Onafhankelijk Radionieuws Oostkust
KNOKKE-HEIST & ZEEBRUGGE BELGIUM * LOCAL NEWS
ARCHIEF  2000  WEEK 05
Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000

maandag 31 januari 2000

SPORTTROFEEËN KNOKKE-HEIST

Zaterdagmiddag heeft de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad in Knokke-Heist de toekenning van de Sporttrofeeën 1999 bekend gemaakt.  "Sportvrouw van het jaar" werd Stephanie Bogaert van de Nippon Karate Knokke-Heist.  De titel van "sportman van het jaar" ging naar Thomas Everaert van de Koninklijke handbooggilde St. Sebastiaan.  Voor de titels "sportclub van het jaar en "laureaat van sportverdienste" waren er geen kandidaten. Stephanie Bogaert kreeg plots alom bekendheid toen ze in september 1997 wereldkampioene kumite werd op het Shotokan kampioenschap in het Californische Riverside.  In 1998 had ze een moeilijk jaar vooral met haar uitsluiting in de voorrondes tijdens het Europese kampioenschap.  Na een inactiviteit van 6 maanden werkte Super Stephanie, zoals ze in Knokke-Heist genoemd wordt, aan haar comeback.  Vorig jaar behaalde ze dan ook de titel van Vlaamse en Belgische kampioene kumite.  Tijdens de Europese Kampioenschappen in het Spaanse Cadiz legde ze verder nog beslag op brons.  Het is voor deze recente reeks prestaties dat de 24-jarige Stephanie nu de titel van "Sportvrouw van het jaar" krijgt. Sportman van het jaar, Thomas Everaert, is amper 19 jaar.  Vorig jaar behaalde hij de 7e plaats op het Europees kampioenschap (FITA).  Hij vestigde een nieuw ligarecord en sleepte verder goud in de wacht bij het schieten op gekende en niet-gekende doelen (FIELD), en behaalde ook nog goud op de provinciale kampioenschappen.  Andere kandidaten waren Wouter De Brabandere (AV molenland), Tim Vyaene (Olympic Brugge) en Franky Verplaetse (Westkapelse Darts Vereniging). De trofeeën zullen worden uitgereikt op vrijdag 18 februari naar aanleiding van de "Nacht van de Sport", waarop als eregasten onder meer zullen aanwezig zijn: veldrijder Sven NYS en basketbalcoach Lucien VAN KERSSCHAEVER.  De Gym Knokke-Heist zal die avond een turndemonstratie brengen, terwijl het muzikaal luik verzorgd wordt door Günther Neefs en Amigo.

JONGEREN IN 'T VERZET

Jongeren in Knokke-Heist sluiten zich tegenwoordig aan bij "'t Verzet".  Dat is de fusienaam na het samengaan van de jeugdhuizen "'t Gemak" en "De Beurze".  Beide organisaties besloten om samen te werken in 1 gemeenschappelijk lokaal in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge.  Jongeren kunnen er terecht vanaf 16 jaar.

TOCH TERMINAL VOOR COBELFRET

Het ziet er naar uit dat de rederij Cobelfret tegen eind volgend jaar toch een eigen terminal krijgt waarop alle trafieken zullen kunnen geconcentreerd worden.   Het gaat om een terrein van 50 ha  ten noorden van het Albert II-dok, dat gebruiksklaar zal gemaakt worden.   Gevreesd werd dat de rederij Zeebrugge zou verlaten indien het bedrijf niet in staat werd gesteld om haar activiteiten te centraliseren.

BEROEMDE VOORNAMEN IN KNOKKE-HEIST

Elk jaar wordt door de dienst bevolking in Knokke-Heist een lijst opgesteld van de meest populaire voornamen.  Vorig jaar bleken voor jongens vooral in trek, de namen: Nicolas, Dylan, Jens en Robin, op enige afstand gevolgd door Arne en Jonas.  De top 5 bij de meisjes is Marie, Axelle, Charlotte, Julie en Luna.  Uit onderzoek blijkt dat bij het geven van voornamen tegenwoordig bij ons vooral wordt gekozen uit de namen van beroemdheden van het kleine of grote scherm.  In het buitenland ligt het kiezen van geschikte voornamen echter soms minder voor de hand.

