ห้องแสดงพระพุทธรูป

หน้าที่ 1

หน้าต่อไป

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานฉลุลาย

พระพุทธรูปเชียงแสน ศิลปะลังกาวงศ์นี้ เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน ซึ่งพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่สร้างขึ้นมามีผิวบาง สร้างโดยช่างลังกาในสมัยนั้น พระองค์นี้การจัดวางพระวรกาย พระพักตร์ได้สัดส่วนตามพุทธลักษณะทุกประการ ความแปลกเกิดขึ้นที่ฐานพระ เนื่องจากฐานพระมีลายฉลุ ซึ่งปัจจุบันจัดว่าเป็นฐานแบบที่หายาก

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานฉลุลาย

สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน ซึ่งพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่สร้างขึ้นมามีผิวบาง สร้างโดยช่างลังกาในสมัยนั้น ปิดทองประปราย ความแปลกเกิดขึ้นที่ฐานพระ เนื่องจากฐานพระมีลายฉลุ ซึ่งปัจจุบันจัดว่าเป็นฐานแบบที่หายาก

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานบัว

สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน ซึ่งพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่สร้างขึ้นมามีผิวบาง สร้างโดยช่างลังกาในสมัยนั้น ฐานแกะเป็นบัว

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานบัว

สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน ซึ่งพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่สร้างขึ้นมามีผิวบาง สร้างโดยช่างลังกาในสมัยนั้น ฐานขีดเป็นบัว

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานบัว

สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน ซึ่งพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่สร้างขึ้นมามีผิวบาง สร้างโดยช่างลังกาในสมัยนั้น ฐานเขียงธรรมดา

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ ผิวขัด ฐานเรียบ

สร้างขึ้นในยุคกลางของสมัยเชียงแสน ช่วงลำคอไปจนถึงเศียรพระมีขนาดเล็กมาก ไม่สมส่วน

 

พระบูชา เชียงแสนลังกาวงศ์

ขนาดเล็ก กำลังดี ถือเป็นพระขนาดเล็กที่สวยองค์หนึ่ง

อายุ: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 - 19

หน้าตักประมาณ 1.5 นิ้ว

ฐานบัวขีดตามแบบเชียงแสนลังกาวงศ์

ผิวขัดเดิม สวย หายาก ไม่มีซ่อม

 

พระบูชา เชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 - 19

หน้าตัก 3 นิ้ว

ผิวขัดเดิม สวย หายาก ไม่มีซ่อม

ฐานบัวขีดตามแบบเชียงแสนลังกาวงศ์

 

พระบูชา เชียงแสนลังกาวงศ์

ผิวสนิมเขียว ฟอร์มสวย หายาก ไม่มีซ่อม

อายุ: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 - 19

หน้าตัก 3 นิ้ว

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม

รางวัลที่ 2 จ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2530

รางวัลที่ 1 จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2536

 

 

พระบูชา เชียงแสนลังกาวงศ์

ผิวสนิมเขียว ฟอร์มสวย

เนื้อสัมฤทธิ์แก่เงิน

อายุ: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 - 19

หน้าตัก 3 นิ้ว

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปเชียงแสนเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเชียงแสนลังกาวงศ์เพิ่มเติม

Back