Onafhankelijk Radionieuws Oostkust
KNOKKE-HEIST & ZEEBRUGGE BELGIUM * LOCAL NEWS
ARCHIEF  2000  WEEK 02
Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000
 
maandag 10 januari 2000

KNOKKE-HEIST PLANT VIRTUEEL GEMEENTEHUIS

Tijdens de gebruikelijke toespraak na het nieuwjaarsverlof heeft de Knokke-Heistse gemeentesecretaris Marc Verhaeghe aangekondigd, dat de badstad in de loop van het jaar een virtueel gemeentehuis zal openen op het internet.  De voorbije 10 jaar heeft de gemeente reeds grote inspanningen geleverd om bij middel van allerlei krantjes, informatievergaderingen en het samenwerken met adviesraden, het gemeentelijk beleid doorzichtiger te maken voor de burger.  Nu wil het gemeentebestuur nog een grote stap verder gaan.  In de loop van dit jaar zal de web-sit van Knokke-Heist worden uitgebouwd tot een "virtueel stadhuis".  De site zal dan, om te beginnen, toegang bieden tot een aantal virtuele loketten van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Stedenbouw.  PC-bezitters met een internetaansluiting zullen thuis de nodige aanvraaggegevens online kunnen invullen, en na betaling zorgen de bevoegde ambtenaren dan voor het opmaken en verzenden van het gevraagde document.  De burger zal via het net ook allerlei statistische informatie kunnen aanvragen.  Ook het online raadplegen van alle BPA's en het elektronisch aanvragen van bouw- en verkavelingsvergunningen wordt binnenkort een realiteit.   Meteen worden echter ook maatregelen genomen om te vermijden dat sociaal zwakkeren, die zich geen computer kunnen veroorloven, uitgroeien tot een nieuwe groep van marginalen (informatica-analfabeten).  In samenspraak met het OCMW worden in dat verband oplossingen uitgewerkt.  Het is trouwens zo dat in Knokke-Heist "bestaansminimum" ook betekent "over alle faciliteiten beschikken om volop te kunnen deelnemen aan het plaatselijke sociale en culturele leven".

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEPERSONEEL

De personeelsleden van gemeente en OCMW hebben voor het eerst hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gevierd in het Casino Knokke.  Dit ging gepaard met een nieuwjaarsconcert dat door zo'n 600 genodigden werd bijgewoond in de grote zaal van het Casino.  In z'n toespraak schetste burgemeester Lippens hoe de wereld in de voorbije 100 jaar is geëvolueerd van een nationalistische ingesteldheid naar een wereldomvattende economie, en dat dit uiteraard ook z'n gevolgen heeft gehad voor de gemeente Knokke-Heist.

GROENE TERMINALTREKKERS

Op termijn zullen ook in Zeebrugge de terminaltrekkers, die gebruikt worden om onbegeleide trailers aan boord te brengen van de veerboten, vervangen worden door zogeheten "groene trekkers".  Deze trekkers van het merk Terberg produceren minder lawaai en hebben ook veel schonere uitlaatgassen.  Momenteel worden in Dover reeds twee van dergelijke trekkers uitgetest bij het laden van de ferries naar Zeebrugge.  Elke groene trekker kost meer dan 4 miljoen frank.
 

OPEN DEUR DE MARGE

Op woensdag 19 januari houdt het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge een Open Deur namiddag om zich voor te stellen aan het publiek.  Elke jongere kan dan een bezoekje brengen en deelnemen aan attracties en creatieve workshops.  Verder zijn er ook voorstellingen van de Jeugdraad en het Jeugdparlement.

BLOKKADE FRANSE VRACHTRIJDERS

Een actie van Franse stakers heeft voor heel wat verwarring gezorgd in alle Kanaalhavens van Zeebrugge tot Calais.  Een blokkade nabij Calais had niet het gevreesde gevolg zodat ongeveer de helft van de normale trafiek erin slaagde gebruik te maken van de Noord-Franse veerhaven.  Plannen om veerboten naar Zeebrugge af te leiden moesten daardoor niet geïmplementeerd worden.

