25th Anniversary

"25 Taon ng Mabuting Paglalakbay...Pasasalamat, Pagdiriwang at Panibagong Pagsasabuhay"