Onafhankelijk Radionieuws Oostkust
KNOKKE-HEIST & ZEEBRUGGE BELGIUM * LOCAL NEWS
ARCHIEF  2000  WEEK 06
Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000

maandag 7 februari 2000

POLITIEMAATREGELEN ROND RAVELINGEN HEIST DOEN VECHTERSBAZEN UITWIJKEN

Na jaren van spanning en vechtpartijen in en rond de Heistse Zaal Ravelingen, wordt sedert dit weekend op last van het gemeente-bestuur door de politie een politiek van nul-tolerantie gevoerd.  Het blijkt nu echter dat de vechtersbazen hun actieterrein verleggen naar een andere uitgangsstek in de deelgemeente.  De vechtpartijen van de voorbije maanden en de boze reacties van de ouders van in mekaar geslagen jongeren hebben het gemeente-bestuur veel te laat maar uiteindelijk toch over de streep getrokken om orde op zaken te zetten in Zaal Ravelingen. Karel Seghers, die verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in alle cultuurpanden van de gemeente, deelde zondagmorgen mee, dat naast de nul-tolerantie ook het politiereglement zal worden aangescherpt en strikt worden toegepast.  In dat verband is de voorbije dagen een werkgroep opgericht, die zeer snel adviezen zal verstrekken.  Organisatoren van fuiven zullen een degelijke fuifwatch moeten instellen.  Volwassenen zullen van bij het binnenkomen moeten duidelijk maken, dat geen enkele onrust zal geduld worden.  Ook moeten de inrichters zorgen voor continu bewaking in de vestiaires en de toiletten.  Verder wordt een zwarte lijst aangelegd van onruststokers ten einde deze de toegang te weigeren.  Op last van de brandweer worden ook alle danspodia die vaak in de zaal werden opgesteld verboden, omdat deze een obstakel vormen mocht een snelle ontruiming van de zaal nodig zijn.  Afgelopen nacht bleef het in de buurt van Ravelingen vrij rustig.  Het blijkt echter dat de strenge controle van de politie vechtersbazen in de vroege ochtenduren heeft doen uitwijken naar een andere beruchte uitgangsstek in Heist: café Woody's.  (In de Knokkestraat vlakbij de Tramhalte in Heist).  Vanmorgen leek de buurt rond het café op een waar slagveld van gebroken glazen.  Ook kon hier en daar een bloedspoor gevolgd worden.  Onder meer zat het portiek van een meubelzaak in de buurt onder het bloed.  Ook blijkt dat heel wat jongeren die tot in de vroege ochtend in het café uithangen amper 15 jaar zijn.  Het ziet er naar uit dat binnenkort ook de ouders van jonge belhamels zullen ter verantwoording geroepen worden.

MINISTER LANDUYT WIL DAT ZEEUWS-VLAAMSE EN BELGISCHE KUST EEN GEHEEL GAAN VORMEN

Tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse grensbadplaats Cadzand-Bad heeft Toerismeminister Landuyt gepleit voor het met elkaar verbinden van de kuststroken én het achterland van West- en Zeeuws-Vlaanderen.  De minister zei, dat hij zich daar in Brussel hard wil voor inzetten.  Minister Landuyt had het daarbij over het op elkaar aansluiten van fietsroutes en het herstellen van de ecologische hoofdstructuur.  Omdat Nederland al een stuk verder staat op het gebied van planontwikkeling voor de versterking van "toerisme, platteland en landschap" stelde de minister voor dat men langs onze kust een inhaalslag maakt en probeert "in te haken op de West-Zeeuws-Vlaamse plannen".  Interessant vond hij ook het idee om het achterland voor toeristen interessant te maken door boerderijen en andere bezienswaardigheden op te nemen langs een grootscheeps fietspadennetwerk.  Ten slotte bevestigde minister Landuyt dat hij de plannen van Sluis-Aardenburg bestudeert in verband met het Zwingeulproject, waarbij Sluis een jachthaven wil bouwen met een direct verbinding naar zee.  De minister wil echter dat er eerst overeenstemming wordt bereikt over de doorstroming van het Zwin, alvorens hij zich over het project uitspreekt.