LAATSTE TROUWERS VAN HET OUDE MILLENNIUM

De koppeltjes die in Knokke-Heist tijdens de eerste minuten van het nieuwe jaar in het huwelijk getreden zijn, stonden volop in de mediabelangstelling.  Daarbij is men echter compleet voorbijgegaan aan de lààtste trouwers van het oude millennium in de badplaats.  Het gaat om een Nederlands koppeltje Stefaan Rijckbost en Patricia de Jonge, die om 11u op 31 december in de Raadszaal in Knokke zijn in het huwelijk getreden.  Voor hun wittebroodsweken trokken ze terug naar Sluis om er hard te werken in de frituur die ze er samen uitbaten.

CARNAVALSTOET DOOR DE LIPPENSLAAN ?

Een voorstel om met de Heistse Carnavalstoet ook door de Lippenslaan te trekken blijkt maar weinig steun te vinden in de Knokke-Heistse deelgemeente.  Ook carnavalskeizer Eddy D'Hondt is er geen voorstander van.  Volgens hem is carnaval eigen aan Heist, en moet dat ook zo blijven.

WACHTEN OP NIEUWE BAASJES

In het dierenasiel langs de Sluisstraat in Knokke wachten bij het begin van het nieuwe millennium niet minder dan 20 honden op een nieuw baasje.  Onder hen een St. Bernhard en een Border collie.  Ook diverse poezen verblijven er momenteel in de hoop ergens een nieuwe opvang te krijgen.

MEER INFO NODIG

Wie tegenwoordig in Zeebrugge, Oostende of Calais boekt op een Kanaalferry moet heel wat meer informatie verschaffen dan totnogtoe het geval was.  Naast de naam van de reizigers vraagt men tegenwoordig ook het adres, ouderdom, geslacht en een telefoonnummer.  Dit is een gevolg van een nieuwe regeling die door de Europese Unie werd uitgevaardigd.
 

dinsdag 11 januari 2000

MARINE BRENGT "FILIP" NAAR HUIS

Donderdag zal het marineschip Godetia afvaren vanuit Zeebrugge voor een bijzondere opdracht.  Niet alleen zullen zich aan boord leerlingen bevinden van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, maar ook de klapmutszeehond "Filip", die verleden jaar op 13 oktober aanspoelde in de Baai van Heist.  Het was de eerste keer dat een dergelijke soort op onze kust strandde.  Het jonge mannetje werd opgevangen in het Sea Life Centrum in Blankenberge.  Het verzwakte dier woog toen circa 35 kg.  Nu, na een herstelperiode van 3 maanden, weegt de klapmutszeehond 70 kilo.  Het Sea Life Centrum is blij dat het dier wegkan.  Dit soort zeehonden is namelijk zeer stressgevoelig en moest afzonderlijk gehouden worden in een ruimte waar anders 3 zeehonden kunnen verzorgd worden.  Klapmutsen zijn een beschermde soort migrerende zeehonden die leven in de Noordelijke Noordzee en in de Noordelijke Atlantische Oceaan.  Ze danken hun naam aan het feit dat de mannetjes een opvallend uitstulpsel op de kop hebben, die ze kunnen opblazen. Die blaas is een uitgroeiing van de neusholte. In opgeblazen toestand is die blaas felrood en wordt gebruikt om vrouwtjes te imponeren en andere mannetjes af te schrikken. Als dat laatste niet lukt, wordt er fel gevochten.  Er zijn naar schatting nog zo'n 600.000 klapmutszeehonden.  Het dier zal door de marine komende zaterdag worden vrijgelaten in de omgeving van Newcastle, waar het kan aansluiten bij soortgenoten.   Gewone zeehonden worden meestal voor onze kust of in de Scheldemonding weer te water gelaten.