OPENBARE WERKEN IN HEIST

Volgende maand starten andermaal een reeks openbare werken.  Op 7 februari wordt gestart met de renovatie van de Parkstraat in Heist.  Daarna volgen nog een paar zijstraten van de Graaf d'Ursellaan.  De kostprijs wordt geraamd op ruim 17 miljoen frank.  Op 14 februari wordt begonnen met de heraanleg van de voetpaden in de Weststraat, de Schuttersstraat en de St. Jozefstraat.

EINDFASE SPOORUITBREIDING ZEEBRUGGE

Binnenkort worden de werken voor de aanleg en elektrificatie van extra goederensporen in het Zeebrugse havengebied afgerond.  In een volgende fase zal, door de lijn Gent-Brugge-Zeebrugge op 4 sporen te brengen, een belangrijke flessenhals worden verwijderd, die de complete ontsluiting van het spoorverkeer van en naar de kusthaven in de weg staat.   De voorbije maanden werden in Zeebrugge 14 km nieuwe sporen aangelegd.  Aan de elektrificatie ervan wordt momenteel nog druk gewerkt.  Het betreft een investering van ongeveer een kwart miljard frank.  De nieuwe sporen dragen onder meer bij tot een betere scheiding van de reizigers- en goederenactiviteiten in Zeebrugge.  Momenteel kruisen de sporen voor beide verkeersstromen mekaar nog, maar in de toekomst zal de afwikkeling gescheiden gebeuren.  Verder zullen de nieuwe sporenbundels naar het noorden en westen van de voorhaven zorgen voor een betere bediening van bedrijven zoals StoraEnso, Hessenatie en P&O.

POLITIE HOUDT RAVELINGEN IN HET OOG

Het ziet er naar uit dat het uitgangsleven in Heist scherper in de gaten gehouden wordt.  Bij een fuif in Ravelingen maakten in het weekend zowat 15 politiemensen preventief hun opwachting.  Ze moesten echter niet optreden.  Het machtsvertoon kwam er nadat een week geleden vrij zwaar gevochten werd in de zaal.  Een heethoofd is toen met een mes ook de banden van een politiewagen te lijf gegaan.  Hij werd ingerekend.  Agenten in burger hebben afgelopen weekend ook twee jongeren meegenomen voor verhoor.

STORM VERSCHUIFT ZEEPIPE GASBOORTOREN

De zware storm die het voorbije weekend over West-Europa raasde heeft in de Noordzee de gasboortoren in het Sleipner A-veld van z'n plaats geduwd.  Het Sleipnerplatform staat in voor de productie van het gas dat vervolgens via de Zeepipe van Statoil naar Zeebrugge wordt gestuurd.  Het ongeval gebeurde toen de boortoren, die circa duizend ton weegt en deel uitmaakt van het Sleipnerplatform, door een zware windstoot werd opgetild en een volle meter oostwaarts werd neergesmakt.  Het is de eerste keer dat bij de olie- en gaswinning op de Noordzee een boortoren die in bedrijf is door stormweer van z'n plaats raakt.  Bij het ongeval is niemand gewond geraakt.  Er is wel materiële schade.  De werkzaamheden werden opgeschort tot de herstellingen zullen zijn uitgevoerd.  Statoil is vanmorgen gestart met een intern onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.  De levering van aardgas naar Zeebrugge zal door het incident niet in het gedrang komen, zei men vanmorgen in het Noorse Bergen.

BOEI OP DRIFT

Ter hoogte van Heist is afgelopen weekend tijdens de storm een grote boei op drift geraakt.  Het strandde uiteindelijk op de Walcherse kust.  Daar werd het knipperende gevaarte op het strand van Zoutelande opgemerkt door een passerend schip.  Medewerkers van de Nederlandse Rijkswaterstaat hebben het lampmechanisme inmiddels gedemonteerd en teruggebracht naar ons land.  De boei zelf volgt later.

