van 4 tot 12 euro.
Wat voelt de gebruiker?
De gebruiker wordt opgepept. Hij krijgt zowel lichamelijk als geesetlijk een ergeniek gevoel. Vermoeidheid wordt onderdrukt. Dat wil niet zeggen dat deze verdwenen is. Als de pil uitgewerkt is, komt de vermoeidheid in versterkte mate terug. Tegelijkertijd wordt de waarneming intenser. Onder invloed van XTC worden mensen sneller intiem en vertrouwelijk met anderen. Een ingenomen pil of capsule begint na 20 tot 60 minuten te werken. Het eerste uur daarna is het effect het sterkst. Na 4 tot 6 uur is het weg. Sommige gebruikers blijven ook de volgende dag een licht na-effect voelen. Dat kan een prettig maar ook een leeg en gedeprimeerd gevoel zijn. Een depressieve of chagrijnige stemming kan dagen blijven hangen.