Happy Dead Band - Szöveggyûjtemény


1. Egysoros B.
2. Elvesztettél mert elvesztem A.B.
3. Elvette az eszemet a A.
4. Empátia-mánia A.
5. Ergya vagyok B.
6. Felejts el A.
    Felejts el hogy eszedbe jussak B. (ugyanaz, mint az elôbbi)
7. Felsorolás-kedély B.
8. Mese B.
10. Miért lobog a pöttyös befôtt B.
11. Mini rap B.
12. Ne tudd meg A.
13. Nekem már mindegy A.
14. Nem vagyok ideges X. *
15. New York és Ogyessza A.B.
16. Nincs igény A.
      Ôrültek voltunk/Ôrültek voltunk és bolondok lettünk B. (ugyanaz, mint a következô)
17. Pre-repp poszt-brék A.
18. (Pusztul a világ...) A.
19. Rossz vagy de mégis jó nekem A.B.
20. Se telefon se/Se telefon se levél B.
21. Sugár vagy B.
22. Szevasz B.
23. Te elhagysz A.
24. Úti dal A. **
25. Zöld övön aluli A.


A szövegek forrásai (hangfelvételek):

A. = Happy Dead Band. Szerelem-élet-halál. Hangkazetta. Weast. 1990.
B. = Happy Dead Band. Himalája. Vinil nagylemez. Saját kiadás. 1991.
X. = Nap-nap fesztivál. Hangkazetta. Bahia MKB 004. 1992.


A szerzôk: efZámbó István - Happy Dead Band; kivéve * azonosítatlan ** : feLugosy László - efZámbó István - Happy Dead Band


EGYSOROS

mélyen szánt a gondolat Velencében úszik

ELVESZTETTÉL MERT ELVESZTEM

Rám párolog a harmat, miközben elbûvöl, hogy folyamatos vagyok; önismerkedem. Megolvadok saját hôfokomtól, kiszámoltam, optimális mínusz a tömegem, a tó lehelete pedig vizeslepedô.<1>

elvesztettél mert elvesztem
elveszett minden teljesen
ott maradt ahol volt
s nem lett távolság se közelség
se teljesség se üresség
se egészség

ott maradt egy asztalon
mint egy szakadt utolsó unalom
mire visszanéztünk már az sem volt ott
csak egy alkalom lett az egész
teljesen kész

<1> csak a 2. albumon hallható szövegrész

ELVETTE AZ ESZEMET A

elvette az eszemet a pia
és hatott rám sok ideológia
láttam magam visszatükrözôdni
de az ösztönömet nem tudom legyôzni
azóta se

de pusztán azzal hogy a földön élek
éppen elég munkát végzek
persze egy-két dolgot ezenkívül még teszek
s csak ezek után ezek után eszek

EMPÁTIA-MÁNIA

empátia-mánia zsigerzsugor és mosolyreszelt
csontcsempe vagy velôszoba
miközben nézésed kertemre csöppen elmosódok
[több ajtót viselek]<1>
kegyetlen vagy és üres
az üres a kegyetlen benned
mellettem is üres vagy
és magad mögött is kegyetlen
így üres ez együtt
biztonsági rúzs és púder
éjféli kaszkadôr
egy rózsaszín szamuráj
eszkimó blues-énekes
ôsi felhajtóerô

<1> csak a kazettaborítón szereplô szövegrész

ERGYA VAGYOK

ergya vagyok nincsen kengyám
alkalmatlan a filozófiám
pedig minden olyan szép
pedig minden olyan jó
pedig minden rendben van
ez hátborzongató

ergyák vagytok nincs kengyátok
alkalmatlan úgy látszik a filozófiátok
pedig minden olyan szép lehetne
pedig minden olyan jó lehetne
pedig minden rendben van
ez hátborzongató
tviszt