dinsdag 1 februari 2000

ENQUETE LEVERT BELEIDSOPTIES VOOR NIEUWE GEMEENTERAAD

Een enquête, die de voorbije weken door het ACW Knokke-Heist bij middel van de prioriteitenfolder "Doe de buurt bewegen"  werd gehouden, heeft een aantal beleidsaccenten opgeleverd, die nu worden overgemaakt aan de politici die straks mogelijk zitting zullen hebben in de nieuwe gemeenteraad in de badplaats.  Het ACW zal de resultaten van de enquête trouwens ook als basis nemen bij de besprekingen die in de komende weken zullen plaatsvinden binnen de CVP en binnen de partij GemeenteBelangen.  (CVP komt niet afzonderlijk op in Knokke-Heist maar heeft kandidaten binnen de GB).  Uit de enquête werd een Top 20 van beleidsopties gedistilleerd.  Daaruit blijkt dat de grootste bekommernis bij de deelnemers "betaalbare rusthuizen" is.  Desgevraagd gaf de voorzitter van het OCMW toe dat momenteel 40 procent van de mensen in rusthuizen in de badplaats de hoge tarieven niet kunnen betalen.  Het OCMW moet op dit vlak jaarlijks met zo'n 17,5 miljoen frank bijspringen.  Verder willen de geënquêteerden: toelagen voor huisvesting, onderwijs en algemene hulpverlening aan kansarmen, een kordate aanpak van het sluikstorten, kosteloos basisonderwijs en goedkoop leerlingenvervoer en meer sociale huisvesting.  Lager op de verlangenlijst stonden bijvoorbeeld ook nog: nog betere communicatie van de gemeente naar de bevolking, uitbreiding van de thuiszorg, bereikbare gemeentelijke en andere dienstverlening die beter aansluit op de werkroosters, en renovatie van verouderde wijken.

OUDERS EISEN EINDE GEWELD IN HEISTSE RAVELINGEN

Het gaat van kwaad naar erger in het gemeentelijk cultuurfiliaal "Zaal Ravelingen" in Heist.  Als er fuiven gehouden worden, gaat er geen weekend voorbij of bezoekers worden er per ambulance afgevoerd.  Voor de bange ouders van jongeren is de maat vol.  Ze eisen dat de gemeente nu echt maatregelen neemt om het geweld effectief in te dijken.  Onder meer wil men ook, dat de regels worden aangescherpt voor de inrichters van fuiven.  Met de regelmaat van de klok wordt zwaar gevochten in de Ravelingen, de 400m2 hypermoderne zaal, die een paar jaar geleden bij het Heistse gemeentehuis werd aangebouwd.  Soms vechten aangeschoten bezoekers onder mekaar, maar vaak gebeurt het ook dat groepjes belhamels uit de streek van Brugge speciaal in de Heistse uitgangstempel afspreken om er keet te schoppen.  De inrichters van fuiven, voor wie elke bezoeker geld betekent, houden zich bijna nooit aan de opgelegde leeftijdsgrens, zodat ook de zeer jonge jeugd de zaal binnenkomt.  Alhoewel het wijkpolitiekantoor op amper tien meter van Ravelingen ligt, moet de politie bij incidenten vanuit Knokke op sterkte gebracht worden.  Vorig weekend hebben een dozijn politie-agenten een halve nacht de wacht opgetrokken halverwege het marktplein.  Het bleef relatief rustig.  Toch werd een jongen van 16 door iemand van 20 het ziekenhuis ingeslagen.  De week ervoor werd ook gevochten.  Om de situatie weer in de hand te krijgen moesten de politiemensen hun wagen alleen laten terwijl ze de zaal binnengingen.  De banden van de politiewagen werden ondertussen doorkerfd.  Ouders in Heist nemen de gang van zaken niet langer.  Velen verbieden hun kinderen nog naar Ravelingen te gaan, maar stellen vast dat er in Heist geen andere jeugdopvang is.  En Knokke, waar die wel is, is vaak te ver.  Men is evenmin te spreken over de gemeentelijke verantwoordelijken die moeten instaan de veiligheid in de diverse cultuurfilialen.  Ten slotte eist men dat het reglement wordt aangescherpt zodat inrichters van fuiven verplicht worden om een security team met honden in te huren.  In het verleden heeft dit reeds bewezen doeltreffend te zijn.

EURO'S NIET EENVORMIG

Ook in Knokke-Heist kijkt men aan tegen de grote klus om tegen 1 januari 2002 alle drankautomaten, ticketverdelers, parkeermeters en andere automaten geschikt te maken voor de nieuwe euro-munten.  Dit zou wel eens moeilijkheden kunnen opleveren gezien de euro's die in de diverse landen worden geproduceerd een licht afwijkend "electronisch kenmerk" hebben.  Mogelijk worden "vreemde euro's" daardoor door de automaten geweigerd.

PRINSES CARNAVAL IN HEIST ?

