RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

  BAHASA MELAYU(Mac)

 

Class

Mon

 

Tue

 

Wed

 

Thu

1/3

Fri

Sat

3/3

Remarks

P5 Red       Bacaan   Tatabahasa:Kata Hubung  
P5 Silver       Karangan:  

-

 

 

Class

Mon

5/3

Tue

6/3

Wed

7/3

Thu

8/3

Fri

Sat

10/3

Remarks

P5 Red Pel.8 Perjanjian Persahabatan

Karangan

-

Tatabahasa: Kata Sendi

 

Bacaan

 
P5 Silver Tatabahasa: Kata Sendi

Pel.8 Perjanjian Persahabatan

Bacaan

Karangan:

 

-

 

 

Class

Mon

12/3

Tue

13/3

Wed

14/3

Thu

15/3

Fri

Sat

17/3

           Remarks

P5 Red Kefahaman:Pel. 9 Minyak di Brunei

Karangan

-

Tatabahasa:Kata Seru  

Cuti Sekolah

 
P5 Silver Tatabahasa:Kata Seru Kefahaman:Pel. 9 Minyak di Brunei

Bacaan

Karangan:

 

Cuti Sekolah

 

 

Class

Mon

19/3

Tue

20/3

Wed

21/3

Thu

22/3

Fri

Sat

24/3

Remarks

P5 Red Cuti Sekolah   Cuti Sekolah     Cuti Sekolah

 

P5 Silver   Cuti Sekolah   Cuti Sekolah      

 

Class

Mon

26/3

Tue

27/3

Wed

28/3

Thu

29/3

Fri

Sat

31/3

Remarks

P5 Red Pel.10 Tahun Gajah

Karangan

-

Tatabahasa: Kata ganti nama diri

 

Cuti Awam

 
P5 Silver Tatabahasa: Kata ganti nama diri

Pel.10 Tahun Gajah

Bacaan

Karangan:

 

-

 

 

1
1 1 1