ILLEGALEN

Het blijkt dat in de praktijk maar weinig terechtkomt van de aangekondigde grenscontroles in Knokke-Heist en ook op andere plaatsen in onze provincie.  De rijkswacht van Knokke zet voornamelijk vliegende brigades in om de diverse grensovergangen op bepaalde tijdstippen te controleren.  Ook de Nederlandse politie maakt gebruik van vliegende brigades, die vanuit Terneuzen worden ingezet en af en toe ook de grensovergang bij Knokke-Heist in het oog houden.  Inmiddels hebben zich bij de bevoegde dienst in het gemeentehuis van Knokke de voorbije paar dagen reeds een tiental personen aangeboden ten einde inlichtingen in te winnen omtrent de regularisatie van illegalen.  Het waren niet de illegalen zelf, doch tussenpersonen.  Regularisatie-aanvragen werden volgens de gemeente nog niet ontvangen.  Men verwacht echter dat dit spoedig wèl zal gebeuren.   Het is bekend dat sommige asielzoekers slechts deeltijds in Knokke-Heist verblijven.  De rest van hun tijd brengen ze in Duitsland door.

NIEUWE CAR-CARRIER

De Japanse rederij "K Line" is van plan om zich verder toe te leggen op het short sea-vervoer van nieuwe wagens in Europa.  Daarbij zal met de gloednieuwe car-carrier "Feederbaltic" regelmatig de haven van Zeebrugge worden aangedaan.  Het schip heeft een capaciteit van 800 wagens end werd eind vorig jaar in Bremerhaven gedoopt.  Het behoort tot een reeks van drie identieke roro-schepen waarvan de "Feederchief" en "Feedercaptain" de andere zijn. De nieuwe vaartuigen zullen worden ingezet voor het verschepen van Toyota modellen die in Groot-Brittannië en in Noord-Frankrijk worden geproduceerd.  In de Zeebrugse achterhaven wordt momenteel door Toyota een Europees opslag- en distributiecentrum gebouwd voor deze modellen.

PAS OP VOOR VALSE BANKJES

De Rijkswacht in Knokke-Heist waarschuwt handelaars uit te kijken naar valse briefjes van 500 Fr.  Het betreft kleurenkopieën die uiteraard geen watermerk hebben.  Het valse geld werd kort geleden samen met andere biljetten bij een handelaar in Heist overhandigd om aankopen te doen.

DON Q OP DE PLANKEN

In samenwerking met Volksontwikkeling Knokke staat op vrijdag 28 januari theatermaker Fred Delfgaauw op de planken in Scharpoord met "Don Q",  een eigenzinnige bewerking van de klassieker "Don Quichot" van Cervantes.  Dit eenmanstheater oogstte eerder bij onze noorderburen reeds heel wat succes.  Delfgaauw slaagt er namelijk in om een magische wereld te creëren waarbij hij met humor en ontroering de ene illusie op de andere stapelt, net zoals in de hersenkronkels van de legendarische Spaanse romanheld.

DRUKTE IN ZEEBRUGGE

De blokkades van Franse grensovergangen heeft voor extra drukte gezorgd in de haven van Zeebrugge.  Alhoewel de haven van Calais bereikbaar is nemen heel wat Belgische, Nederlandse en Duitse vervoersbedrijven het zekere voor het onzekere en boeken via Zeebrugge.  Daardoor ontstonden lange wachttijden in de kusthaven.
 

ARCHITECTEN IN DE KIJKER

In Knokke-Heist wordt in het kader van de Oostkustacademie aandacht besteed aan twee architecten die beschouwd worden als de absolute top van de Belgische architectuur.  Het gaat om de architecten Hoste en Vandevelde die ook in Knokke actief waren.  Van Hoste is vooral de zogeheten woning Dr. De Beir in de Dumortierlaan bekend.  Het gebouw is sedert 1991 beschermd.  Op dinsdagnamiddag 9 februari zal kunsthistoricus Steven Jacobs het werk van beide toparchitecten in Scharpoord toelichten.

