URADNA  STRAN  TURISTICNEGA  DRUSTVA
HOCE - SLIVNICA.
STRAN  SE  NI  DOKONCNA,
SPROTI  JO  BOMO
DOPOLNJEVALI  IN  OBNAVLJALI!!!

VSTOPI!!!