Frédéric OZANAM (1813-1853)
STICHTER VAN DE
SINT-VINCENTIUSVERENIGING

De stichter van de St.-Vincentiusvereniging is Italiaans van geboorte. Frédéric OZANAM zag immers als jongste van vijf kinderen het levenslicht in Milaan op 23 april 1813. Zijn familie was afkomstig van Lyon en in 1815 keerden ze naar Frankrijk terug. Vader Ozanam, een arts, stierf in 1837 en de moeder overleed twee jaar later. De 18-jarige Frédéric ging aan de Sorbonne rechten en letteren studeren en het was in de Franse hoofdstad dat hij met 5 andere medestudenten de eerste ‘Liefdadigheidsconferentie’ oprichtte, naar analogie van de ‘Conférences d’Histoire’ waarin de Kerk verweten werd de zijde van de machtigen en de rijken der aarde te kiezen. De kritiek luidde: "Jullie die er zo prat op gaan dat je katholiek bent, wat doen jullie eigenlijk? Waar zijn de werken, die de kracht van je geloof bewijzen?". Dat is voor Ozanam een schok en hij zegt: "Laten wij aan de slag gaan, laten wij er voor zorgen dat onze daden overeenstemmen met ons geloof!". Frédéric OZANAM zou later zelf aan deze beroemde universiteit doceren (doctoraat in 1836) en wel van 1841 tot 1852. Na ontslagname om gezondsheidsredenen stierf hij op 8 september 1853, pas veertig jaar oud, in het zuiderse Marseille alwaar hij op de terugreis was van een rustkuur in Italië.

Hij huwde in 1841 met Amélie SOULACROIX en in 1845 werd hun dochtertje Marie geboren.

20 april 1833 is de weerhouden stichtingsdatum van de eerste ‘Conférence de Charité’, OZANAM was dan… 20 Jaar! Frédéric bezocht ook België (oktober 1840), indirecte aanleiding tot het stichten van de Sint-Vincentius-a-Paulo-vereniging in ons land. Het was zijn droom om een netwerk van naastenliefde rondom de hele wereld te spannen. OZANAM nam immers de heilige Vincentius a Paulo, die vooral in de 17e eeuw in Frankrijk opkwam voor de armen en achteropgestelden, als lichtbaken voor zijn vereniging.

Paus Johannes-Paulus II heeft op 22 augustus 1997 Frédéric OZANAM zalig verklaard. Dit is een eerste stap om ooit, in het spoor van wegbereider “Monsieur Vincent”, tot de hoogste eer der altaren te worden verheven.

Wordt dus vervolgd...

 

Chronologie Frédéric Ozanam

 
1773 JEAN-ANTOINE OZANAM   GEBOREN OP       19 JULI (VADER VAN FRÉDÉRIC)

Pius VII

1800-1823

1781 MARIE NANTAS GEBOREN OP 15 JULI (MOEDER OZANAM)
1813 GEBOORTE TE MILAAN OP 23 APRIL
1814
1815 DE FAMILIE OZANAM KEERT TERUG NAAR LYON NEDERLAAG VAN NAPOLEON IN DE SLAG BIJ WATERLOO
1816
1817
1818
1819

1820
1821 5 MEI OVERLIJDEN VAN  NAPOLEON BONAPARTE
1822 FRÉDÉRIC OZANAM NAAR SCHOOL
1823
1824

  LeoXIII  1823-1829

DOOD VAN LOUIS XVIII EN   KAREL X OP DE TROON
1825
1826
1827
1828
1829 BACCALAUREAAT IN DE LETTEREN

1830

Pius VIII

ONAFHANKELIJKHEID VAN BELGIË EN GRIEKENLAND. BEGIN VEROVERING VAN ALGERIJE.
1831 AANVANG STUDIES PARIJS

Gregorius XVI 1831-1846

1832
1833 STICHTING ‘LIEFDADIGHEIDSCONFERENTIE’ (MEI)

1834 LICENTIE IN DE RECHTEN
1835 LICENTIE IN DE LETTEREN
1836 DOCTORAAT IN DE RECHTEN
1837 DOOD VAN VADER OZANAM
1838
1839 DOOD VAN MOEDER OZANAM
1840 AGGREGAAT FACULTEIT LETTEREN

1841 HUWELIJK MET AMÉLIE SOULACROIX TE LYON OP 23 JUNI
1842

TAHITI FRANS PROTECTORAAT
1843
1844 TITULARIS LEERSTOEL VREEMDE LITERATUUR AAN DE SORBONNE
1845 GEBOORTE VAN DOCHTER MARIE          (24 JULI) KATHOLIEKE IEREN EMMIGREREN NAAR DE U.S.
1846 RIDDER IN DE ‘LÉGION D’HONNEUR’ OORLOG MEXICO TEGEN DE U.S.
1847 WAS AANWEZIG OP DE AANSTELLING VAN PAUS PIUS IX EN HAD EEN PRIVÉ AUDIENTIE MET DE PAUS OP                   7 FEBRUARI          

 

Pius IX

1846-1878

EINDE VEROVERING VAN ALGERIJE
1848 IN FRANKRIJK:               ALGEMEEN STEMRECHT; LODEWIJK-NAPOLEON PRESIDENT; AFSCHAFFING SLAVERNIJ IN DE KOLONIES.

FRANS-JOZEF KEIZER VAN OOSTENRIJK 

1849 LAUREAAT 'GRAND PRIX GOBERT'
1850
1851
1852 NEEMT ONTSLAG OMWILLE VAN ZIEKTE EN MAAKT EEN PELGRIMSTOCHT NAAR POUY DE GEBOORTEPLAATS VAN  VINCENSIUS

NAPOLEON III KEIZER               (7 NOVEMBER)
1853 OVERLIJDT TE MARSEILLE OP                  8 SEPTEMBER EN WORDT TE PARIJS BEGRAVEN OP 24 SEPTEMBER

 

"Ik zou

een netwerk van 

naastenliefde

rondom

de wereld

willen spannen"

"Je voudrais

enserrer

le monde entier

dans un

réseau de

charité"

 

STAMBOOM
VAN DE GELUKZALIGE

Frédéric OZANAM (1813-1853)

Bénoit OZANAM (1729-1800) X Elisabeth BAUDIN (1736-1803)

Jean-Antoine OZANAM (1773-1837) X Marie NANTAS (1821-1894)

Frédéric OZANAM (1813-1853) X Amélie SOULACROIX (1821-1894)
Laurent LAPORTE (1843-1922) X Marie OZANAM (1845-1912)
Frédéric LAPORTE (1868-1922) X Marguerite RÉCAMIER (1877-1951)
Gabriëlle (1898)  Sabine (1900)  Marie (1902)  François (1907)  Magali (1911)
 

  

Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Frédéric OZANAM te Parijs op vrijdag 
22 augustus 1997, gaf Paus Johannes-Paulus II de communie aan de 
achter-kleindochters Marie (foto links) en Magali (foto rechts).