RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

  BAHASA MELAYU(Jun)

Class

Mon

 

Tue

 

Wed

 

Thu

 

Fri

Sat

2/6

Remarks

P5 Red          

Bacaan: Buku Cerita

 
P5 Silver          

-

 

 

Class

Mon

4/6

Tue

5/6

Wed

6/6

Thu

7/6

Fri

Sat

9/6

Remarks

P5 Red Pel.14 Si Perawai

Karangan:Kemahiran asas 7

-

Tatabahasa: Imbuhan meN,meN-i dan meN-kan  

Bacaan / rencana

 
P5 Silver Tatabahasa: Imbuhan meN,meN-i dan meN-kan

Pel.14 Si Perawai

Bacaan /rencana

Karangan:Kemahiran asas 7

 

-

 

 

Class

Mon *

12/6

Tue *

13/6

Wed *

14/6

Thu *

15/6

Fri

Sat

17/6

Remarks

P5 Red Cuti Penggal Ke 2   Cuti Penggal Ke 2

 

    Cuti Penggal Ke 2

 

 
P5 Silver   Cuti Penggal Ke 2

 

  Cuti Penggal Ke 2

 

     

 

Class

Mon

19/6

Tue

20/6

Wed

21/6

Thu

22/6

Fri

Sat

24/6

Remarks

P5 Red Cuti Penggal Ke 2

 

  Cuti Penggal Ke 2

 

    Cuti Penggal Ke 2

 

 
P5 Silver   Cuti Penggal Ke 2

 

  Cuti Penggal Ke 2

 

     

 

Class

Mon

25/6

Tue

26/6

Wed

27/6

Thu

28/6

Fri

Sat

30/6

Remarks

P5 Red Pel.15 Angkatan Bersenjata Di Raja Brunei

Karangan:Kalau Saya Seorang Doktor

-

Tatabahasa:Imbuhan peN,peN-an dan peR-an  

Bacaan

 
P5 Silver Tatabahasa:Imbuhan peN,peN-an dan peR-an Pel.15 Angkatan Bersenjata Di Raja Brunei

Bacaan

Karangan:Kalau Saya Seorang Doktor

 

-

 

 

1
1 1 1