FELEJTS EL
FELEJTS EL HOGY ESZEDBE JUSSAK<1>

felejts el hogy eszedbe jussak
gondolatban magammal viszlek

ki mit él annyit ér
ki mit él annyit ér

mások után nyomod az ágyat
nem érzel már semmi vágyat

ki mit él annyit ér
ki mit él annyit ér

nulla szemû vagy de duplán
ilyen vagy natúr és szimplán
elvesztél mert félsz
(ó anyám minden ugyanaz másképpen)<2>

ki mit él annyit ér
ki mit él annyit ér

a végtelenbôl a helyi múltba
kínos az út és nagyon durva

ki mit él annyit ér
ki mit él annyit ér

nulla szemû vagy de duplán
ilyen vagy natúr és szimplán
elvesztél mert félsz

ki mit él annyit ér
ki mit él annyit ér

[mindenki az igazit keresi
az igazit csak az igazi izgatja]<3>

<1> a 2. albumon feltüntetett cím
<2> csak a 2. albumon hallható szövegrész
<3> csak az 1. album borítóján szereplô szövegrész

FELSOROLÁS-KEDÉLY

magasság
szabadság
frisseség
édesség
keserûség
bölcsesség

MESE

csiribiri csere-bere
jaj de szép az anyagcsere

MIÉRT LOBOG A PÖTTYÖS BEFÔTT

Eltérô percek görbülnek önmagukba. Létünk az általános illúziók törzsfejlôdése. Biológia-kémia mánia. A fizika varázslata. Önmagába hajló végzôdés. Erôt nyerô veszteség. Óvatos rabság az öntudat. Természethû öngyilkosság, mint a szerelem. Pihenéstôl fáradt izomerô, az anyagtalan teremtés, a teremtés alapanyaga.

Miért lobog a pöttyös befôtt, ha nem is fúj a szél? - kérdezi Duduka Pucukától, aki Mucuka pucukájáról azt mondja Butyukának, hogy apokrif.

Minden jó, ha a vége jó - fûzi tovább tévedését Tyutyuka, majd megállapítja, hogy - a süketség zenei állapot és a fény is árnyék.

MINI RAP

ananász
tök ász
piros ász
héja nász
én mint majonéz zavarban vagyok

NE TUDD MEG

ne tudd meg mitôl volt elég
ne tudd meg hogyan akarod
köztünk nincs már közeg ami az érzést vezetné
és amiben a válaszom azt jelenthetné
amit mondani akarok neked

elmúltál bennem többes számban
ásványi lettél és kövület
magamra leltem az elcsúszásban
ez többszörösen ôrület lett
már ellened álmodom
úgy néz ki hogy nincs több hely az ágyamon

ez egy végsô érzés-vérzés
élet-ragály
hányszor mondtam neked hogy
ne legyél utcalány
ez már egy belsô nyugalom
ami szülte az több mint több mint fájdalom

hosszú évekbe tellett
mire leírtalak
de ma végre végleg
elsirattalak
már ellened álmodom
úgy néz ki hogy nincs több hely az ágyamon

bárkit akibe belelátok
és benne látom a hiányod
meg tudom szeretni egy perc alatt
emléke emlékbe örökre marad
ez már egy belsô nyugalom
ami szülte az több mint fájdalom
fájdalom
fájdalom

NEKEM MÁR MINDEGY

nekem már mindegy nekem már semmi sem fáj
az én szerelmem különb a többinél
***
***
nekem már mindegy nekem már semmi sem fáj
az én szerelmem különb a többinél
elfogyok mint gyertyaszál mely csendesen elég
elhibázott életemmel mit is kezdenék

éjszakáról éjszakára érted sírok én
árva szívem most is visszavár
jól tudom hogy nem szeretsz és nem lehetsz enyém
elfeledni mégse tudlak már
melléfogtam melléfogtál de ott is puha volt
hálistennek nyitva volt a muff
nagyon soxor olyan voltál mint az anyád
egy bizonytalan felszínû folt

NEM VAGYOK IDEGES

nem vagyok ideges fô a nyugalom
száz évig élek én ha így folytatom
arcomon csak mosoly lehet és derû
mert az élet végsô fokon nagyszerû
vidáman így énekelek
énekelj te is velem
nem lesz nehéz

egy busz elmegy másik jön
magam nem töröm
és amit a kalauz mond
nyugton eltûröm
nyugodt vagyok én
ha éjnek idején
harsog a rádió
én még ezt sem veszem zokon

nem vagyok ideges fô a nyugalom
száz évig élek én ha így folytatom
arcomon csak mosoly lehet és derû
mert az élet végsô fokon nagyszerû
vidáman így énekelek
énekelj te is velem
nem lesz nehéz
vidáman így énekelek
énekelj te is velem
nem lesz nehéz
vidáman így énekelek
énekelj te is velem
nem lesz nehéz