MEER AFWIJKINGEN RUSTDAG

De gemeente Knokke-Heist heeft in samenspraak met de middenstandsraad  beslist om de handelaars meer afwijkingen toe te staan op de wekelijks rustdag.  Naast de afwijking voor de paasvakantie en voor het hoogseizoen, dat al op 31 maart begint, is er vooral een uitbreiding tijdens de aanloop naar het nieuwe jaar.  De afwijking op de rustdag zal namelijk gelden vanaf 27 oktober tot 7 januari.

DODE WIJTING

Voor de kust werd de voorbije dagen heel wat dode wijting aangetroffen.  Het gaat om jonge dieren die massaal door vissers werden overboord gegooid.  De voorbije weken werd namelijk heel veel wijting gevangen, maar enkel de grote soorten brengen voldoende op, zodat de jonge dieren weer overboord gaan.  Zodoende wordt deze vangst niet van het quotum afgetrokken.  De jonge wijting is dan reeds dood, want de zwemblaas van de wijting scheurt, als die eenmaal uit het water is.

NIEUWE BEELDEN IN DE STAD

In Knokke-Heist werden afgelopen weekend in het kader van "Beelden in de Stad" door burgemeester Lippens twee nieuwe kunstwerken ingehuldigd.  In Heist werd vlakbij het kaartershuisje het werk "Staande Figuur en Torso" van de Gentse beeldhouwer Philip Van Isacker geplaatst.  Aan de gevel van de sporthal in Knokke werd bij het Jeugd- en Kunstencentrum de Marge een neonkunstwerk "Zonder Titel" opgehangen van de hand van Narcisse Tordoir.

SPUITGASTE IN SLUIS

Het ziet er niet naar uit dat Knokke-Heist het voorbeeld van de brandweer van Sluis gaat volgen, door het aanwerven van brandweervrouwen.  Aanvragen in die zin worden door de korpsleiding in de badstad voorzichtig ontmoedigd.  Volgens sommigen is het beroep van spuitgast té zwaar voor een vrouw.  Net over de grens denkt men daar inmiddels anders over.  Dààr wordt over een paar weken de eerste brandweervrouw in dienst genomen.  Meteen een primeur voor de hele regio.

COMPAGNIE PRAAT MET HET ZEEUWSE LANDSCHAP

De Compagnie Het Zoute en het Zeeuwse Landschap praten momenteel over het nemen van gezamenlijke initiatieven in het grensoverschrijdende natuurreservaat Het Zwin.  Het plan werd inmiddels opgevat om het bezoekerscentrum aan de Nederlandse kant van Het Zwin te verplaatsen.  Op die manier wil men een verbinding mogelijk maken met het vogelreservaat in Knokke.  Het is ook de bedoeling om de bezoekers in de toekomst toe te laten met één ticket zowel de Knokke-Heistse als de Nederlandse initiatieven in verband met Het Zwin te laten bezoeken.

WINDMOLENS VOOR DE KUST

De overheid zoekt voor onze kust tegen volgend naar een geschikte plaats voor de bouw van een windmolenpark.  Het ziet er daarbij naar uit dat de kust voor Knokke-Heist de dans ontspringt.  Dat heeft de maken met de scheepvaart naar Zeebrugge en de Scheldemonding, de kustvisserij, de aanwezigheid van het gebied De Paardenmarkt, en het feit dat er heel wat kabels en pijpleidingen liggen.  Verder wil men ook de mariene reservaten zoals de Baai van Heist ontzien.

