SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

JABATAN BAHASA MELAYU

PELAN TINDAKAN GURU TAHUN 2008

NAMA GURU ; YAP BEE YONG

KELAS YANG DIAJAR: DARJAH : 1 Yellow , 1 Bronze , 1 Green

 

BIDANG YANG DIFOKUS

Bil. Latihan

Tahap pencapaian yang diharapkan

Relevan Peperiksaan yang dinilai

Tempoh

Bahan

catatan

a) Akademik

 

 

 

 

 

 

 

1. Kefahaman

 

10

-Pelajar-pelajar dapat memahami petikan

yang diberi.

-Dapat memberi jawapan yang lengkap

berdasarkan petikan.

 

-Latihan bertulis

-Secara lisan

 

 

Mei Okt

-Buku rujukan

 

 

2. Tatabahasa

i )Perbendaharaan

kata

ii ) Suku kata

iii) Golongan kata

a) Kata Nama

b) P. Bilangan

c) Kata Kerja

d) Kata Adjektif

e) K. Ganti Tunjuk

f) Kata Tanya

g) Kata Nafi

h ) Tanda Baca
i ) Menyusun Ayat

 

 

 

 

28

-Pelajar-pelajar dapat mengenal serta

mengetahui maksud kata-kata yang

diberi.

 

 

- Pelajar-pelajar dapat mengeja serta

menyebut kata-kata dengan betul.

 

-Pelajar-pelajar dapat memahami kata-
kata yang diberi dan mampu
menggunakannya dalam ayat.

Soalan bahagian tatabahasa merupakan soalan pecahan yang dikeluarkan dalam

Ujian-ujian dan

Peperiksaan Pertengahan Tahun

serta Peperiksaan Akhir Tahun .

 

 

 

 

 

Jan - Okt

-Buku teks

-Buku kerja

Zoom 1A
Zoom 1B
- Buku
Belajar
Membaca

 

3. Ujian Bulanan

2

Ujian 1 ( - 3 2008 )

1 Yellow 1 Bronze 1 Green

Ujian 2 ( - 8 2008 )
1 Yellow 1 Bronze 1 Green

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

Mac - Okt

-Disediakan oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

4. Peperiksaan

 

2

Peperiksaan Pertengahan Tahun ( -5-08)
1 Yellow 1 Brown 1 Green
Peperiksaan Akhir Tahun ( -11-08 )
1 Yellow 1 Bronze 1 Green

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

 

 

 

 

Mei

Okt

 

Disediakan oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

5. Kelas tambahan bagi pelajar yang lemah

Seminggu 2 kali

Dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada para pelajar dan menumpukan lebih perhatian kepada para pelajar yang lemah.

Membantu meningkatkan pencapaian para pelajar dalam ujian-ujian serta

peperiksaan.

 

 

Dibimbing oleh guru masing - masing

 

 

 

 

Kegiatan yang diceburi oleh guru

Nyatakan bidang yang terlibat

Tahap pencapaian

Tindakan yang telah dilakukan

Tarikh peraduan/ tempoh

Masalah yang dihadapi/Cadangan pada masa depan

Catatan

b) Kokurikulum

 

 

 

 

 

 

 

1. Penyelaras Peraduan

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru pengawas peserta (Peraduan peringkat negara)

 

 

 

 

 

 

3. AJK Peraduan

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Persatuan yang diceburi

 

-Berkebun Bunga

 

 

 

 

 

5. Lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan untuk meningkatkan pengetahuan guru

Nyatakan kursus yang dimaksudkan

Tarikh

Hasil yang diperolehi

catatan

a)      Kursus/bengkel/seminar/ konvensyen

 

 

 

 

 

i.                    yang dihadiri pada tahun lepas

 

 

 

 

 

 

ii.                  yang ingin dihadiri pada masa akan datang

 

 

 

 

 

iii.                lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yap Bee Yong

____________________________

( Tandatangan guru) Tarikh: 15hb. Januari , 2008