Voor de verkiezing tijdens het Heistse prinsenbal hebben zich inmiddels drie kandidaten aangemeld: twee mannen en één vrouw.  Met name gaat het om Kurt Dewaele, Jan Vantorre en Connie Versporten.  Voor het eerst zal namelijk ook het verkiezen van een Prinses Carnaval een optie zijn.  Het Prinsenbal krijgt op 19 februari z'n beslag in Zaal Ravelingen.

P&O STENA LINE START VANDAAG VERKOOP NIEUWE WAGENS

De Kanaalrederij P&O Stena Line start vanaf vandaag met het transport van nieuwe wagens die op bestelling bij dealers op het vasteland worden aangekocht.  Op die manier betalen Britten circa 18 procent minder dan wanneer ze de wagen in eigen land kopen.  Zowat alle merken zullen worden aangevoerd uitgenomen Ford, Rover en Vauxhall.  Met de wagens gaat het om voertuigen waarvan het stuur aan de rechterkant staat, en die ook op elk ander vlak voldoen aan de gebruikelijke specificaties in Groot-Brittannië. PO Stena Lines Russ Peters De wagens worden in Zeebrugge of Calais ingescheept en vervolgens bij de koper aan huis bezorgd voorzien van een Britse nummerplaat.  Er wordt zelfs bemiddeld bij het verzorgen van een financiering en ook wordt de oude wagen teruggenomen.  Volgens P&O Stena Lines afgevaardigde beheerder Russ Peters gaat het om het normaal uitbreiden van de detailhandel die bij het veerbedrijf lang geleden begon met de verkoop van sigaretten en sterke dranken.  De rederij hoopt om te beginnen jaarlijks zo'n 10.000 wagens te verkopen.  In totaal worden in Groot-Brittannië jaarlijks 2,2 miljoen nieuwe wagens verkocht.  Vandaar dat ook Richard Bransons "Virgin" over een maand wil beginnen met het grootschalig invoeren van nieuwe wagens uit Europa. Alhoewel de prijzen voor nieuwe wagens in Groot-Brittannië het voorbije jaar zijn gedaald, blijft er een aanmerkelijk verschil bij de prijzen in België, Frankrijk en Nederland.  Door aan te kopen bij dealers op het vasteland wordt trouwens momenteel ook flink geprofiteerd van de sterke koers van het Britse pond.

HEULEBRUG

De plannen voor de realisatie van de nieuwe sociale woonwijk Heulebrug in Knokke-Heist zijn eindelijk klaar.  Het is de bedoeling dat eind augustus de eerste spadesteek gegeven wordt voor de aanleg van de wegenis in de nieuwe wijk.  Volgend jaar wordt dan gestart met de bouw van de eerste woningen.

NIEUW FIETSPAD

Midden maart zal in Knokke-Heist in de Hazegrasstraat tussen de Vrede en de Oude Tramweg gestart worden met de aanleg van een tweerichtingsfietspad naast de huidige rijweg.  Ter hoogte van het kruispunt van de Hazegrasstraat met de Retranchementstraat zal na het paasverlof ook een rotonde worden aangelegd.  De werken zullen 12 weken duren en 8,5 miljoen frank kosten.

DURE TROETELS

Vanaf eind deze maand zullen diereneigenaars hun kleine viervoeters mee op reis kunnen nemen naar Engeland.  Tenminste als ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen.  Ook wordt het niet goedkoop.  Eurotunnel heeft zopas het tarief bekend gemaakt.  Er zal 30 pond gerekend worden per dier per overtocht.  Dat komt neer op circa 2.000 Fr.

1 februari: 1953

De dag van de beruchte watersnoodramp in Zeeland en aan onze kust. In Den Helder werd een maximale windstoot van 141 km/uur gemeten. Het water kon zo hoog komen doordat het een noordwesterstorm betrof, gepaard gaande met vloed en bovendien springtij. Circa 1850 mensen kwamen om het leven, grote delen van Zeeland en delen van het zuiden van Zuid-Holland en het westen van N-Brabant kwamen onder water te staan. Naar aanleiding
van deze ramp werd het Deltaplan ontworpen.

woensdag 2 februari 2000

ZWARE BRAND IN VEEHANDEL

In Westkapelle heeft een zware brand gewoed bij Veehandel Vandewiele in de Oostkerkestraat.  Er diende met man en macht geblust om te verhinderen dat de stalbrand oversloeg naar het woonhuis.  Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.  Wél kwam één pony om in de vlammen.  Vijf runderen konden gered worden.  Politie en rijkswacht hadden de handen vol om kijklustigen uit de buurt te houden.   Tot rond 3u in de namiddag bleef het kruispunt naar de Oostkerkestraat afgesloten, zodat ook het verkeer van en naar Brugge een tijd lang hinder ondervond.  Een deskundige meent dat een kortsluiting of een defecte verlichtingsarmatuur een ontbranding heeft veroorzaakt in het stro.