ZONDERLING-OVERVALLER INGEREKEND

Vlak over de grens heeft de Oostburgse politie afgelopen weekend een 46-jarige Belg aangehouden, die in Maldegem bij een overval een 29-jarige winkelier in het hoofd had geschoten.  Na de feiten was de zonderling, in het zwart gekleed en met cowboyhoed, met z'n fiets in de richting van Nederland gereden.  Het slachtoffer werd inmiddels in Brugge geopereerd maar verliest mogelijk het gebruik van z'n linkeroog.

dinsdag 8 februari 2000

FRANSE AUTOSCHUIMERS GEKLIST

De politie van Knokke-Heist heeft dinsdagmorgen in de vroege uren dieven ingerekend die in het Uilenspiegelpad, de Keuvelhoek en langs het Tijl- en Neleplein bezig waren met inbreken in geparkeerde wagens.  Een vrouw, die door haar honden was gewekt, had de dieven opgemerkt en belde de politie.  Met de daders gaat het om Noord-Fransen die zich verplaatsten met een gestolen Franse wagen.  Het zijn geen onbekenden voor het gerecht.  Momenteel wordt onderzocht of ze ook te maken hebben met een reeks van autoinbraken in de Polderstraat en de IJzerstraat in Heist.

VOLGORDE CARNAVALSTOET

Bij het aanstaande Prinsenbal in Heist, dat op 19 februari gehouden wordt, zal niet alleen de nieuwe Carnavalprins of -prinses gekozen worden.  Het is namelijk de bedoeling om tijdens de avond ook te loten voor de volgorde waarin de Carnavalwagens in de stoet zullen opgesteld worden.  Alhoewel het juiste aantal wagens dat zal deelnemen nog niet bekend is, hoopt men bij de Raad van 11 toch op een 40-tal deelnemers.

CERTIFICAAT VOOR GASTERMINAL

De Zeepipe Gasterminal in Zeebrugge kreeg zopas van Lloyd's Register het ISO 9002 kwaliteitscertificaat.  In de terminal, op een kleine 6 km staat van de plaats waar de Zeepipe aan land komt, wordt de druk van het Noorse gas op het juiste niveau gebracht voor het in de landleidingen van Distrigaz gaat.  Ook worden water en andere vaste bestanddelen verwijderd.  Het certificaat werd overhandigd omdat de gasontvangstinstallatie aan de strengste veiligheids- en kwaliteitsnormen voldoet.  In de peak-shaving terminal in Zeebrugge werken 28 mensen.  Van daar uit wordt ook de Norfra terminal in Duinkerke bediend.

TOCH KOMMIL FOO

Komende vrijdag treedt het cabaretduo "Kommil Foo"  toch op in het Cultureel Centrum Scharpoord in Knokke.  Na de ongelukkige val van Mich Walschaerts bij een voorstelling in Ieper, was dit een tijdlang niet zeker.  De cabaretier zal in de badstad echter wel nog te zien zijn met zijn voet in het gips.   Het duo brengt "IJdele Hoop", verhalen over liefde, seks, whisky en rock 'n roll.

EURO MAAKT GOKKEN DUURDER

Mensen in Knokke-Heist, die graag spelen op een flipperkast of een gokautomaat, vrezen dat hun passie vanaf 2002 een flink stuk duurder wordt.  Waar men nu voor een bedrag van 10 frank kan spelen wordt dat in de toekomst mogelijk 40 eurocent, en dat komt overeen met iets meer dan 16 frank.  Ook in de Casino's wordt momenteel overleg gepleegd over welke gokbedragen men straks in euro zal hanteren.

BRAND

Langs het Lisseweegs Vaartje is dinsdagmorgen vroeg een woning uitgebrand.  Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een petroleumkacheltje, dat de bewoner had laten branden.  De man werd door z'n hond wakker gemaakt toen het vuur uitbreiding nam, en kon zo zichzelf in veiligheid brengen.

WINDMOLENS VOOR DE KUST TE DUUR

De elektriciteitsmaatschappij Electrabel staat sceptisch tegenover plannen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust.  Volgens een woordvoerder is een studie aan de gang, maar zal vermoedelijk blijken dat de investering die nodig is te hoog ligt.  In de buurt van Maldegem zou op termijn wèl een windmolenpark komen.  Volgens Europese richtlijnen moeten de elektriciteitsmaatschappijen tegen 2010 drie procent van de elektriciteit uit alternatieve energiebronnen halen.