ER WAREN MEER WACHTENDEN VOOR U

Vrachtrijders en chauffeurs van personenwagens uit Knokke-Heist en de ruime regio die gebruik maken van het veer tussen Breskens en Vlissingen hebben vorig jaar gemiddeld een kwart langer moeten wachten dan in 1998.  Door seizoendrukte en door het uitvallen van afvaarten konden meer dan 210.000 wagens niet mee met het eerstvolgende veer.  In totaal werden op de route vorig jaar 1,6 miljoen wagens verscheept.
 

woensdag 12 januari 2000

VREES VOOR BIGGENZIEKTE IN GRENSSTREEK

In Knokke-Heist en elders in het noorden van West- en Oost-Vlaanderen wordt door varkenshouders met enige ongerustheid uitgekeken naar een onderzoek dat in de buurprovincie Zeeland wordt gevoerd naar de "herkomst en gevolgen van het Circovirus type 2".  In Knokke-Heist alleen al zijn er 25 varkensbedrijven op een totaal van 120 landbouwuitbatingen.  Volgens de Nederlandse Gezondheidsdienst is de kans groot dat het geheimzinnige virus "ook in Zeeuwse varkenshouderijen waart".  Het virus veroorzaakt bij biggen tussen de 2 tot 20 weken een reeks ziekteverschijnselen, die officieel de naam "Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome" (PMWS) dragen, en in het Nederlands als de "biggenwegkwijnziekte" omschreven wordt.  Waar het virus toeslaat vermageren de biggen, ze krijgen koorts en vaak worden ook longproblemen en soms diarree waargenomen.  Verder zijn de lymfeklieren bij een deel van de dieren gezwollen.  De dieren hebben vaak ook lagere gehaltes aan rode en witte bloedcellen.  De overbrenging van het virus kan met de aanvoer van varkens, maar mogelijk ook via sperma geschieden.  Het circovirus type 2 kan momenteel nog slechts in gespecialiseerde laboratoria in Duitsland worden aangetoond.  Ook is er nog geen vaccin tegen dit virus.  De ziekte kan bedrijven van 10 tot 50 procent van de gespeende biggen kosten.  Verder blijft de ziekte lang op het bedrijf aanwezig, mogelijk zelfs meerdere jaren met fluctuerende uitvalspatronen.  Positief is dan weer het feit dat het virus geen effect heeft op mensen en dus geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.  Voor zover bekend werd in onze regio nog GEEN verhoogde biggensterfte of -ziekte vastgesteld.  De kans op besmetting vanuit onze buurprovincie is echter lang niet denkbeeldig.

TRAM IN DE LIFT

Mede dankzij de prima zomerbezetting op het traject tussen Knokke en De Panne is het totaal aantal reizigers van De Lijn vorig jaar met 3 procent gestegen.  Het gaat om de grootste stijging in de geschiedenis van de Vlaamse vervoersmaatschappij.  Voor dit jaar verwacht De Lijn nog een grotere toename gezien de komende maanden zo'n 900.000 Vlaamse 65-plussers een gratis bus- en tramkaart zullen ontvangen.

NIEUW SCHUTTERSLOKAAL IN KNOKKE

In Knokke hoopt men in de lente het nieuwe schutterslokaal officieel te kunnen in gebruik stellen.  Het complex zal dan dienst doen als indoor-infrastructuur voor boogschieten.  Het gaat om een investering van bijna 16 miljoen frank.  Momenteel telt Knokke-Heist een 750-tal boogschutters verdeeld over een vijftal verenigingen.

MINI VOLKSVERHUIZING VANUIT WEST- EN OOST-VLAANDEREN

Van Knokke-Heist tot in het Antwerpse trekken steeds meer bewoners van West- en Oost-Vlaanderen de grens over om zich in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen.  Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland.  Terwijl jongeren Zeeuws-Vlaanderen steeds vaker verlaten is men in onze buurprovincie zeer dankbaar dat de leegloop toch enigermate wordt opgevangen door de influx van Vlamingen in het gebied.  Het gaat vooral om huwelijks- en arbeidsmigratie. Van Gelder blij met migratie uit VlaanderenMaar, ook de vlucht uit dure steden als Knokke-Heist speelt een rol.  De trend, die zo'n 20 jaar geleden begon, zet zich steeds meer door en zorgt momenteel voor een jaarlijkse migratie van zo'n 150 tot 200 Vlamingen. Bij de provincie in Middelburg zegt men dan ook: "Het gebied is een beetje aan het verbelgen".  Voor gemeenten zoals Sluis, Hulst en Axel zijn deze cijfers koren op de molen van de beleidsmakers.  Ze zijn namelijk een goed argument om te ijveren voor het opheffen van de beperkingen op de nieuwbouw van woningen.  De gestage inwijking van Vlamingen in het gebied wordt ook door de Commissaris van de Koningin Van Gelder verwelkomd.  Geen wonder dat de mensen vlak over de grens zich al geruime tijd met toch wel enige trots "reservebelgen" noemen.

