RANCANGAN PENGAJARAN, S.M.C.H., B.S.B

SCHEME OF WORK, C.H.M.S., B.S.B.

(2008)

 

:

Matapelajaran:

Subject :

SIVIK

:

Darjah:

Level :

SATU

:

Buku Teks:

Text Book:

BUKU AKTIVITI PELAJARAN SIVIK

 

第一学期 /PENGGAL SATU / FIRST TERM (02/01/08 ~ 19/03/08)

周次Minggu

Week

日期Tarikh

Date

教学

Tajuk Pelajaran

Lesson / Topics

作业

Kerja-kerja

Assessments

备注

Catitan

Remarks

1

02/01

/

05/01

 

PENJUALAN BUKU TEKS DAN PEMBAYARAN YURAN SEKOLAH

 

 

2

07/01

/

12/01

1.       HIDUP BERKELUARGA

A.       Mengenal keluarga sendiri

1.    Keluarga saya

 

Ms 3

 

3

14/01

/

19/01

 

2. Keluarga saya

 

Ms 4

 

4

21/01

/

26/01

 

Gunting dan cantumkan semula gambar

 

Ms 5 - 7

 

5

28/01

/

02/02

 

Kefahaman

 

Ms 8

 

6

04/02

/

09/02

 

Gunting dan cantumkan semula

 

Ms 9 - 11

 

7

11/02

/

16/02

 

B.    Menghormati dan mengasihi keluarga sendiri

      Tandakan betul atau salah


 C.  Membantu keluarga sendiri
      
Isikan tempat kosong

 

 

Ms. 12 - 14

 

8

18/02

/

23/02

 

2. Kefahaman

 

Ms 15

 

9

25/02

/

01/03

 

3. Gunting dan cantumkan semula gambar

 

Ms 17 - 19

 

10

03/03

/

08/03

 

2.     SIFAT-SIFAT DAN AMALAN BAIK YANG PATUT DIMILIKI

A.    Sikap Bersih

1. Kebersihan diri

 

Ms 23

 

11

10/03

/

15/03

 

2. Kebersihan pakaian

 

Ms 24

 

12

17/03

/

19/03

3. Kebersihan makanan

 

Ms 25

 

12

/

14

20/03

/

30/03

第一学期假期(十一天)

Cuti Penggal Pertama (11 Hari)

First Term School Holiday (11 Days)

第二学期 / PENGGAL DUA / SECOND TERM ( 31/03/08 ~ 14/06/08 )

14

31/03

/

05/04

 

4. Kebersihan tempat

 

Ms 26

 

15

07/04

/

12/04


Gunting dan cantumkan semula gambar

 

Ms 27 - 29

 

16

14/04

/

19/04

 

B. Sikap Hormat

 

Ms 30

 

17

21/04

/

26/04

 

C. Sikap Jujur, Amanah dan Ikhlas

1. Tandakan betul atau salah

2. Sesuaikan gambar

 

 

Ms 31 – 32

 

 

 

18

28/04

/

03/05

 

D. Sikap Bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah

1. Bertanggungjawab terhadap barang

 

Ms 33 - 34

 

19

05/05

/

10/05

 

2. Bertanggungjawab terhadap ibubapa, guru-guru dan ketua

 

Ms 35- 37

 

20

12/05

/

17/05

 

Gunting dan cantumkan semula gambar

 

 

Ms 39 - 41

 

21

19/05

/

24/05PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

 

22

26/05

/

31/05

 


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

 

23

02/06

/

07/06

 

3. Cara-cara yang betul memegang benda yang tajam

a. Tandakan betul atau salah

 

Ms 42

 

24

09/06

/

14/06

 

b. Sesuaikan gambar

 

Ms 43

 

25

/

27

15/06

/

29/06

第二学期假期 ( 十五天 )

Cuti Penggal Kedua ( 15 Hari )

Second Term School Holiday (15 Days)

第三学期 /PENGGAL TIGA / THIRD TERM (30/06/08 - 16/09/08)

27

30/06

/

05/07

 

E. Sikap rajin

 

a. Sesuaikan gambar

 

Ms 44

 

28

07/07

/

12/07

 

F. Sikap Berbudi Bahasa dan Bersopan-santun

1. Selalu memberi pertolongan

 

Ms 45

 

29

14/07

/

19/07

 

2. Sentiasa berterima kasih ke atas semua pertolongan  orang.

 

 

Ms 46

 

 

 

30

21/07

/

26/07

 

3. Gunting dan cantumkan semula gambar

 

Ms 47 - 49

 

31

28/07

/

02/08

 

4. Bertegur- sapa

a. Fahaman

 

Ms 50

 

32

04/08

/

09/08

 

b. Gunting dan cantumkan gambar

 

Ms 51 - 53

 

33

11/08

/

16/08

 

3. SEKOLAH KITA

A. Peraturan Sekolah

1. Pakaian

 

Ms 57 -59

 

34

18/08

/

23/08

 

2. Tatatertib

Menyanyi lagu Amanah

 

 

Ms 61 – 63

 

 

 

35

25/08

/

30/08

 

3. Kebersihan bilik darjah

 

Ms 65 - 67

 

36

01/09

/

06/09

4. Doa Sekolah

a. Baca doa

b. Gunting dan cantumkan semula gambar

 

 

Ms 68 -71

 

 

 

 

37

 

08/09

/

13/09

 

c. Tandakan betul

 

Ms 72

 

38

15/09

/

17/09

5. Keselamatan Lalu Lintas

 

 

Ms 73

 

38

/

41

18/09

/

05/10

第三学期假期 ( 十九天 )

Cuti Penggal Ketiga ( 19 Hari )

Third Term School Holiday (19 Days)

第四学期/PENGGAL EMPAT/FORTH TERM (06/10/08 ~ 29/11/08)

41

06/10

/

11/10

4.  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

A. Mempelajari Lagu Kebangsaan

 

Ms 77 - 79

 

42

13/10

/

18/10


B. Menghormati Lagu Kebangsaan

 


Ms 80

 

43

20/10

/

25/10

 

C. Mengenalkan Bendera Negara

 

 

Ms 81 - 83

 

44

27/10

/

01/11


D. Menghormati Bendera Negara

 

 

Ms 84

 

45

03/11

/

08/11

 

E. Menghormati Sultan

 

Ms 85

 

46

10/11

/

15/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2007

 

47

17/11

/

22/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2007

 

 

 

48

24/11

/

29/11

 

 

 

49

/

53

30/11

/

31/12

第四学期假期(32)

Cuti Penggal Keempat (32 hari)

Fourth Term School Holiday (32 days)

 

科主任:

Ketua Guru Matapelajaran:

Name of Supervisor :

Cikgu Hjh Sarimah

日期:

Tarikh:

Date:

 Januari 2008

:

Guru-guru Matapelajaran:

Name of Subject Teachers :

 

  • Ho Kee Shuan
  • Yap Bee Yong