Do you love the song Momiji from Fruits Basket sang when Yuki, Kyou, Tohru and Momiji himself went to the sauna? Then you should join the Teru Teru Momiji Song Fanlisting!!! ^__^

e n t e r