SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BSB
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU, 2006.
DARJAH  6 

BUKU TEKS : BAHASA MELAYU BUKU 6
BAHAN TAMBAHAN : KERTAS  PEPERIKSAAN PSR ( TAHUN 96 - 05 )

PENGGAL SATU / FIRST TERM (03/01/06 - 16/03/06)

MINGGU & TARIKH

TAJUK PELAJARAN

KERJA-KERJA BAGI KELAS TAMBAHAN

CATATAN

1 03/01
/
07/01
Bk.BM.  
Kefahaman :   Pel.1 - Arkitek Brunei Moden
Latihan 1   :   Antonim, K.Kerja Transitif Aktif
Karangan  :
   
2 09/01
/
14/01
Bk. BM.    
Kefahaman :   Pel.2 - Jenis-jenis Hutan Di NBD.
Latihan 2   :   Sinonim , Kata Kerja Transitif Pasif.
Karangan  
  10/01
Hari Raya Aidiladha

 

3 16/01
/
21/01
Bk.BM.
Kefahaman :   Pel. 3 - Cara-cara Minyak & Gas
                       Diperolehi            
Latihan 3   :   S.Bahasa, K.Kerja Tak Transitif,
                       K.Ganti Nama Diri .
Karangan  :
   
4 23/01
/
28/01
Bk.BM.
Kefahaman:    Pel. 4  -  Nasihat Ayah
Latihan  4  :    Antonim , Kata Hubung.
Karangan       
   
5 30/01
 /
04/02
Bk.BM.
Kefahaman  :     Pel. 5  -  Taman Rekreasi Sg.Liang.
Latihan  5   :    Sinonim , Penjodoh Bilangan.
Karangan
 
:
  30/01 - Tahun Baru Cina
31/01-Awal Tahun Hijrah
6 06/02
/
11/02
Bk.BM.
Kefahaman   :     Pel. 6  -  Pesan Ayah.
Latihan 6     :     Simpulan Bahasa, Kata Seru.
Karangan  

 

7 13/02
/
18/02
Bk.BM.
Kefahaman   :      Pel. 7  -  Keretapi Badas
Latihan   7   :     Antonim , Partikel, K.Ganti Diri.
Karangan
   
8 20/02
/
25/02
Bk.BM.
Kefahamanan :     Pel.  8  -  Fatimah Binti    Al-Khattab.
Latihan   8    :     Sinonim , Kata Nama Am.
Karangan 
   23/02
 Hari Kebangsaan
9 27/02
/
04/03
Bk.BM.
Kefahaman   :      Pel.  9  -  Pantun Nasihat.
Latihan  9    :     S.Bahasa, K.Nama Khas, K.Ganti Diri.
Karangan     :  
  
Latihan bercetak  
10 06/03
/
11/03
UJIAN BULANAN 1 ( 06/03-13/03)
Bk.BM.
Kefahaman    :     Pel. 10  -  Majlis Berbedak Mandi.
Latihan  10   :     Antonim , Tanda Baca.
Karangan  
Latihan bercetak   
11 13/03
/
16/03
Bk.BM.
Kefahaman   :      Pel. 11  -  Gasing.
Latihan  11  :      Sononim , Kiasan, Adjektif.
Karangan    
Latihan bercetak  
11
  /
12

17/03
/
26/03
    CUTI PENGGAL PERTAMA ( 10 HARI )    
        PENGGAL KE DUA   27/3/06  -  10/ 6/2006    
13 27/03
/
01/04
Bk.BM.
Kefahaman   :     Pel. 12  -  Kerang-kerangan Di Brunei.
Latihan  12  :     S.Bahasa , Adjektif.
Karangan   :
 Kertas Peperiksaan
 PSR 96   
 
14 03/04
/
08/04
Bk.BM.
Kefahaman    :     Pel. 13  -  Sejarah Ringkas NBD.
Latihan   13  :     Antonim, K.Ganda, K.Ganti Diri.
Karangan     
 Kertas Peperiksaan
 PSR 96   
 
15 10/04
/
15/04
Bk.BM.
Bacaan         :      Pel. 14  -  Nabi Ibrahim Yang Taat.
Latihan 14   :      K.Sendi Nama , Bahasa Istana.
Karangan  
 Kertas Peperiksaan
 PSR 97   
11/04
Birthday of Prophet
Muhammad S.A.W.

