พระพุทธรูปบุทองคำ และบุเงิน

 

ภาพพระพุทธรูป
รายละเอียด
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
และรางวัล

 

พระพุทธรูปบุทองคำ

วัสดุภายนอก: ทองคำ

วัสดุภายใน: วัสดุผสมผสาน ระหว่างดิน ไม้บด ดอกไม้แห้ง

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21

ลวดลายขององค์พระภายนอกหลังจากถูกขึ้นรูปแล้ว จะมีการนำมาย้ำเส้นลวดลายต่าง ๆ ให้เป็นองค์พระ

 

 

รางวัลที่ 1 จ.เชียงใหม่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

รางวัลที่ 1 จ.เชียงใหม่
12 เมษายน พ.ศ.2529

 

 

 

 

พระพุทธรูปบุเงิน

วัสดุภายนอก: เงิน

วัสดุภายใน: วัสดุผสมผสาน ระหว่างดิน ไม้บด ดอกไม้แห้ง

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21

ลวดลายขององค์พระภายนอกหลังจากถูกขึ้นรูปแล้ว จะมีการนำมาย้ำเส้นลวดลายต่าง ๆ ให้เป็นองค์พระ

 

รางวัลที่ 2 จ.เชียงใหม่
12 เมษายน พ.ศ. 2529

รางวัลที่ 2 จ.ลำพูน
9 สิงหาคม พ.ศ. 2530

รางวัลที่ 1 จ.ลำปาง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2530

รางวัลที่ 2 จ.เชียงใหม่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

 

พระพุทธรูปบุเงิน

ศิลปะล้านนาไทย

วัสดุ: เงิน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21

พระพุทธรูปบุเงินองค์นี้ ฝีมือในการทำนั้น ถือได้ว่าปราณีตงดงาทมาก

สังเกตุได้จากการเน้นเส้นสังฆาฏิ ฐานบัว เม็ดพระศก ใบหู พระพักตร์ ซึ่งถือว่าทำได้อย่างเรียบร้อยมาก แต่ยังคงความเป็นพระพุทธรูปล้านนาได้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบันอยู่กับนักสะสมมีชื่อเสียงท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

 

รางวัลที่ 1 จ.ลำพูน
9 สิงหาคม พ.ศ. 2530

 

 

พระพุทธรูปบุเงิน

ศิลปะล้านนาไทย

วัสดุ: เงิน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22

พระพุทธรูปบุเงินองค์นี้ ฝีมือในการทำเน้นที่ความสวยงามของฐานพระมากกว่าองค์พระ

สังเกตุได้จากการเน้นบัวที่ฐานพระ ลงมาจนถึง ฐานด้านล่าง โดยมีอักขระจารึกที่ฐานพระบ่งบอกถึงที่มาบางอย่างของพระบุเงิน

 

 

พระพุทธรูปบุเงิน

 

วัสดุ: เงิน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23

จาก www.antiquecity.net

 

 

 

พระพุทธรูปบุเงิน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23

ศิลปะ: ล้านนา

วัสดุ: เงิน

มีอักขระรอบฐานพระพุทธรูป

4/11/45

จาก www.antiquecity.net

พระพุทธรูปบุเงิน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23

ศิลปะ: ล้านนา

วัสดุ: เงิน

มีอักขระรอบฐานพระพุทธรูป

4/11/45

จาก www.antiquecity.net

Back