EERSTE VLINDER

In het Zwingebied tussen Knokke en Cadzand werd afgelopen weekend  de eerste dagvlinder van het jaar opgemerkt in onze regio.  Het ging om een Atalanta, normaal een trekvlinder.  Vermoedelijk betrof het echter een exemplaar dat in de streek is gebleven om te overwinteren en zich op een zachte winterdag naar buiten waagde.  Twee jaar geleden is in de Zwinstreek zelfs in januari reeds een Atalanta gezien.

TABAKSROOF

Bij een nachtelijke inbraak in een krantenshop in Zeebrugge zijn voor circa anderhalf miljoen frank tabakswaren en telefoonkaarten gestolen.  De dieven verschaften zich toegang tot de winkel bij middel van een koevoet.  De winkeluitbaters hebben niks gehoord, maar toch werden de dieven opgeschrikt en zijn gevlucht met achterlating van een deel van de buit.  De Rijkswacht heeft een onderzoek ingesteld.

woensdag 9 februari 2000

IN KNOKKE-HEIST PROBLEMEN MET 3 CAMPINGS

In verband met het feit dat de Vlaamse minister van Toerisme, Renaat Landuyt, vanaf 1 april korte metten wil maken met de campings zonder vergunning, stellen zich in Knokke-Heist drie problemen.  Twee campings wachten op regularisatie, maar voor een derde camping is weinig of geen hoop. Twee campings langs de Natiënlaan hebben de nodige aanpassing doorgevoerd ten einde te beantwoorden aan het nieuwe campingdecreet.  Wel hebben ze nog af te rekenen met een zoneringsprobleem, omdat delen van de campingterreinen buiten het kampeergebied vallen.  Volgens Dirk Pruoost van de dienst Stedenbouw in Knokke-Heist, probeert de gemeente momenteel door het doorvoeren van een aanpassing van het BPA een oplossing te vinden voor deze beide campings.  Op termijn zou dan ook het Gewestelijk Structuurplan in die zin worden aangepast.   Het grote probleem blijkt echter de Camping St. Michel te zijn langs de Kalvekeetdijk.  Dààr werden de nodige aanpassingen niet doorgevoerd.  Ook is er nog permanente bewoning.  In totaal staan er nog 7 gezinnen ingeschreven, samen goed voor 11 personen.  Het OCMW in Knokke-Heist probeert reeds geruime tijd onderdak te vinden voor deze mensen.  Het blijkt echter dat de bewoners ook andere signalen krijgen, en niet overtuigd zijn dat ze de camping zullen moeten verlaten.  Camping St. Michel bevindt zich in een zone die voor kamperen is aangemerkt doch het gemeentebestuur wil op die plaats in de toekomst geen camping meer.  Dit heeft onder meer te maken met de nabijheid van een dancing en de ambachtelijke zone 't Walletje.  Het gemeentebestuur heeft inmiddels aangeboden om de terreinen van deze camping aan te kopen.  Het Comité van Aankoop heeft echter met de eigenaar voorlopig nog geen overeenstemming kunnen bereiken omdat de vraagprijs te hoog ligt.

SLUIS WIL NET ALS WESTVLAAMSE BELFORTEN OP UNESCO-LIJST

Net als Brugge, Diksmuide, Lo-Reninge, Menen, Nieuwpoort, Tielt en Veurne, wil het grensstadje Sluis-Aardenburg met z'n Belfort Postkaart van het oorspronkelijk belfort in Sluisopgenomen worden op de internationale ranglijst van culturele erfgoeden.  De gemeente is bijzonder teleurgesteld dat toen in december vorig jaar 24 Vlaamse en 6 Waalse belforten werden toegevoegd aan deze prestigieuze lijst van Unesco, het enige belfort in Nederland, over het hoofd werd gezien.  Erkenning door Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, betekent het verwerven van een wereldwijd erkende status, wat voor het toerisme bijzonder gunstig kan uitpakken.  Sluis-Aardenburg gaat nu zelf pogingen ondernemen om het Belfort voor te dragen voor opname in de Unesco-lijst.  Men denkt in de grensgemeente niet, dat het feit dat het Belfort na de Tweede Wereldoorlog zo goed als volledig is heropgebouwd, de eventuele opname in de Unesco-lijst zal bemoeilijken.  Het huidige bouwwerk is namelijk een getrouwe kopie van de oorspronkelijke toren en het stadhuis die gebouwd werden in de periode tussen 1390 en 1393.  Het huidige belfort bevat ook heel wat schilderijen, prenten, kaarten en historische voorwerpen uit de 16e, 17e en 18e eeuw.