ZEEBRUGS ZEEMANSHUIS MOET "THUIS VAN HUIS" WORDEN VOOR VREEMDE ZEELUI

Vanwege de zachte winter schieten de bouwwerkzaamheden aan het modern ogende nieuwe Zeemanshuis in Zeebrugge goed op.  Geruime tijd was het huis ondergebracht in een reeks prefabgebouwtjes op de grens tussen Zeebrugge en Heist-West.  De nieuwe Seamen's Club wordt gebouwd door de vzw Octopus dankzij een forse bijdrage van de Seafarer's Trust van de International Transport Workers' Federation (ITF) in Londen.   Zopas is meegedeeld dat de opening van de Seamen's Club voorzien is voor dinsdag 18 april.  Naast een gelagruimte wordt in het nieuwe zeemanshuis ook een multifunctionele zaal voorzien waar zeelui kunnen biljarten, tv kijken, boeken lezen en tijdschriften inkijken.  Naar voorbeeld van de Seamen's Club in Calais zal ook veel aandacht besteed worden aan de mogelijkheden die door de nieuwe media verschaft worden.  Een internetverbinding zal tegen kostprijs ter beschikking staan van de zeelui, die op die manier via email goedkoop contact kunnen houden met het thuisfront, en langs het wereldwijde web zelfs hun plaatselijke kranten zullen kunnen inkijken.  Op momenten dat de zaal niet door zeelui gebruikt wordt, zullen ook vergaderingen kunnen gehouden worden.  Omdat het nieuwe Zeemanshuis in Zeebrugge Dorp gelegen is, kan het pand even snel van de voorhaven als de achterhaven bereikt worden.  Het is trouwens zo dat de vzw Octopus een gratis busdienst onderhoudt tussen alle schepen die de haven aandoen en het Zeemanshuis.  Het pand in de Zeebrugse Ploegstraat, waar voor de oorlog de visserijschool was gevestigd, en dat nu volledig wordt omgebouwd, werd twee jaar geleden aangekocht door de vzw Octopus.  Begin vorig jaar werd door de Seafarers' Trust van de ITF in Londen een bedrag van 15 miljoen frank ter beschikking gesteld voor de verbouwing. De ITF verenigt 500 vakbonden in meer dan 125 landen.  De Seafarers' Trust steunt wereldwijd allerlei sociale initiatieven ten bate van zeelieden, waaronder ook het bouwen van nieuwe zeemanshuizen.

TOPPERS EN ANDERE BUSSEN

De buslijn van Brugge via Westkapelle naar Breskens blijkt een van de toppers te zijn van de grensoverschrijdende busverbindingen.  Dat vrijwaart de lijn momenteel dan ook voor het korten op het aantal bussen.  Vlak over de grens wordt het aantal bussen echter wel verminderd.  Op de route tussen Oostburg, Cadzand en Sluis zal in de toekomst dagelijks nog slechts driemaal een bus worden ingezet in plaats van 8 keer.

VOETBALFANS VAREN NIET

Nadat eerder P&O North Sea Ferries meedeelde geen voetbalsupporters voor het Europees Kampioenschap te zullen aanvoeren in Zeebrugge hebben nu ook de andere rederijen die op Oostende en Calais varen dezelfde maatregel genomen.  Dat werd door het bevoegde ministerie in Brussel bevestigd.  Zoals het er nu uitziet zullen bussen met Britse supporters enkel via de Shuttle onder het Kanaal vervoerd worden.

VOORLOPIG NOG GEEN PRINSES MATHILDEPLEIN

Het is nog zeer onzeker of de gemeente Knokke-Heist het recente voorstel van het Zoute Comité zal uitvoeren waarbij het Albertplein zou worden omgedoopt in "Prinses Mathildeplein".  Volgens voorzitter Lucas Vanden Bussche zou het herbenoemen van de befaamde "Place Matuvu" kunnen gebeuren ter gelegenheid van de herinrichting van het plein.  Het voorstel moet echter door de gemeenteraad worden goedgekeurd en het college heeft een tekst in die zin niet laten opnemen in de agenda voor de eerstvolgende raadszitting.

