...::: หน่วย ฉก.ทหารพราน จู่โจม ตั้งกองบังคับการอยู่ที่ รร.บ้านสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของหน่วย ให้สาธารณชน หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อ ประชาชนในพื้นที่ และส่วนราชการ พร้อมน้อมรับคำติชมชี้แนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วย ตามนโยบายของ กองทัพบก และ รัฐบาลต่อไป :::...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
จัดให้อดีตสมาชิกนักรบดำ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะ
------- ชมภาพในงานฉลองสิริราชครบ 60 ปี ครองราช วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549
------- เยี่ยมชมศาลารำลึกวีรกรรม เหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ในสมรภูมิ ดอยยาว , ดอยผาหม่น จว.ชร.
------- ชมภาพ VDO การปฏิบัติงานปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ หน่วย ฉก.ทหารพรานจู่โจม
------- ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม Server ใหม่ได้ที่ www.rta.mi.th/90110u ................................................
------- เกรียติของทหารอาชีพหมดไปแล้วจริงหรือ
------- ...........................................................................................................................................
------- ...........................................................................................................................................
 
 
ลิงค์ส่วนราชการ
กองทัพภาคที่ 3
มณฑลทหารบกที่ 33
ฉก.กรมทหารม้าที่ 3
จังหวัดทหารบกเชียงราย
จังหวัดทหารบกตาก
ฉก.กรมทหารราบที่ 7
ร.17 พัน.3 ในพระองค์ ฯ
ร.17 พัน.4
กรมทหารพรานที่ 14
กรมทหารพรานที่ 31
นศท.จังหวัดทหารบกตาก
ชุดระบบ GIS กกล.นเรศวร
กอ.รพช.ค่ายกาวิละ
สายทหารดอทคอม
หัวโขน
อดีตทหารพรานจู่โจม
ทหารดอทเนท
ท.ทหาร
สมาคมสำรวจระยะไกล ฯ
นนส.พวต.3
นนส.ทบ. 12/22
นนส.ทบ. 14/24