STENEN BIERPOTTEN VOOR CARNAVAL

De Raad van 11, die de carnavalviering voorbereidt,  pakt in Heist naar aanleiding van het jaar 2000 uit met stenen bierpotten die in plaats van medailles zullen overhandigd worden aan de deelnemers.  Deze verzamelobjecten met het logo van het Heistse Carnaval zullen ook in een aantal herbergen te koop worden aangeboden tegen de prijs van 125 Fr.  Er werden 1.000 dergelijke bierpotten aangekocht, maar volgens Schepen De Groote moeten er mogelijk worden bijbesteld.

WEINIG JONGE TROUWERS

Uit de statistieken van de dienst Bevolking in Knokke-Heist blijkt dat de meeste huwelijken in de badplaats worden afgesloten door mensen in de leeftijdsgroep tussen 25 en 30 jaar.  Vorig jaar trouwden slechts 3 vrouwen en 1 jongeman in de categorie tussen 18 en 21 jaar.  Ook 14 senioren van 50 jaar of meer lieten zich alsnog in de echt verbinden.

RAADSLEDEN VRIJGESPROKEN

De Gemeenteraadsleden Rammelaere en Tas uit Sluis-Aardenburg zijn door de kantonrechter in Terneuzen vrijgesproken van stemfraude.  De twee werden ervan verdacht bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 stemmen te hebben geronseld. Eerder werden ze ook al verdacht van valsheid in geschrifte, maar dat kon niet worden bewezen.

MEER NIEUWE BELGEN IN KNOKKE-HEIST

In 1999 zijn van de inwoners van Knokke-Heist, die een vreemde nationaliteit hebben, in totaal 22 mensen Belg geworden.  Dat is een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor.  84 procent verkreeg de nieuwe nationaliteit op grond van een Belgische echtgenoot.  In de andere gevallen gaat het om kinderen van buitenlanders die in België zijn geboren en opgegroeid.

DE WIELINGEN IN PUERTO RICO

Dinsdag is het Zeebrugse fregat "De Wielingen" in Puerto Rico gestart met deelname aan een massale hulp- en reddingsoefening, nadat de denkbeeldige orkaan George een vernietigend spoor over het Caraïbische eiland trok.  Het marineschip heeft een verkenningsopdracht en moet de komst van een rampeneskader voorbereiden.  Daarbij worden ongeveer 50 bemanningsleden ingezet die het hele gebied met motorboten verkennen.

MINDER CREMATIES

Voor het eerst sinds meer dan 30 jaar is in Knokke-Heist vorig jaar het aantal crematies gedaald.  Het bedraagt nu 42 procent.  Dit is 4 procent minder dan in 1998.  Het aantal begravingen in grafkelders daarentegen gaat weer in stijgende lijn en bedraagt nu net boven de 40 procent.  Het aantal zandgraven bleef ongewijzigd op 18 procent.

UNIEK WERK SPILLIAERT

In Knokke-Heist wordt een unieke tentoonstelling rond het werk van Léon Spilliaert voorbereid.  Van 7 mei tot 18 juni zullen in het Casino niet minder dan 120 nooit eerder tentoongestelde werken over de volledige levensloop van deze kunstschilder worden voorgesteld.  Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt een boek-catalogus uitgegeven van de hand van Anne Adriaens-Pannier.

