Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

ВЪОБРАЖЕНИЕТО ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО МЯСТО ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО

Но как да стане това? В методическите помагала от поредицата “Театър на детската фантазия” – ТДФ – се търси отговор на този въпрос.

ЕТАПИ НА ИГРАТА

“Театърът на детската фантазия” – ТДФ – има много разновидности. Богат е изборът на игрови форми за всички сфери на учебно-възпитателния процес. Нека разделим играта на пет последователни етапа, въпреки че в някои игрови варианти те се преливат или са застъпени частично.

РАЗНОВИДНОСТИ НА ИГРАТА ТДФ

Повече от тридесет разновидности има ТДФ, ако групираме игровите варианти по четирите основни критерия:

  1. Цели
  2. Свобода на избора
  3. Участници
  4. Карти

ЗВУЧАЩА ИЗЛОЖБА

От всички разновидности на ТДФ най-продължителна и трудна подготовка изисква звучащата изложба. Организирането й е свързано със съвместна дейност на децата от много извънкласни и извънучилищни форми.

ЛИТЕРАТУРА