Per Jonsson (1928-1998)


Jonsson , Per Olov, f. 14 februari 1928 i Storfors, Värmland; d. 28 november 1998 vid besök på födelseorten. Doktorerade i historia 1989 på avhandlingen »Finntorparna i Mången. Jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö.« Bidrog i tidskrifter och skriftserier med till avhandlingen anknytande artiklar, såsom »Släkten Muhoinen i Mången: Matts Jakobsson och hans barn« (1988), »Finntorparen Pål Hindersson och 1789« (1990), »Svensk överhet och finska undersåtar. Svensk språkpolitik under 400 år« (1991) samt »Finntorparen Pål Hindersson i Mången« (1992).

J. var själv ättling av de i avhandlingen och uppsatserna uppträdande finntorparna. Pål Hindersson i Mången var Per Jonssons farfars morfars far. Lars Ohlsson Puuroinen och Anna Mattsdotter Muhoinen var föräldrar till Per Jonssons farfars mormors mor; Matts Jakobsson Muhoinen i Mången var således Per Jonssons farfars mormors mormors far.

J. har utöver avhandlingen »Finntorparna i Mången. Jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö« skrivit och utgivit ett flertal verk ur egen penna samt ytterligare några andra skrifter, däribland en egen nyöversättning av Nya Testamentet och en luthersk psalmbok. J. var redaktör för och ansvarig utgivare av den teologiska kvartalstidskriften Lutherskt Sändebrev.


Upplysningar om Per Jonssons böcker m.m. kan erhållas ifrån <reformatio@ownit.nu>

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)