16

17/04
/
22/04
Bk.BM.
Kefahaman  :      Pel. 15  -  Pahlawan Hj.Saman.
Latihan 15  :      S.Bahasa, K.Hubung , K.Ganti 
Karangan     
 Kertas Peperiksaan
 PSR 97   
 
17 24/04
/
29/04
Bk.BM.
Kefahaman  :       Pel. 16  -  Ke Medan Jaya.
Latihan 16  :       Antonim , P.Bilangan.
Karangan   
 Kertas Peperiksaan
 PSR 98   
Peraduan Menulis
Karangan ( Pr.4,5,6)
18 01/05
/
06/05
Bk.BM.
Kefahaman  :    Pel. 17  -  Monyet Emas China.
Latihan 17  :     Sononim, Kata Bantu, K. Penegas.
Karangan
 
 Kertas Peperiksaan
 PSR 98  
.
19 08/05
/
13/05
BM.
Kefahaman  :     Pel. 18  -  Seni Pertukangan Tembaga
                        Brunei.
Latihan  18 :     S.Bahasa, Kata Ganda.
Karangan 
 Kertas Peperiksaan
 PSR 99   
 
20 15/05
/
20/05
 ULANGKAJI    

21

22/05
/
27/05

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22.5.06 - 29.05.06

   

22

29/05
/
03/06
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 22.5.06 - 29.05.06
Bk.BM.
Kefahaman  :     Pel. 19  -  Cahaya.
Latihan  19 :     Antonim , Singkatan, Kata Arah.
Karangan   
 Kertas Peperiksaan
 PSR 99   
31/05
Hari Ulang Tahun 
  23

 

05/06
/
10/06

Bk.BM.
Kefahaman  :      Pel. 20  -  Bola Jaring.
Latihan 20  :      Sinonim , Imbuhan sisipan.
Karangan 

Kertas Peperiksaan
 PSR 2000   
 
24
/
25
12/06
/
25/06
 CUTI PENGGAL KEDUA ( 15 HARI )      
 12.06.06 - 25.06.06 
Kertas Peperiksaan
PSR 2000 
 
      PENGGAL  KE TIGA   26/06/06 - 31/08/06    
26 26/06
/
01/07
Bk.BM.
kefahaman  :      Pel. 21  -  Peristiwa 4 Oktober.
Latihan 21  :      Peribahasa, Adjektif, Nama
                         Pekerjaan.
Karangan   
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2001   
Peraduan Bercerita
(Peringkat Awal )
27 03/07
/
08/07
UJIAN BULANAN 2
Bk.BM.
Kefahaman   :     Pel. 22  -  Pusat Dakwah Islamiah.
Latihan  22  :    Antonim , K.Bilangan.
Karangan 
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2001   
 
28 10/07
/
15/07
Bk.BM.
Kefahaman    :      Pel. 23  -  Membuat Cincin Cara   Traditional
Latihan   23  :      Sinonim , K.Ganda, N.Tempat.
Karangan       
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2002   
15/7 - His Majesty
The Sultan's 59th
BirthdayPeraduan Bercerita
(Peringkat Akhir)
29 17/07
/
22/07
Bk.BM.
Kefahaman    :      Pel. 24  -  Tiga Wasiat.
Latihan  24   :      S.Bahasa, K.Nama Am.
Karangan
Kertas Peperiksaan
PSR 2002
 
30 24/07
/
29/07
Bk.BM
Kefahaman    :       Pel. 25  -  Perikanan Dasar Laut.
Latihan 25    :      Antonim , P.Bilangan.
Karangan  
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2003  
 
