RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN    BAHASA MELAYU (Januari)

Class

Mon

 

Tue

3/1

Wed

4/1

Thu

5/1

Fri

Sat

7/1

Remarks

P6Exp   Urusan buku teks Karangan: Saya sebuah buku Pel.10 Majlis berbedak mandi   Tanda baca  
P6Pu   urusan buku teks Karangan: Saya sebuah buku

-

  Imbuhan awalan-ber,di,pe,dan meN  

 

Class

Mon

9/1

Tue

10/1

Wed

11/1

Thu

12/1

Fri

Sat

14/1

Remarks

P6Exp Kefahaman :11 Gasing

-

Pel.12 Kerang-kerangan di Brunei Bandingan semacam   Kata adjektif  
P6Pu Kefahaman :1-arkitek Brunei moden Kata kerja transitif aktif Kata kerja transitif aktif

-

  Imbuhan awalan          ( latihan)  

 

Class

Mon *

16/1

Tue *

17/1

Wed *

18/1

Thu *

19/1

Fri

Sat

21/1

Remarks

P6Exp Pel.13 Sejarah ringkas NBD - Karangan Bergambar: Haji Saman seorang nelayan Kata ganda   Kata ganti nama diri ke 2  
P6Pu Pel.2 Jenis-jenis hutan Kata kerja transitif pasif Karangan Bergambar: Haji Saman seorang nelayan -      

 

Class

Mon

23/1

Tue

24/1

Wed

25/1

Thu

26/1

Fri

Sat

28/1

Remarks

P6Exp Pel. 14 Nabi Ibrahim

-

rencana Kata sendi nama   Bahasa Istana

 

P6Pu Pel.3 Cara-cara minyak dan gas diperolehi Kata kerja tak transitif rencana

-

  Kata ganti nama diri tanya

 

1

Class

Mon

29/1

Tue

30/1

Wed

31/1

Thu

 

Fri

Sat

 

Remarks

P6Exp Cuti Khas Tahun Baru Cina

-

Cuti Khas Tahun Baru Cina      

 

P6Pu Cuti Khas Tahun Baru Cina Cuti Khas Tahun Baru Cina Cuti Khas Tahun Baru Cina

-

   

 

1