SLUIS CONTROLEERT TWEEDE VERBLIJVEN

De gemeente Sluis-Aardenburg gaat het bezit van tweede woningen intensiever controleren. Veel Duitsers en ook heel wat mensen uit Knokke-Heist en omstreken bezitten er een tweede verblijf.  De Nederlandse grensgemeente probeert al geruime tijd het aantal tweede woningen terug te dringen.  Momenteel zijn er zo'n 500 woningen die als tweede verblijf worden gebruikt.   In Sluis wil men die opnieuw voor permanente bewoning laten gebruiken.

donderdag 3 februari 2000

GASTFOTOGRAFEN OP FOTOFESTIVAL

Op het 22ste internationaal Fotofestival van Knokke-Heist, dat van 2 tot 24 april gehouden wordt, wordt onder andere uitgepakt met werk van twee gastfotografen van wereldformaat.  Peter Lindbergh is één van de meest succesvolle modefotografen van de laatste decennia, en zal te zien zijn met zijn "Images of Women".  Men noemt hem "celui qui rend belles les top modèles".  Ook worden foto's getoond van de omstreden Duitse fotografe Leni Riefenstahl, die tijdens haar naoorlogse carrière vooral gefascineerd werd door de Afrikaanse Nuba-stam.
 

LICHAAM KUNSTSCHILDER HENRY ROLAND TERUG IN KNOKKE

Het stoffelijk overschot van de bekende Knokse kunstschilder Henry
Roland werd uit het eiland Mauritsius overgevlogen naar Knokke-Heist.  De 82-jarige schilder was op 19 januari reeds in z'n vakantieverblijf overleden, doch dit werd nu pas door z'n vrouw Marie-Louise bekend gemaakt.   In z'n kunst was de veelzijdige Henry Roland een liefhebber van felle kleuren.  Z'n inspiratie deed hij vaak op in tropische vakantiebestemmingen.  In z'n schilderijen besteedde hij echter ook veel aandacht aan de zee van Knokke-Heist  Hij behaalde heel wat prijzen voor z'n werk, zowel in België als daarbuiten.  De overleden kunstenaar was destijds een persoonlijke vriend van de Amerikaanse auteur Ernest Hemingway.  Midden vorige maand was in Spanje nog gestart met een project "Le Restaurant" waarbij vanuit Puerto Marina aan de Costa del Sol een virtuele gallerij van het werk van Henry Roland werd voorbereid op internet.  Van Henry Roland wordt op zaterdag 5 februari afscheid genomen in de kerk van de Heilig Familie in Duinbergen.  Nadien wordt hij begraven op de Centrale Parkbegraafplaats in Knokke-Heist.

FIETSER OVERREDEN

Bij het verlaten van de Tramweg is woensdagavond in de Knokkestraat in Knokke een 84-jarige fietser om het leven gekomen.  De fietser vergat voorrang te verlenen en werd gegrepen door een wagen bestuurd door een man uit Zeebrugge.  Het bejaarde slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis doch daar kon geen hulp meer baten.

MINISTER LANDUYT GAAT HET LAND UIT

Minister van werkgelegenheid en toerisme, Landuyt, brengt in het kader van z'n reeks werkbezoeken aan diverse Belgische kustplaatsen, morgen ook een bezoek aan Cadzand-Bad.  Deze Knokke-Heistste buurgemeente is de meest zuidelijke (en meest zonnige) badplaats van Nederland en heeft ook 10 procent van het natuurgebied het Zwin op haar grondgebied.  Het bezoek gebeurt op uitnodiging van burgemeester G.H.W.Noorderwier (PvdA) van Oostburg (waaronder Cadzand ressorteert).  Minister Landuyt zal in Cadzand-Bad gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, de gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg.  Ook zal hij praten met natuurorganisaties en mensen uit de landbouwsector.  Volgens Tinneke Maenhout, de manager Toerisme en Recreatie van de gemeente Oostburg, hecht de minister zeer veel belang aan grensoverschrijdende samenwerking.  En daar is reden toe, zegt ze.  Het grensoverschrijdende netwerk van fiets- en wandelpaden vormt, een grote meerwaarde voor de toeristen in West-Zeeuws-Vlaanderen en "ook in Knokke-Heist en de ander Vlaamse kustgemeenten".  Verder betekent het cultuurtoerisme naar Damme en Brugge voor de verblijfsrecreanten in West-Zeeuws-Vlaanderen een niet te versmaden meerwaarde.  Voor de Vlaamse bezoekers zijn de rust en de ruimte van het gebied vlak over de grens weer meegenomen.

CARNAVAL PLAYBACK

In Knokke-Heist zullen de kandidaat-prinsen en prinses zich tijdens het traditionele Prinsenbal uitgebreider moeten voorstellen aan het publiek dan totnogtoe het geval was.   Naast het aanprijzen van de speciale bierpotten, wordt van de kandidaten ook verwacht dat ze een playback show opvoeren.  Vervolgens dienen ze zichzelf tijdens een speech in een zo gunstig mogelijk daglicht stellen.  Daarna krijgt de jury, die bestaat uit alle aanwezigen, de gelegenheid om te stemmen.

