การลอยตัว (Floating)
คนเราทุกคนลอยตัวในน้ำได้ทั้งนั้น เพราะความหนาแน่นของร่างกายคนมีน้อยกว่าน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็ก ๆ หรือแม้
แต่ผู้ใหญ่บางคนอ้างว่าลอยตัวไม่ได้นั้น เพราะมีการเกร็งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย อีกประการหนึ่งสำหรับบางคนที่เวลา
ลอยตัวแล้วช่วงอกลอย แต่ช่วงขาจมน้ำก็ไม่เป็นไร เพราะบางคนนั้นกระดูกและกล้ามเนื้อหนักและใหญ่ ทำให้การลอยตัว
ลำบากกว่าปกติ สำหรับผู้ฝึกใหม่ ควรทำดังนี้

1. ให้คุณเอามือจับเข่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้
2. ให้คุณก้มหน้าลงน้ำ ขณะเดียวกันก็ให้ดึงเข่าข้างนั้นมาแนบกับหน้าอก
3. ยืนขึ้น ทำซ้ำกับเข่าอีกข้าง
4. เมื่อคุณทำขั้นตอนด้านบนจนชินแล้ว ให้คุณก้มหน้าลง เก็บคาง แล้วยกเข่าทั้งสองข้างมาแนบอก กอดเข่าเอาไว้
เมื่อต้องการยืนให้ผ่อนลมหายใจออกก่อน ปล่อยเข่าลงแล้วค่อยๆ ยืนช้า ๆ


ต่อมาเป็นขั้นที่ยากขึ้นอีกนิด แต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถของคุณหรอกครับ :)

1. เมื่อคุณทำท่ากอดเข่าจนชำนาญแล้ว (ท่ากอดเข่านี้เรียกว่าท่าแมงกะพรุน แต่ผมชอบเรียกว่า ลูกมะพร้าว) :) ให้คุณ
ปล่อยแขนขาออกจากท่าแมงกะพรุนแล้วยืดแขนกับขาออกไปให้สุด ข้อที่ต้องเน้นคือคุณอย่าเกร็งเด็ดขาด ปล่อยให้เป็น
ไปตามธรรมชาติ
2. คุณก็จะสามารถลอยตัวลักษณะนี้ได้ มีอีกกรณีหนึ่งคือ คุณไม่ได้เอาแขนมาชิดหู และเอาขามาชิดกัน แต่คุณกางแขน
ขาออกไป เป็นเหมือนรูปดาว ก็จะเรียกท่านั้นว่า ท่าปลาดาว คุณควรจะทำทั้งท่าปลาดาว และท่ายืดตัวลอยน้ำนี้ครับ


ขั้นต่อมา คุณต้องใช้ขอบสระมาเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ เพราะเราจะทำดังนี้ครับ

 

 

1. ให้คุณเอาเท้าข้างหนึ่งไปยันผนังสระไว้ ยืดแขนออก จากนั้นก็ถีบผนังสระยืดตัวออกไปให้ไหลไปเรื่อย ๆ
2. ทำเหมือนข้อหนึ่ง แต่เมื่อคุณไหลไปแล้ว ให้เตะขาฟรีสไตล์ออกไปด้วย โดยต้องเตะขาอย่างแรงและเร็ว

ท่าพื้นฐานที่สำคัญคือ เมื่อคุณถีบตัวออกไป คุณต้องชิดขา แขนหนีบหู หรือหนีบหลังใบหูก็จะดีมาก ยืดตัวให้ตรง
ที่จะทำ Streamline ต่อไป

 

Tip : Streamline
เป็นคำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันมาก คำว่า Streamline (อ่านว่า สตรีมไลน์) เป็นการที่เมื่อคุณถีบตัวออกจากผนังสระแล้ว
คุณต้องทำท่าในการส่งตัวให้ไปข้างหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น โดยแต่ละท่าจะมีลักษณะสตรีมไลน์ต่างกัน ดังนี้


1. ท่าฟรีสไตล์ >>>> เมื่อคุณถีบผนังสระแล้วให้ยืดตัว มือซ้อนกัน และให้ต้นแขนหนีบกับด้านหลังใบหู หลังจากนั้น
ให้คุณเตะขาผีเสื้อ 1 - 2 ที แล้วเตะขาฟรีสไตล์อย่างแรงและเร็ว พร้อมทั้งเตรียมว่ายต่อไป

2. ท่ากรรเชียง >>>> เหมือนท่าฟรีสไตล์ทุกประการ โดยเปลี่ยนจากการเตะขาฟรีสไตล์เป็นเตะขากรรเชียง
และคุณต้องนอนหงายเท่านั้น

3. ท่ากบ >>>> มีสตรีมไลน์ยุ่งยากที่สุด คือ เมื่อคุณถีบออกจากผนังสระแล้ว ให้ทำเหมือนฟรีสไตล์ แต่ห้ามเตะขา
ใด ๆ ทั้งสิ้น อนุญาตให้มือและแขนทั้ง 2 ข้าง ดันน้ำ1 ครั้ง แล้วเอาแขนมาชิดลำตัว จากนั้นยืดแขนพร้อมกับถีบขา
กบหนึ่งครั้ง แล้วขึ้นว่ายทันที

4. ท่าผีเสื้อ >>>> เหมือนท่าฟรีสไตล์ แต่คุณต้องเตะขาท่าผีเสื้อเท่านั้น โดยเตะกี่ทีก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 เมตร แล้ว
ก็ว่ายผีเสื้อต่อไป

***** การสตาร์ททุกท่า จะทำสตรีมไลน์ได้ไม่เกิน 15 เมตรจากขอบสระ จากนั้นต้องว่ายท่านั้น ๆ ทันที *****
1
2
3
4
1
2
1
2

 


" พื้นฐานสุด ๆ ของการว่ายน้ำก็คือ คุณต้องลอยตัวในระดับผิวน้ำได้ เพราะถ้าคุณลอยน้ำไม่ได้ คุณก็ว่ายน้ำไม่ได้ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;