NEW YORK ÉS OGYESSZA

New York és Ogyessza
mikor megyek én oda
nem tudom
Sanghaj és Tokió
nem tudom hogy mire jó
veled ez az egész
még nincs kész

moss el mindent magad után
holnap nem lesz holnapután

***
***
***<1>

Alpok és Hortobágy
nem tudom hogy hová tûnt
az a vágy
ami volt
rég nincs már

moss el mindent magad után
holnap nem lesz holnapután

<1> csak a 2. albumon hallható szövegrész

NINCS IGÉNY

nincs igény ezen a tájon
menjünk el innen hogy ne fájjon
rég elhalt a begóniánk
meddig tart az agóniánk

durva álom és kegyetlen
szigorúan felejthetetlen
megoldás nincs mert a példa
egy megfejthetetlen kincs
semmi sincs

minden van semmi sincs
fô az egészség
és a merészség
semmi sincs

minden van mégsincs semmi
ezt rendbe kéne már tenni
minden van mégsincs semmi
ezt rendbe kéne már tenni

mert komolytalan mint egy tûzszünet
és nem ad erôt már senkinek
ha én sem tudok erôt adni
örökre kéne tán elaludni

PRE-REPP POSZT-BRÉK
ÔRÜLTEK VOLTUNK<1>
ÔRÜLTEK VOLTUNK ÉS BOLONDOK LETTÜNK<1>

ôrültek voltunk és bolondok lettünk
bolondok mert nem maradtunk éppen elég ôrültek
nem ittunk eleget és nem ettünk meleget
s bár nem bírtuk a hideget nagykabátra sose maradt elég pénz

tulajdonképpen egy isteni láng volt
mi felperzselte mindennap az öntudatlanunkat
buliról bulira hirdettük az igét
mindenki azt hitte hogy abnormális csapat

Heroin néven játszott egy zenekar
bár ez abszolúte más jellegû narkotika volt
a lányok nem értették hogy miért fix az ûr
és mért mondjuk azt mindenre hogy galaktikalegyezôagypamacs
(ó anyám add el a házat)<2>

szédület volt vagy egy ösztönös szuper-lét
960-as ital és füst
a tett a létezés minimuma lett
többértelmû képzelet mely elérte célját

elérte célját mert nem volt célja
de üvöltött eleget e nagyszerû kor
de végül is semmi de semmi nem lett
csak profilból látszódó történelempótló

<1> a 2. albumon feltüntetett címváltozatok
<2> csak a 2. albumon hallható szövegrész

(PUSZTUL A VILÁG...)<1>

pusztul a világ mindennek vége
megy a bûnbe a részegségbe
a dolgoknak természete lett
tudat alatt és tudat felett
ki ad vissza egy csöpp tisztaságot
nyugalmat és biztonságot
romantikát egy kis romantikát
egy fejlôdésmentes galaktikát

<1> a borítóról e dal szövege hiányzik; cím sehol sincs feltüntetve

ROSSZ VAGY DE MÉGIS JÓ NEKEM<1>

rossz vagy de mégis jó nekem
akkor is ha nem vagy velem
rólad el tudok mindent képzelni
ma melléd fogok élvezni

jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jó jó jó jó jó jó jó jó jó
a gravitáció<2>
(ó édes Nyúton)

az idô a térben szétszövi álmát
ez lesz a sorsod ha ez lesz a te idôd
töltöd hogy múljon de nem tudsz róla
mert nem mindig vagy az öntudatodnál
mindenki viszi valamire
semmire semmire semmire se

az idô a térben szétszövi álmát
ez lesz a sorsod ha ez lesz a te idôd
nem vagyok nem nem nem is voltam
mert benned teljesen feloldódtam
nem hiszek neked inkább másba'
leginkább a tömegvonzásba'

jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jaj de jó jó jó jó jó jó jó
jó jó jó jó jó jó jó jó jó
a gravitáció

<1> az 1. album borítóján a dal szövege az elôzô szám részeként szerepel; a cím a címlistán nincs feltüntetve
<2> e sor után következô szöveg csak a 2. albumon hallható