GEBREK PARKEERRUIMTE

De voortdurende groei van de trafiek in nieuwe wagens blijft in Zeebrugge voor problemen zorgen.  Van zohaast een nieuw parkeerterrein wordt in gebruik genomen, stelt men vast dat er opnieuw plaatsgebrek is.  Havenvoorzitter Traen vreest dat men in de kusthaven spoedig zal genoodzaakt worden om grote parkings met verschillende verdiepingen aan te leggen.   Zeebrugge, zou na Bremerhaven, aldus de tweede haven zijn om voor een dergelijke oplossing te kiezen.

PROJECT BEKROOND

De provincie West-Vlaanderen heeft 6 afvalpreventieprojecten bekroond.  Daaronder ook een project in Knokke-Heist.  De gemeente deed namelijk grote inspanningen om de toeristen tot een selectiever afvalgedrag aan te zetten.  Het ging onder meer om het verspreiden van herbruikbare boodschappentassen en affiches met sorteeradvies die werden opgehangen in de publieke ruimtes van appartementsgebouwen.

MEER NEDERLANDSE BABY'S IN TER LINDEN

Elk jaar worden in de materniteit van Ter Linden meer Nederlandse kinderen geboren.  Vorig jaar ging het met liefst 17 procent van alle geboortes om baby's van Nederlandse ouders.  Dat is één procent meer dan in 1998.  In totaal bevielen vorig jaar in Ter Linden 52 moeders  uit Oostburg en 34 uit Sluis-Aardenburg.  Door in Knokke te bevallen besparen de Nederlanders vlak over de grens hun familie een veel langere tocht naar Terneuzen.

KIESKEURIGER MET BABYSITTERS

Het Dutroux-effect blijkt nog altijd door te werken.  In Knokke-Heist werd onder meer vastgesteld dat ouders steeds kieskeuriger worden bij het gebruik van babysitters.  Dit geldt vooral ook voor toeristen die de badplaats aandoen.  De dienst Toerisme houdt al jaren een lijst van babysitters beschikbaar voor bezoekers aan de badplaats, doch steeds vaker wordt gevraagd naar een erkende kinderopvang.  Vandaar dat de gemeente nu maatregelen neemt om ook de nachtopvang in particuliere opvanginstellingen in de hand te werken.

vrijdag 4 februari 2000

EEN KWART VAN KNOKKE-HEIST RIJDT SPOEDIG GRATIS

Tijdens het Schepencollege werd vanmorgen in Knokke-Heist bekend gemaakt, dat de 65-plussers in de badstad vanaf 1 augustus gratis mogen rijden op bus en tram.  De beslissing van de Vlaamse regering om het stads- en streekvervoer gratis te maken voor alle 65-plussers wordt in Vlaanderen gefaseerd uitgevoerd tussen januari en oktober.  Eerst komen de gemeenten aan bod die reeds een overeenkomst "systeem derde betaler voor +65 of +60 jarigen" hebben.  Daarna zijn de gemeenten aan de beurt die een mobiliteitsconvenant hebben afgesloten.  Op 1 oktober volgen dan de overige gemeenten.   Omdat Knokke-Heist een vrij vergrijsde bevolking heeft, is de mededeling goed nieuws voor ongeveer een kwart van het aantal inwoners van de badplaats.  Op vandaag zijn er namelijk 7.741  65-plussers in Knokke-Heist.  De Lijn zal aan alle gegadigden een gratis magneetkaart toesturen die bij elke rit moet ontwaard worden.  Door de ontwaarding kan De Lijn allerlei beheersinformatie verzamelen.  Het nieuwe vervoersbewijs heeft een waarde van 32.055 Fr. per jaar.  Na een eerste mailing zal de vervoersmaatschappij ook maandelijks de 65+kaart toesturen aan de nieuwe rechthebbenden.