WEER CARNAVAL IN ZEEBRUGGE

Voor het tweede jaar na mekaar heerst er ook weer carnavalssfeer in Zeebrugge.  De plaatselijke "Orde van de Zeesluffer" organiseert op 29 januari een verkiezing voor Prins Carnaval.  Er zijn twee kandidaten die het tegen mekaar opnemen.   De Zeebrugse carnavalsstoet is voorzien op zaterdag 11 maart.
 

donderdag 13 januari 2000

FIETSTUNNEL BIJ KLEIPUTTEN IN HEIST

Minister Landuyt van Toerisme en Tewerkstelling wil vermijden dat de kustfietsroute tussen Knokke en De Panne in Zeebrugge onderbroken wordt.  Daarom denkt hij aan de bouw van een spoorwegtunnel bij het natuurgebied de Kleiputten in Heist.  Op die manier zouden fietsers via een omweg langs de achterhaven en Zwankendamme veilig naar Blankenberge kunnenMinister Landuyt rijden, en zo verder de hele kust langs.  De minister verwacht momenteel ook veel van een Europese studie over "de groeikansen van haven en leefgemeenschap in Zeebrugge en Breskens".  Met die gegevens in de hand wil de Vlaamse Overheid vervolgens de toekomst inkleuren van Zeebrugge, zowel de haven als de woonkernen.  Ook wil men dat Stad Brugge zich wat meer om Zeebrugge-Dorp gaat bekommeren.   Volgens minister Landuyt moet Brugge zich wat "Europeser opstellen".

MAATREGEL TEGEN STATIEGELDTOERISME

Nederland gaat maatregelen nemen die het statiegeldtoerisme drastisch moeten beperken.  Heel wat noorderburen uit de grensstreek winkelen bijna wekelijks in grootwarenhuizen in Knokke-Heist, Brugge en andere grote centra binnen makkelijke rijafstand.  Ze doen dat omdat de meeste levensmiddelen en dranken goedkoper zijn in ons land.  Een extra meevaller voor onze noorderburen is daarbij het feit dat het statiegeld op flessen in Nederland fors hoger ligt.  De Belgische en ook Duitse flessen worden door de zogeheten lege-flessen-toeristen in de eigen plaatselijke supermarkt ingeleverd, wat ze soms meer dan dubbel het betaalde statiegeld oplevert.  Een aantal Vlaamse jongeren ziet er trouwens ook brood in.  Soms rijden ze vanuit Knokke-Heist met een kofferbak vol lege flessen cola, spa en andere dranken de grens over om deze bij onze noorderburen te verzilveren.  Dat kan zo nog even doorgaan, maar vanaf 1 januari 2002 wordt in Nederland het statiegeld op flessen gehalveerd.  "Op die manier wordt het retourbedrag ongeveer gelijk getrokken met de rest van Europa" zegt men bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.  Met het invoeren van de Euro hoopt men ook in heel Europa een nieuw statiegeldsysteem te kunnen opzetten zodat de inname van flessen en kratten tegen standaard retourbedragen zal gebeuren.  Dat moet meteen het einde betekenen van het lege-flessen-toerisme in de grensstreek.

BEDDEN VRIJ IN TER LINDEN KNOKKE

De griepepidemie heeft ervoor gezorgd dat in heel wat ziekenhuizen in de regio geen bed meer vrij is.  In het Ter Linden ziekenhuis in Knokke en in het Fabiolaziekenhuis in Blankenberge wordt de bezetting echter "normaal" genoemd.  Ook alle andere opnames en ingrepen kunnen er gewoon plaatsvinden.  Er blijven zelfs een zestal bedden onbezet.  Verder zijn er in deze instellingen weinig afwezigen onder het personeel zodat men op volledig rendement kan draaien.

