nav
undefined
nav
undefined
More...
nav
undefined
[Close]

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, Bandar Seri Begawan

                 

Bahasa Melayu
Kandungan Pelajaran:
KataNama: KataKerja: KataNafi: KataPenguat: KataSendi: Gantinamadiri Perumpamaan: SimpulanBahasa SuratRasmi: SuratTakRasmi:
Rancangan Pengajaran Harian(2007)
Januari:  FebruariMac:   AprilMeiJunJulai:   OgosSeptemberOktober:  November:  :
Rancangan Pengajaran Tahunan 5 RED (2007)
Rancangan Pengajaran Tahunan 5 Silver(2007)
Pelan Tindakan 2007
Jadual Waktu

 

 

Laman Sejarah
Kandungan

Rancangan Pengajaran Tahunan 2007

: PelanTindakanGuru 2007: Pameran/projek: SoalanUjian1: SoalanUjian2: SoalanUjian3: SoalanUjian4: Soalan Pertengahan Tahun: NotaBab1/LatihanBab1: NotaBab2/LatihanBab2: NotaBab3/LatihanBab3: NotaBab4/LatihanBab4: BinatangPurba:1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 

Rancangan Pengajaran Harian 2007
Januari: Februari: Mac: April: Mei: Jun: Julai: Ogos: September Oktober November :


1 1