František Wagner

dosiahnutá hodnosť: stotník letec - pilot
narodený: 29. október 1911 v Mýte pod Ďumbierom
status: zomrel 16. januára 1966


- absolvoval Leteckú akadémiu, ročník 1934-35
- v čase vzniku Slovenského štátu slúžil v 12. pozorovacej letke ako prvý dôstojník
- aktívne sa zúčastnil bojov s maďarskou armádou, absolvoval tri lety na lietadlách Š-328
- koncom marca sa stal veliteľom 12. letky v Spišskej Novej Vsi, už ako nadporučík
- po reorganizácii letectva sa 12. letka prečíslovala na 2. letku, ktorej opäť velil F. Wagner
- spolu s 2. letkou sa zúčastnil poľného tiahnutia proti ZSSR
- od 15.3.1943 sa stal veliteľom 51. transportnej letky na Troch Duboch v hodnosti stotník
- prežil ťažkú leteckú haváriu, početné a komplikované zlomeniny mu znemožnili pokračovať v službe
- 31. augusta 1944 uletel na lietadle Š-328 z letiska Spišská Nová Ves do ZSSR
- stal sa príslušníkom 1.čszld v ZSSR ako zástupca veliteľa 3. bitevného pluku
- nedoliečené zranenia mu však tesne pred koncom vojny znemožnili ďalšiu činnosť
- od septembra 1945 slúžil ako zástupca veliteľa Leteckého náhradného pluku č. 4 v Poprade, od novembra 1946 sa stal jej veliteľom
- v apríli 1948 bol zbavený velenia a odišiel z armády
- zomrel 16. januára 1966