suannon @home ห้อง 3/10 | เพื่อนบ้าน | โอพีจีคลับ | จุดรวมเพื่อน | มัลติมีเดีย

09 ม.ค. 2546

อัญชัญรุจีพาเหรด '45

ห้อง ม. 3/10 ได้รับหน้าที่จัดทำพาเหรดของสีม่วง หลังจากการวางแผนและเตรียมการหลายอาทิตย์ ในที่สุดพาเหรดของอัญชัญรุจีก็ได้ปรากฏสู่สายตาชาวสวนนนท์ ใน งานสวนนนท์เกมส์ '45 ถึงแม้ว่าจะได้เพียงอันดับที่ 2 ก็ยังภาคภูมิใจและจะพยายามต่อไปให้ถึงที่สุด  บัดนี้ผลงานของพวกเราก็ได้ปรากฏสู่สายตาของชาวโลก มาร่วมภาคภูมิใจในผลงานของเรา ด้วยการชมวิดิโอ และ รูปถ่าย ที่ไปเก็บมาอย่างใกล้ชิด เอาเชิญ!!

รูปถ่าย

วิดิโอ

Misc. Privacy Policy - ข้อตกลงการใช้บอร์ด ส.ก.น. รุ่น 23 - เว็บในเครือ - เกี่ยวกับเว็บนี้

Copyright © 1996-2002 โดย คณะกรรมการ ห้อง 10 รุ่น 23  และ กลุ่มโอพีจีสวนนนท์

1