พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

แหล่งที่มา: ประเทศพม่า (Myanmar)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23 - 24 (18 - 19 Century)

วัสดุ: สัมฤทธิ์ (Bronze)

มีความสวยงามที่พระพักตร์ และจีวร แบบพริ้ว

พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

แหล่งที่มา: ประเทศพม่า (Myanmar)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23 - 24 (18 - 19 Century)

วัสดุ: สัมฤทธิ์ (Bronze)

มีความสวยงามที่พระพักตร์ และจีวร แบบพริ้ว

พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

แหล่งที่มา: ประเทศพม่า (Myanmar)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23 - 24 (18 - 19 Century)

วัสดุ: สัมฤทธิ์ (Bronze)

มีความสวยงามที่พระพักตร์ และจีวร แบบพริ้ว อายุไม่มากนัก

พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

แหล่งที่มา: ประเทศพม่า (Myanmar)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23 - 24 (18 - 19 Century)

วัสดุ: ไม้ (Wood)

มีความสวยงามที่พระพักตร์ และจีวร แบบพริ้ว อายุไม่มากนัก ปิดทองเต็มสวยงาม

พระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์ (Mandalay)

แหล่งที่มา: ประเทศพม่า (Myanmar)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23 - 24 (18 - 19 Century)

วัสดุ: ไม้ (Wood)

มีความสวยงามที่พระพักตร์ และจีวร แบบพริ้ว อายุไม่มากนัก

กลับหน้าหลัก