SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

JABATAN BAHASA MELAYU

PELAN TINDAKAN GURU TAHUN 2006

 

NAMA GURU: ANTHONY CHIENG KAI HUAK

KELAS YANG DIAJAR: P 6Exprees dan P 6 Purple

 

 

BIDANG YANG DIFOKUS

Bil. Latihan

Tahap pencapaian yang diharapkan

Relevan

Peperiksaan yang dinilai

Tempoh

Bahan

catatan

a) Akademik

 

 

 

 

 

 

1. Karangan

20

 

- Pelajar-pelajar mampu menulis karangan berpandukan rangka karangan dan mengarang sepanjang 80 patah perkataan.

-Karangan bentuk isi tempat kosong.

-Karangan berpandukan rajah.

-Soalan ini merupakan soalan wajib dalam peperiksaan sekolah dan PSR.

-Markah yang diperuntukkan adalah 20%

 

Jan-Okt

Perbincangan dalam kelas

 

-Buku rujukan

 

2. Kefahaman

32

-Pelajar-pelajar mampu memahami petikan yang diberi.

-Dapat memberi jawapan yang lengkap berdasarkan petikan.

-Murid-murid menjawab soalan secara lisan di dalam kelas.

Soalan-soalan adalah berdasarkan kepentingan dalam peperiksaan.

 

 

Jan Okt

 

-Buku teks

-Buku kerja

 

 

3. Tatabahasa

1.      Antonim &

Sinonim

 

b) Peribahasa

 

1.      Cakap Ajuk dan

Cakap pindah.

d) Tanda baca

 

 

30

-Murid murid dapat memberikan maksud sama erti dan perkataan berlawan bagi perkataan-perkataan yang diberi.

 

 

 

- Murid-murid dapat menyatakan dan memberikan maksud erti bagi peribahasa peribahasa yang diberikan,

- Pelajar perlu tahu teknik untuk menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.

- Murid perlu tahu membezakan tanda tanda baca dan meletakkan pada tempat-tempat yang betul.

Soalan bahagian tatabahasa merupakan soalan pecahan yang dikeluarkan bersama

 

soalan-soalan utama dalam peperiksaan PSR.

 

 

Jan - Okt

 

-Buku teks

-Bahan cetak

-Buku kerja

 

 

 

 

1.      Imbuhan

 

 

 

f) Kata hubung

 

5

 

 

 

5

-Pelajar-pelajar dapat membubuh imbuhan yang betul pada perkataan-perkataan yang diberi dalam ayat dan membetulkan imbuhan yang salah dalam ayat.

- Murid tahu menghubungkan ayat menggunakan kata hubung yang sesuai.

 

Jan -Okt

 

 

4. Ringkasan

 

Sekolah menengah

 

 

 

 

5.Rumusan

 

 

Sekolah menengah

 

 

 

 

 

6. Puisi- sajak

 

Sekolah menengah

 

 

 

 

7. Bahasa Melayu Klasik

 

Tingkatan 5 sahaja

 

 

 

 

8. Soalan Peperiksaan Tahun-Tahun Lepas

 

*Untuk PSR sahaja ( Darjah 6 )

 

 

 

 

 

 

 

9. Ujian Bulanan

4

P 6Express: semua ujian = 100%

 

P 6 Purple : Ujian 1 = 94%

Ujian 2 = 96%

 

 

 

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada

pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

 

 

Jan-Okt

-Disediakan oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

10. Peperiksaan

 

1

Peperiksaan Pertengahan Tahun

P 6 Express = 100%

P 6 Purple = 98%

 

Peperiksaan Percubaan 1

P 6 Express = 100% lulus

P 6 Purple =100 % lulus

 

 

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

 

 

 

Disediakan oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

11. Kelas tambahan bagi pelajar yang lemah

Seminggu sekali

(30minit setiap sesi)

Dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada para pelajar dan menumpukan lebih perhatian kepada para pelajar yang lemah.

Membantu meningkatkan pencapaian para pelajar .

 

 

 

Jan-Okt

Dibimbing oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang diceburi oleh guru

Nyatakan bidang yang terlibat

Tahap pencapaian

Tindakan yang telah dilakukan

Tarikh peraduan/ tempoh

Masalah yang dihadapi/Cadangan pada masa depan

Catatan

b) Kokurikulum

Badminton

 

 

 

 

 

1. Penyelaras Peraduan

Nyanyian Lagu Melayu

 

 

Jun 2006

 

 

2. Guru pengawas peserta (Peraduan peringkat negara)

 

 

 

 

 

 

3. AJK Peraduan

 

Bercerita

Penyelaras dan hakim

 

Julai 2006

 

 

4. Persatuan yang diceburi

 

 

 

.

 

 

 

5. Lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan untuk meningkatkan pengetahuan guru

Nyatakan kursus yang dimaksudkan

Tarikh

Hasil yang diperolehi

catatan

  1. Kursus/bengkel/seminar/ konvensyen

 

 

 

 

 

1.      yang dihadiri pada tahun lepas

 

 

 

 

 

 

2.        yang ingin dihadiri pada masa akan datang

 

 

 

 

 

 

3.     lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

( Tandatangan guru)

 

 

 

Tarikh: 1 April 2006.

1

1