RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

  BAHASA MELAYU(Ogos)

Class

Mon

30/7

Tue

31/7

Wed

1/8

Thu

2/8

Fri

Sat

4/8

Remarks

P 5 Red Bacaan / rencana

Karangan:Kemahiran asas 8

-

Tatabahasa: Imbuhan ke , ke-an  

Bacaan / rencana

 
P 5 Silver Tatabahasa: Imbuhan ke, ke-an

 bacaan / rencana

Bacaan /rencana

Karangan:Kemahiran asas 8

 

-

 

Class

Mon *

6/8

Tue *

7/8

Wed *

8/8

Thu *

9/8

Fri

Sat

11/8

Remarks

P 5 Red Pel.20 Televisyen Brunei

Karangan:Peristiwa yang tidak dapat saya lupakan

-

Tatabahasa: Imbuhan an dan kan  

Bacaan / rencana

 
P 5 Silver Tatabahasa: Imbuhan an dan kan Pel.20 Televisyen Brunei

Bacaan /rencana

Karangan:Peristiwa yng tidak dapat saya lupakan

 

-

 

 

Class

Mon

13/8

Tue

14/8

Wed

15/8

Thu

16/8

Fri

Sat

18/8

Remarks

P 5 Red Pel.21 Pembunuh yang kianat

Karangan:Kemahiran asas 9

-

Tatabahasa: Ulangkaji Imbuhan   

Bacaan / rencana

 
P 5 Silver Tatabahasa: Ulangkaji Imbuhan Pel.21 Pembunuh yang kianat

Bacaan /rencana

Karangan:Kemahiran asas 9

 

-

 

 

Class

Mon

20/8

Tue

21/8

Wed

22/8

Thu

23/8

Fri

Sat

25/8

Remarks

P 5 Red Pel.22 Fajar Menyinar Tanahairku

Karangan:Kemahiran asas 10

-

Tatabahasa:  ayat aktif / pasif  

Bacaan / rencana

 
P 5 Silver Tatabahasa:  ayat aktif / pasif Pel.22 Fajar Menyinar Tanahairku 

Bacaan /rencana

Karangan:Kemahiran asas 10

 

-

 

 

1

Class

Mon

27/8

Tue

28/8

Wed

29/8

Thu

30/8

Fri

Sat

 

Remarks

P 5 Red Ulangkaji Ujian 2

Karangan:Kemahiran asas 11

-

Tatabahasa: Ulangkaji   Bacaan / rencana  
P 5 Silver Tatabahasa: Ulangkaji Ulangkaji Ujian 2

Bacaan /rencana

Karangan:Kemahiran asas 11

 

-

 
1 1 1