SEKOLAH   MENENGAH  CHUNG  HWA BSB

                       PELAN  TINDAKAN   TAHUN 2008

 

            MATA  PELAJARAN                :     PELAJARAN   AM   

            KELAS    YANG  DIAJA R       :     P 1 Yellow , 1 Green

            GURU                                           :     Yap  Bee  Yong

 

PERKARA

PENERANGAN

TEMPOH MASA

SUMBER

CATATAN

1. Target ( Matlamat Pencapaian )  bagi Peperiksaan Pertengahan  Tahun                     

 

Target  kelulusan :  75%

 

- Memupuk minat murid mengenal alam semula jadi dan perkara yang dibuat dalam kehidupan mereka setiap hari .

 

 

 

Jan - Mei

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buku Teks          

 

- Latihan Bertulis

 

2. Teknik

-Mempamerkan gambar -gambar alam semulajadi yang bersesuaian mengenai pelajaran yang diajar.

-memberi pendedahan  dengan  alat –alat sebenar serta penerangan  dan soal jawab akan diberi .

 

 

 

 

Jan – Mei

 

 

3.Aktiviti

- Kerja-kerja murid yang baik akan di pameran di kelas.

 

Jan - Mei

Hasil kerja murid

 

4.Jumlah penilaian

- 6 Latihan bertulis

- 2 kali Ujian                                                 

- 1 kali Peperiksaan Pertengahan Tahun
- 1 kali Peperiksaan Akhir Tahun

 

Jan  - Mei

 

- Buku Teks       

- Buku Latihan

 

5. Ujian Bulanan

/3 Ujian 1  1 Yellow               lulus  
                   1 Green                lulus  
19/5 Peperiksaan Pertengahan Tahun
                   1 Yellow               lulus
                   1 Green                 lulus   

 

Feb - April

 

- Buku Teks

- Buku Latihan

 

 

6. Kelas Pemulihan

Kelas tambahan bagi penuntut yang lemah

 

  Mei

 

Mengulangkaji  semula pelajaran yang telah diajarkan.