SEKOLAH   MENENGAH  CHUNG  HWA BSB

                         PELAN  TINDAKAN   TAHUN 2008

 

            MATA  PELAJARAN                :     PELAJARAN   AM   

            KELAS    YANG  DIAJA R       :     P 1 Yellow , 1 Green

            GURU                                                      :     Yap  Bee  Yong

 

PERKARA

PENERANGAN

TEMPOH MASA

SUMBER

CATATAN

1. Target ( Matlamat Pencapaian )  bagi Peperiksaan  Akhir Tahun                    

 

Target Kelulusan : 75%
 
- Memupuk minat dan kesedaran
 terhadap apa yang terdapat dan
 berlaku di persekitaran mereka

-Membolehkan murid-murid
 mengenal alam haiwan dan tumbuh-
 tumbuhan 

 

 

 

Jun - Okt

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buku Teks          

 

- Latihan Bertulis

 

2. Teknik

-Mempamerkan gambar -gambar alam semulajadi yang bersesuaian mengenai pelajaran yang diajar.

-memberi pendedahan  dengan  alat –alat sebenar serta penerangan  dan soal jawab akan diberi .

 

 

 

 

Jun - Okt

 

 

Okt3.Aktiviti

- Kerja-kerja murid yang baik akan di pameran di kelas.

 

Jan - Mei

Hasil kerja murid

 

4.Jumlah penilaian

-  10 Latihan bertulis

- 2 kali Ujian                                                  

- 1 kali Peperiksaan Akhir Tahun

 

Jun - Okt

 

- Buku Teks       

- Buku Latihan

 

5. Ujian Bulanan

           

  Ujian  2   (  - 8-2008 )  
  1 Yellow          1 Green
  Peperiksaan Akhir Tahun (   -11-08 )  
 

 

Jul - Okt

 

- Buku Teks

- Buku Latihan

 

 

6. Kelas
  Pemulih

Kelas tambahan bagi penuntut yang lemah


Sep - Oct

 

 Mengulangkaji
semua pelajaran yang
telah diajarkan

Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan
cuba memperbaiki
kelemahan yang ada pada
diri mereka