BIODATA

NAMA: Yap Bee Yong

TEMPAT LAHIR: Brunei

TARIKH LAHIR: 23hb. Oktober

BANGSA: Cina

ALAMAT: P.O. Box 823, B.S.B., BS8671, Brunei Darussalam

TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SMCH: 1hb. September 1973

JAWATAN: Guru Bahasa Melayu, Pelajaran Am dan Pelajaran Sivik

KELAS YANG DIAJAR:    Bahasa Melayu - Darjah 1 Blue, 1 Gold

                                           Pelajaran Am - Darjah 1 Blue, 1 Gold, 1 Green, 1 Silver

                                           Pelajaran Sivik - Darjah 1 Green, 1 Silver


<BACK>