SAN ANTONIO BENDITO
Autora: Rosalía de Castro (1837-1885)

(Poetisa gallega, la más grande, la única.)

San Antonio bendito,
dádeme un home,
anque me mate,
anque me esfole.


Meu santo, San Antonio,
daime un homiño,
anque o tamaño teña
dun gran de millo.
Daimo, meu santo,
anque os pes teña coxos,
mancos os brazos.

Unha muller sin home...
¡santo bendito!,
é corpiño sin alma, 
festa sin trigo.
Pau viradoiro
que onda queira que vaia
troncho que troncho.

Mais en tendo un homiño,
¡Virxe do Carme!,
non hai mundo que chegue
para un folgarse.
Que, zambo ou trenco,
sempre é bo ter un home
para un remedio.

Eu sei dun que cobisa
causa miralo, 
lanzaliño do corpo,
roxo e encarnado,
carniñas de manteiga,
e palabras tan doces
cal mentireiras.

Por el peno de día,
de noite peno,
pensando nos seus ollos
color de ceo;
mais el, xa doito,
de amoriños entende,
de casar pouco.

Facé meu San Antonio
que onda min veña,
para casar conmigo,
nena solteira
que levo en dote
unha culler de ferro,
catro de boxe,

un irmanciño novo
que xa ten dentes,
unha vaquiña vella
que non dá leite...
¡Ai, meu santiño!,
facé que tal suceda
cal volo pido.

San Antonio bendito,
dádeme un home,
anque me mate,
anque me esfole.

Que, zambo ou trenco,
sempre é bo ter un home
para un remedio.
San Antonio bendito,
dadme un hombre,
aunque me mate, 
aunque me despelleje.


Mi santo, San Antonio,
dame un hombrecito,
aunque el tamaño tenga
de un grano de mijo.
Dámelo, mi santo,
aunque los pies tenga cojos,
mancos los brazos.

Una mujer sin hombre...
¡santo bendito!,
es cuerpito sin alma,
fiesta sin trigo.
Palo que se revolea
que donde quiera que vaya
rompe que rompe.

Mas teniendo un hombrecito,
¡Virgen del Carmen!
no hay mundo que alcance
para uno holgarse.
Que, zambo o renco,
siempre es bueno tener un hombre
para un remedio.

Yo sé de uno que deseo
causa mirarlo, 
esbelto de cuerpo,
rubio y encarnado,
carnecitas de manteca,
y palabras tan dulces
como mentirosas.

Por él peno de día,
de noche peno,
pensando en sus ojos
color de cielo;
mas él, ya ducho,
de amoríos entiende,
de casar poco.

Haced mi San Antonio
que hasta mí venga,
para casar conmigo,
nena soltera
que llevo en dote
una cuchara de hierro,
cuatro de boje,

un hermanito nuevo
que ya tiene dientes,
una vaquita vieja
que no da leche...
¡Ay, mi santito!
haced que tal suceda
como os lo pido.

San Antonio bendito,
dadme un hombre,
aunque me mate, 
aunque me despelleje.

Que, zambo o renco,
siempre es bueno tener un hombre
para un remedio.
1