NIET-BELGEN NAAR DE STEMBUS IN KNOKKE-HEIST

In Knokke-Heist kunnen op 8 oktober meer dan 800 niet-Belgen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Het gaat om onderdanen van andere landen uit de Europese Unie die in de badstad gedomicilieerd zijn.  In totaal wonen 942 EU-burgers in Knokke-Heist, dat is bijna 3 procent van de totale bevolking.  Onder hen bevinden zich 519 personen van Nederlandse nationaliteit.  Van deze 942 EU-burgers zijn er momenteel 843 die 18 jaar zijn of ouder en dus effectief de kans krijgen om hun stem uit te brengen.  Verwacht wordt echter dat slechts een fractie van deze gegadigden zijn of haar stem Antoine Duquesnezal uitbrengen in Knokke-Heist.  Tijdens de laatste Europese verkiezingen van 13 juni 1999 bedroeg het aantal niet-Belgische kiezers in ons land namelijk slechts 8 procent van het potentiële aantal.  Het is echter de wens van Minister Antoine Duquesne dat dit percentage aanzienlijk zou stijgen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen.   Ten einde daaraan mee te werken heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist vandaag alle EU-burgers in de badplaats uitgenodigd de nodige formulieren in te dienen om zo aan de komende gemeenteraadsverkiezingen te kunnen deelnemen.

CHINEZEN IN KNOKKE-HEIST VIEREN JAAR VAN DE DRAAK

Ook de 9 Chinese meeneem en gewone restaurants in Knokke-Heist maken zich op voor de viering van Chinees Nieuwjaar op zaterdag.  De voorbije dagen werd naar Chinese traditie alles grondig schoongemaakt.  Maar op Nieuwjaarsdag mag er zelfs niet eens geveegd worden omdat men anders ook de goede geesten mee naar buiten veegt.  Dit weekend start aldus het nieuwe Chinese "jaar van de draak".   De draak staat voor geluk en macht.

BEHEER ZWINBOSJES

Burgemeester Lippens heeft bevestigd dat er gewerkt wordt aan een beheersovereenkomst voor de Zwinbosjes.  Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil echter vooraf zeker stellen dat de natuurbeheersinitiatieven in het gebied straks de toeristische belangen niet negatief zullen beïnvloeden.  Met name wil men dat de wandel- en fietspaden in de Zwinbosjes toegankelijk blijven.  Vermoedelijk wordt het beheersplan in oktober ondertekend.

VERKEERSEDUCATIE GEVOLGD DOOR SCHERPE CONTROLES

Momenteel organiseert de politie verkeerseducatie in het derde jaar van alle secundaire scholen in Knokke-Heist.  De bedoeling is om de houding van de bromfietsende jeugd in positieve zin te beïnvloeden.  Ook alle ouders worden nauw bij het project betrokken.  Van zohaast de lessenreeks is afgelopen zal de politie van Knokke-Heist over het volledige grondgebied zeer scherpe controles uitvoeren op de bromfietsen.

BEZOEK UIT HONFLEUR

Op donderdag 17 februari ontvangt het gemeentebestuur van Knokke-Heist een delegatie van het stadsbestuur van Honfleur en een vertegenwoordiging van Franse oud-strijders.  Het gaat om een eerste tegenbezoek, nadat de Nationale Strijdersbond van Heist elke jaar op 25 augustus naar Frankrijk reist om er de bevrijding van Honfleur door de Belgische Brigade Piron te herdenken.

OOSTENDE-IPSWICH START MAANDAG

De eerste ferrylijn vanaf het nieuwe Zeewezendok in Oostende gaat komende maandag van start.  Het gaat om een initiatief van de nieuwe rederij Ferryways.  Op de regelmatige verbinding tussen Oostende en Ipswich zal de roro-ferry "Gabriele Wehr" worden ingezet.

HUWELIJKEN VOOR EN NA SEIZOEN

Net voor en nà het seizoen blijken in Knokke-Heist de meeste huwelijken te worden voltrokken.  Mei, juni, september en oktober waren vorig jaar samen goed voor zo'n 70 huwelijken.  Dat is bijna de helft van het jaartotaal.  De minst populaire huwelijksmaand in de badstad is februari.  In 1999 stapten in die maand amper 4 koppels in het huwelijksbootje.

RAPPORT VERTRAAGD

Het eindrapport in verband met de helikopter crash, waarbij begin december in Male onder meer de jonge uitbaters van het Knokse restaurant "La Sapinière" omkwamen, is vertraagd.  Uit het voorlopig rapport bleek eerder dat een defecte staartschroef het ongeval kan hebben veroorzaakt.  Het definitieve rapport dat door Canadese en Amerikaanse deskundigen wordt voorbereid wordt nu pas later deze maand verwacht.
 

Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000