SAINT-AMOUR

Op zaterdag 19 februari doet "Saint-Amour" het Cultureel Centrum Scharpoord aan in Knokke-Heist.  Het betreft een literaire avond rond liefde en begeerte.  Het initiatief verzamelt reeds zo'n 10 jaar het kruim van de Nederlandstalige literatuur in de Vlaamse en Nederlandse schouwburgen.  Tijdens een voorstelling van zowat 2 uur lezen daarbij auteurs van divers pluimage een bloemlezing uit hun werken voor.

TEVEEL NEDERLANDSE SCHOLIEREN STUDEREN BIJ ONS

In Knokke-Heist volgen een paar tiental Nederlandse scholieren de lessen.  Ook in heel wat andere Vlaamse grensgemeenten is dat het geval.  In dat verband hebben onderwijsminister Vanderpoorten  en z'n Nederlandse collega Hermans zopas overleg gepleegd.  Het blijkt dat voor elk Belgisch kind dat in Nederland school loopt er liefst 25 Nederlandse kinderen bij ons de lessen volgen.  Er wordt nu gekeken naar de oorzaken van deze scheve verhouding en mogelijke oplossingen.

TERUGGAVE MILIEUBELASTING

In Knokke-Heist werd het aantal categorieën van mensen uitgebreid die een teruggave van de gemeentelijke milieubelasting kunnen verkrijgen.  Naast de mensen die een uitkering van het OCMW of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten komen nu ook personen in aanmerking die een verhoogde kinderbijslag voor mindervaliden ontvangen of minstens drie kinderen fiscaal ten laste hebben en over een bescheiden gezinsinkomen beschikken.

COBELFRET ZET CELANDINE IN

De rederij Cobelfret heeft zopas haar nieuwste vrachtroro, de "Celandine" ingezet op de verbinding Zeebrugge-Purfleet.  Het schip werd gebouwd door Kawasaki Heavy Industries in Japan en biedt ruimte aan 157 trailers en 500 personenwagens.  De garagedekken beschikken over circa 2,3 km parkeerruimte.   Met het in dienst nemen van de nieuwe ferry wordt de capaciteit op de route verder verhoogd.

GEDEELTELIJKE HERSCHIKKING CARNAVALPRIJZEN

Ten einde grote verschillen weg te werken in de geldprijzen die worden overhandigd aan de deelnemers aan de Heistse Carnavalstoet, wordt momenteel door Toerisme en de Raad van 11 gewerkt aan een gedeeltelijke herschikking van de bedragen.  Volgens Schepen Degroote zal dit jaar weer 800.000 frank besteed worden aan het welslagen van het Heistse Carnavalgebeuren.

ILLEGALE KREEFT ?

In restaurants in Knokke-Heist, Sluis en andere plaatsen in de regio worden vaak illegaal gevangen kreeft en paling geserveerd.   Dat beweert tenminste Burgemeester van Liere van Sluis, die tevens voorzitter is van de visserijbelangenvereniging Zevibel.  Volgens hem gaan Vlaamse en Nederlandse duikers regelmatig op strooptocht in de Oosterschelde om er fuiken leeg te halen.  In onze regio zeggen restauranthouders echter geen weet te hebben van enige illegaal gevangen kreeft of paling.

