พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง แบบศิลปะพื้นบ้าน (Lan Chang with Folk art style)

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมพระพุทธรูปล้านช้าง แบ่งได้ 2 แบบ แบ่งกันอย่างไร 18/2/46

 

พระพุทธรูปนั่ง

ศิลปะ ล้านช้าง แบบพื้นบ้าน

ปิดทองประปราย

เกตุขององค์พระประดับด้วยแก้วสีขาว

ศิลปะแขนงนี้เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์การสร้างตามแต่ละท้องถิ่น
พระพุทธรูปองค์นี้ฐานชำรุดเนื่องจากมีการสันนิษฐานว่า น่าจะมีการวางพระพุทธรูปไว้บริเวณที่ชื้น หรือบริเวณพื้นดิน ทำให้ฐานพระชำรุด

ศิลปะแขนงนี้มีความ Classic ในตัวเอง เป็นความไม่ลงตัวที่ สร้างออกมาได้แบบบริสุทธิ์

พระพุทธรูปนั่ง

ศิลปะ ล้านช้าง แบบพื้นบ้าน

ปางสมาธิ

ทาทองเดิม

ศิลปะแขนงนี้เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์การสร้างตามแต่ละท้องถิ่น

ศิลปะแขนงนี้มีความ Classic ในตัวเอง เป็นความไม่ลงตัวที่ สร้างออกมาได้แบบบริสุทธิ์

Back to Showroom
Back to Mainpage