MEER LANGE KUSTTRAMS

Tussen Knokke en De Panne zullen op termijn meer langere tramstellen worden ingezet.  In het kader van een nationaal investeringsprogramma van 3,3 miljard frank heeft De Lijn namelijk ook de nodige fondsen uitgetrokken om nog eens 27 kusttrams met een middenbak uit te rusten.  In dat verband wordt door de Vlaamse Vervoersmaatschappij een prototype "tussenkast" besteld.  Om het tramverkeer langs de kust vooral in de zomer vlotter te laten verlopen zal in een deel van Oostende ook een vrije tram- en busbaan worden aangelegd.

ZESDE GYM SHOW IN KNOKKE-HEIST

Zowat 430 leden van de turnclub Gym Knokke-Heist bereiden zich momenteel voor op de 6e tweejaarlijkse show die op 26 en 27 februari wordt opgevoerd in Sporthal De Stormmeeuw in Gym Show 1994 in Stormmeeuw KnokkeKnokke.  De turners worden daarbij bijgestaan door 4 bestuursleden en 22 trainers.  Onder de jonge atleten bevinden zich een honderdtal kleine turners die tussen de 4 en 6 jaar oud zijn.  De Gym Club, die in 1977 werd opgericht onder impuls van Joseph Tiebout, is de grootste sportvereniging van de badstad.  De organisatie besteedt onder meer veel aandacht aan de jeugdwerking.  Op die manier kan men vlug talent ontdekken, dat vervolgens kan doorstromen naar de keurploeg.  Dat er turntalent is in Knokke-Heist bewijzen trouwens de uitslagen van de clubkampioenschappen en de interclubs.

FILM OVER WATERSNOODRAMP 1953

Er komt een verfilming van de watersnood van 1953 die in Knokke-Heist, Oostende, en Zeeland voor heel veel schade zorgde.  Bij ons vielen in die berucht nacht van 31 januari op 1 februari een paar slachtoffers, maar bij onze noorderburen lieten liefst 1835 mensen het leven.  Filmmakers Launspach en Beumer zeggen echter dat "De Storm" geen echte rampenfilm wordt zoals de Titanic.  Toch gaat het ook om het verhaal van twee geliefden die plots geconfronteerd worden met de verschrikking van de watersnoodramp.  Het filmen begint in 2002.  Precies een halve eeuw na de stormnacht zal de film in de bioscoop te zien zijn.   (Historische schets van de ramp)

HEISTSE SCHOLIEREN ZWAAIEN KLAPMUTS UIT

Scholieren van de campus van O.L.Vrouw Ter Duinen in Heist hebben donderdag op de Zeebrugse marinebasis de klapmutszeehond "Filip" uitgezwaaid, toen deze aan boord van de Godetia vertrok naar z'n thuiswateren.  Heel wat van de jongeren hadden de trip aan boord van het marineschip wel willen meemaken, maar zeiden blij te zijn dat de klapmuts "weer naar z'n 'land' en z'n vriendjes" kon.   De scholieren hadden het grommende dier in oktober in de Baai van Heist aangetroffen tijdens een strandwandeling georganiseerd door het oudercomité.  De klapmutszeehond moest verdoofd worden voor het aan boord van het marineschip kon gebracht worden.  Het dier zal vrijdagavond vanuit een zodiac worden vrijgelaten ter hoogte van de Britse havenstad Newcastle.

TELENET

Terwijl in Knokke-Heist de kabelwerkzaamheden, die de komst van Telenet moeten mogelijk maken, goed opschieten, maken heel wat kandidaat abonnees in de badstad zich ongerust over de mogelijke verkoop van het netwerk.  De grote aantrekkingskracht van Telenet is het feit dat tegen een maandelijks forfaitbedrag onbeperkt kan gesurft worden op het internet.  Nu vreest men, dat als het net in buitenlandse handen overgaat de prijzen wel eens de hoogte zouden kunnen ingaan.
 

vrijdag 14 januari 2000

ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD

Op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad in Knokke-Heist zullen op vrijdag 4 februari drie nieuwe leden van het dagelijks bestuur gekozen worden.  Onder hen twee nieuwe ondervoorzitters.  De nieuwe leden, die minstens 16 jaar oud moeten zijn, worden verondersteld op te treden als spreekbuis van de jongeren in de gemeente.  Het gaat om een onbezoldigd lidmaatschap.