31 31/07
/
05/08
Bk.BM.
Kefahaman    :      Pel. 26  -  Nasihat.
Latihan  26   :     Sinonim, K.Nama Khas.
Karangan   
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2003   
 
32 07/08
/
12/08
UJIAN BULANAN 2 (12/8-17/8)
Bk.BM.
Kefahaman    :     Pel. 27  -  Raja Segala Bunga.
Latihan  27   :     Peribahasa, Bandingan Semacam.
Karangan  
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2004  
 
33 14/08
/
19/08
Bk.BM
Kefahaman    :     Pel. 28  -  Pembekal Air.
Latihan  28   :    Antonim , Cakap Ajuk/Pindah.
Karangan  
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2004  
 
34 21/08
/
26/08
PEPERIKSAAN PERCUBAAN KALI PERTAMA    21/08 - Israk Mikraj  
35
28/08
/
31/08
Bk.BM.
Kefahaman    :     Pel. 29  -  Balasan Sombong.
Latihan  29   :    Sinonim , Cakap Ajuk/Pindah,
                          Kata Nama Khas.
Karangan  
 Kertas Peperiksaan
 PSR 2005 
 
35
/
36
01/09
/
10/09
CUTI PENGGAL KETIGA ( 10 hari )  Kertas Peperiksaan
 PSR  (
perbincangan)   
01/09 - Israk Mikraj
PENGGAL KEEMPAT  11/09/06 - 30/11/06
37 11/09
/
16/09
 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KALI KEDUA      
38 18/09
/
23/09
                      Ulangkaji    
39 25/09
/
30/09
                      Ulangkaji   25/09 - Awal Ramadan
40 02/10
/
07/10
           PEPERIKSAAN PSR 2006     
41 09/10
/
14/10
            Murid-murid berehat di rumah.   10/10
Nuzul Al-Quran
42 16/10
/
19/10
            Murid-murid berehat di rumah.    
42
/
43
20/10
/
29/10
    Cuti Khas Sempena Bulan Ramadan (10 hari )
             20/10/06  -  29/10/06
  24/10
HARI RAYA AIDILFITRI 
44 30/10
/
04/11
         Aktiviti Membaca    
45 06/11
/
11/11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2006 (2/11-15/11)      
46 13/11
/
18/11
   
            AKTIVITI MEMBACA
   
47 20/11
/
25/11
            AKTIVITI MEMBACA       
48 27/11
/
30/11
            Raptai Majlis  Tamat Persekolahan    
48-52 01/12
/
31/12

CUTI PENGGAL KEEMPAT  2005

   

 

Ketua Jabatan:  Cikgu Tan Been Tiem                                    Tarikh: 03.01.2006

Guru-guru Matapelajaran:   Cikgu Chiam Lay Kuan
                                          Cikgu Chin Mee Hee  

                                           Cikgu Anthony

                                                     

                                        

Tentative Dates for Tests/ Exams 2006

Ujian 1 06/03/2006 - 13/03/2006
Ujian 2( Darjah 6 ) 03/07/2006 - 10/07/2006
Ujian 2( Darjah 1- 5 ) 07/08/2006-14/08/2006
Ujian 3 ( Darjah 1-5) 25/09/2006-01/10/2006
Peperiksaan Pertengahan Tahun 22/05/2006 - 29/05/2006
Peperiksaa Percubaan Pertama PSR 21/08/2006 - 26/08/2006
 Peperiksaa Percubaan Pertama- PMB, GCE 21/08/2006 - 29/08/2006 , 21/08/2006 - 31/08/2006
Peperiksaan Percubaan Kedua PSR  13/09/2006-   19 /09/2006
Peperiksaan Percubaan Kedua - PMB, GCE 13/9/2006  -  21/09/2006 , 13/09/2006 - 23/09/2006
Peperiksaan Akhir Tahun 06/11/2006 - 13/11/2006

 

1