teamentrance กับ ทางเลือกใหม่
www.teamentrance.com
www.teamentrance.f2s.com
www.oocities.com/teamentrance
www.oocities.com/teamentrances
www.thai.net/teamentrance
www.teamentrance.i-p.com
ติดต่อ | ไขปัญหา | ปรึกษา | ได้ที่ |
teamentrance@i-kool.com
teamentrance@thaimail.com
teamentrance@hotmail.com
teamentrance@chaiyo.com
 

เชิญร่วมให้คะแนน

ThaiTOP

จัดอันดับโดย ThaiTOP.Com

Thailand Top50 ( Education )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากมีผู้ส่งคำถามเข้ามามากมาย ทำให้ทางทีมงานตอบคำถามได้ไม่ทันจริง ๆ จึงขออภัยน้อง ๆ ด้วยครับ และทางทีมงานยังเล็งเห็นว่า การตอบทาง e-mail เพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้เพื่อน ๆ คนอื่น ๆ เสียโอกาสที่จะได้รับความรู้เหล่านี้ ดังนั้นทีมงานได้วางแผนที่จะสร้าง Problem Zone เพื่อให้น้อง ๆ สามารถมาตั้งคำถามที่สงสัย เพื่อให้ทางทีมงาน teamentrance หรือเพื่อน ๆ ที่ทราบคำตอบ ได้เข้ามาช่วยกันไขข้อข้องใจของน้อง ๆ ทำให้น้อง ๆ ได้ความรู้ที่หลากหลาย และทั่วถึง แต่ตอนนี้น้อง ๆ ก็ยังสามารถส่ง e-mail มาถามปัญหากับทางทีมงานได้อยู่ครับ

 
 
เตรียมพบกับ Teament Problem Zone ที่นี่เร็ว ๆ นี้
 
 
COPYRIGHT BY TEAMENTRANCE
 
เวปไซต์เพื่อการศึกษา มุ่งนำพาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตามที่ใจคุณต้องการ
   
 
   
   
   
   
   
 
   
1