OP OEFENING NAAR DE GOLF

Midden februari vertrekken vanuit de marinebasis te Zeebrugge het commandoschip Godetia en de mijnenjager Crocus met bestemming de Perzische Golf.    De schepen zullen er samen met de Nederlandse mijnenjager "Scheveningen" deelnemen aan oefeningen die twee maanden zullen duren.  De Godetia en de Crocus worden op 5 mei terug in Zeebrugge verwacht.

UITREIKING MILIEUPRIJZEN 1999

Op 27 januari zullen, net voor de eerste gemeenteraad van het jaar in Knokke-Heist, de winnaars van de "Milieuprijs 1999" worden bekendgemaakt.  De voorbije weken werden door 9 kandidaten werkstukken ingediend.  Er worden drie prijzen uitgereikt respectievelijk ter waarde van 50.000, 30.000 en 20.000 Fr.

COBELFRET

De Antwerps-Zeebrugse rederij Cobelfret zet een punt achter 15 jaar diepzee-lijnvaartactiviteiten.  De samenwerking met de Napolitaanse rederij Grimaldi wordt dan ook opgezegd.  Cobelfret wil zich in de toekomst concentreren op autotrafiek en de shortsea diensten van Zeebrugge naar Groot-Brittannië en Zweden.  De Cobelfret-groep heeft inmiddels verklaard nog steeds over een eigen terminal in Zeebrugge te willen beschikken.  De rederij is in dat verband ook bereid de nodige investeringen te doen.

LAATSTE SPORTCURSUS IN KNOKKE-HEIST?

In de loop van de maanden februari en maart zal in Knokke-Heist een cursus initiator-jeugdsportbegeleider worden ingericht.  De cursus richt zich tot de vele begeleiders die in de diverse voetbalclubs bezig zijn met de opleiding van de jeugd.  Omdat Bloso de intentie heeft om Brugge als vaste cursusplaats voor de voetbalsport aan te duiden, vermoedt de sportdienst van Knokke-Heist dat de huidige cursus voor de plaatselijke verenigingen een laatste gelegenheid zal zijn om in de eigen gemeente een dergelijke vorming te volgen.

SCHENKING AAN HET RODE KRUIS

De opbrengst van de Belletaxrally, die  in oktober verreden werd in Knokke, wordt geschonken aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.  Een cheque voor een bedrag van 87.000 Fr. zal worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de organisatie.  Dat zal gebeuren op vrijdag 21 januari in het lokaal van het Rode Kruis in de Zoutelaan.

MEER GRENSARBEID

Uit een onderzoek blijkt dat steeds meer mensen uit onze grensregio in Nederland gaan werken.  Het aandeel van de pendelende Vlaamse werknemers is vorig jaar trouwens met 50 procent gestegen.  Vooral in Zeeuws-Vlaanderen blijkt het personeelstekort groot te zijn.  Het meest gevraagd is personeel in de bouw, de auto-industrie, de agrarische sector en metaaltechnische bedrijven.

OUDERSCHAP IS VAKMANSCHAP

Tijdens een originele nieuwjaarsactiviteit wil het CMBV, de christelijke middenstandsbeweging  voor vrouwen, in de hoeve van peuterhof "'t Pimpampoentje" in Westkapelle het thema "Ouderschap is vakmanschap" onder de aandacht brengen.  Donderdagavond 20 januari zal de ervaren kinderpsychologe Hedwige Stellamans er schetsen hoe het uitwisselen van ideeën en meningen tussen kinderen en ouders minder problematisch kan verlopen.

GROF GELD VOOR GROF VUIL

In Knokke-Heist werd de eerste ophaling van grof huisvuil in het nieuwe jaar vastgesteld op 9 februari.  Inwoners die wensen gebruik te maken van de ophaling aan huis kunnen dat doen mits betaling van 500 Fr.  Per ophaalbeurt mag men maximaal 2 kubieke meter aanbieden.  Met het grof vuil kan men ook gratis terecht op het containerpark in de Sluisstraat.

 
Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000