คุณสมบัติของวัสดุทนไฟออกไซด์เดี่ยวบางชนิด

 

Oxide

Formula

Theo. dens., g.c-1

Fusion pt., c

 

Akynunum

Al2O2

3.97

2050

 

Barium

BuO

5.74

1920

 

Beryllium

BeO

3.00

2550

 

Caleium

CaO2

3.36

2590

 

Cerium

CeO2

7.30

2750

 

Chmmium

Cr2O2

5.12

2330

 

llafnium

HfO2

9.68

2840

 

Lantbamum

LaO2

6.51

2310

 

Magnesium

MgO

3.58

2830

 

Strontium

SrO

4.70

2420

 

Tantalum

Ta2O2

8.01

1875

 

Thorium

ThO2

10.00

3300

 

Tin

SnO2

7.00

1900

 

Uranium

Uo2

10.96

2820

 

Vabaduyn

V2O2

4.87

1990

 

Yttriun

Y2O2

4.84

2410

 

Zinc

ZnO

5.66

1975

 

Zirconuim

ZrO2

6.10

2770