SE TELEFON SE
SE TELEFON SE LEVÉL<1>

se telefon se levél
se gondolat se semmi
nehéz lesz téged elfelejteni

egyetlen vég és végtelen kezdet
hogy honnan jöttél már elfelejtetted
nagyon mélyen meghaltam benned

***

feltehetôen kiszámoltad
ha jön a meleg elpárologsz
nem gondoltam hogy ennyire lekopsz

memory memory memory memory memory memory
tibeti tibeti tibeti tibeti tibeti tibeti
memory memory memory memory memory memory
tibeti tibeti tibeti tibeti tibeti tibeti

<1> a borító ill. a borítón található dalszöveg címváltozatai

SUGÁR VAGY

ahol bármely sugár útja véget ér
ott élet veszi kezdetét
sugár vagy sugá-sugá-sugár
sugár vagy sugá-sugá-sugár

ûrbôl vagyunk és ûrré leszünk
az ûrbôl jöttünk s az ûrbe megyünk mindannyian
sugár vagy sugá-sugá-sugár
sugár vagy sugá-sugá-sugár

a bölény redôi kiszáradnak
Himalája

sugár vagy sugá-sugá-sugár
sugár vagy sugá-sugá-sugár

SZEVASZ

mentem az utcán
egyszercsak találkoztam egy régi barátommal
már messzirôl mondtam neki hogy "szevasz"
erre ô üdvözöl "szia"
kérdezem tôle "hogy vagy"
"kösz szépen jól"

- mi újság úgy egyébként
- semmi különös

(akkor szóló)

- szia légyszíves majd igen jó hát majd találkozunk vagy összefutunk
- oké fölhívlak fölugrok hozzád
- jó ha nem vagyok otthon hagyj üzenetet
- holnap délelôtt esetleg
- oké
- meglátogatlak
- jó
- vagy látogass meg te engem
- fölugrok hozzád vagy összefutunk a Tilosaz Ában
- a jövô héten összefutunk majd
- nézzél le az Ába
- jó
- ott vagyunk minden pénteken
- a Duna-part mellett
- oké jól van csáó szia
- helló oké
- helló
- kereslek kereslek
- oké
- szevasz

TE ELHAGYSZ<1>

te elhagysz én elhagylak ô elhagy s mi elhagyjuk ôt
te elhagysz én elhagylak ô elhagy s mi elhagyjuk ôt

de jó lesz
ha így lesz
de jó lesz Istenem
ha így lesz

<1> a borítón a dal szövege az elôzô szám részeként szerepel; a cím a címlistán nincs feltüntetve

ÚTI DAL

lehetnék én is egy felhô
lehetnél te is vagy kettô felhô
pozitív vagy negatív vihar
ami legalább egyszer az életben felkavar
téged

két lány szeret engem egyszerre
én meg egy lányt szeretek kétszeresen
ez jó csónak
nem borul fel tôle az agyam

kell egy kis hely vagy egy pázsit
oda nem léphet be mindig csak egy másik
nô mint a fû
nônemû növény vagy
nem veszem fel többet a telefonodat
lenyellek mint egy kettest
csak a magam foglalt vonalát hallgatom
tom-tom

egy lány töményen sétál az utcán
két teste van és egy esze he-he
a bôre a nyakán vadonatúj
hiába a pillanat mûve mindig az úr

te belém én beléd nyugszom
nélküled többé nem alszom el
sírok ha mondod hogy nincs már szavad
nézd meg a tükörben nélkülem is magad
nézd meg a tükörben nélkülem is magad
gyûjts egy kis nyálat és köpd le magad
nézd meg a tükörben nélkülem is magad
gyûjts egy kis nyálat és köpd le magad
nézd meg a tükörben nélkülem is magad

ZÖLD ÖVÖN ALULI

a hûség vájatában sebláz a rés
átvillan könnyû késcsapásként
a lázadás forradása
a hiány könyörület-bögréjén
körbezárja korbácsát
bocsánatfék
mondta a hentes
döbbenetes ez a reggel
mára már a nap se kel fel


Köszönet Kelemen Attilának, Kovács Lászlónak és Péter Pálnak.


Kelt: 98 júl 20. Frissítve: 98 júl 21, 02 már 28.