STEVAERT OVER STATION

Minister Steve Stevaert is van oordeel dat de verhuis van het station van Zeebrugge naar de Môle niet ten koste mag gaan van de huidige treinreizigers.  In Zeebrugge lopen zo'n 600 kinderen school.  Een groot deel maakt de verplaatsing met de trein.  Het is volgens de minister nu aan de NMBS om oplossingen aan te dragen.

donderdag, 10 februari 2000

VALENTIJNSGEKTE

Ook in Knokke-Heist wordt het elk jaar erger met de Valentijnsgekte.  Steeds meer mensen willen met Valentijn geliefden, vrienden en familieleden eens extra in het zonnetje zetten.  Bloemenwinkels zijn al dagen in de weer met het voorbereiden van Valentijnskorven en -boekets.  Naast de traditionele roos, worden dit keer ook veel andere rode bloemen besteld zoals amarylissen.  Ook in de card shops in de badstad neemt de verkoop van Valentijnskaarten voortdurend toe.  Daarnaast doen ook winkels die zich specialiseren in verwencadeautjes momenteel gouden zaken.  Verder wordt ook op het internet een drukke Valentijnscorrespondentie gevoerd en worden zelfs Valentijnsrecepten gepubliceerd.

NIEUWE LEDEN KOR

De jeugdraad van Knokke-Heist heeft zopas drie nieuwe leden Michael Muyllaertgekozen van de Kor, het dagelijks bestuur van de jeugdraad.  Met de nieuwelingen gaat het om Jeroen Maertens, Stijn Husée en Michael Muyllaert.  Deze laatste werd meteen ook ondervoorzitter van de tak Advies & Sensibilisering.  Thierry Corijn werd aangesteld als ondervoorzitter van de tak Activiteiten.  De jeugdraad dient als spreekbuis voor de jongeren in de badplaats en heeft ook als taak om zich in te zetten voor de verdere jeugdvriendelijke uitbouw van Knokke-Heist.

FRANSEN NIET NAAR KNOKKE

De Franse ploeg, die eerder getipt was voor een verblijf in La Réserve in Knokke-Heist tijdens Euro 2000, gaat naar Oostende.  Daar zal overnacht worden in het Thermae Palace.  De ploeg blijft er slechts één nacht omdat het hotel nadien volgeboekt is voor een congres van Jaycees.  Ondertussen werd bevestigd dat de ploeg van Tsjechië wel degelijk het Pavillon du Zoute in Knokke zal aandoen.

ZOMERRESERVATIES STROMEN TOE IN ZEELAND

Terwijl in Knokke-Heist de reservaties voor komende zomer met mondjesmaat binnenlopen blijken de boekingen vlak over de grens een ongekende vlucht te nemen.  Dààr is opvallend vroeg geboekt.  Heel wat vakantiedorpen en campings zijn er reeds voor 95 procent volgeboekt.  Ook heel wat Vlamingen hebben in Zeeland geboekt omdat de Belgische kust tijdens de zomer vaak zeer moeilijk bereikbaar is.

GIDS VOOR OUDEREN

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in Knokke-Heist heeft ter gelegenheid van het "Internationaal Jaar van de Ouderen" een lijst van boeken en andere informatiekanalen over ouderen en ouderdom samengesteld.  Deze handleiding gaat over boeken en tijdschriften met onderwerpen zoals: ouder worden, gezondheid, dementie, de relatie grootouder-kleinkind,  en verzorging en verpleging.  De handleiding is beschikbaar in de bibliotheek van het Cultureel Centrum.

NIEUWE SECTORWERKERS RIJKSWACHT

Door een reorganisatie binnen de werking van de rijkswacht in Knokke-Heist werden twee nieuwe sectorwerkers aangesteld.  Dit betekent dat voor aangelegenheden in Heist Eerste Wachtmeester Yves Coppens de verantwoordelijkheid opneemt.  Voor Westkaeplle gaat die taak naar Eerste Wachtmeester Bernard De Wulf.

AUTOHANDEL P&O EXTRA TRAFIEK VOOR ZEEBRUGGE

Binnen de week nadat P&O Stena Line het licht op groen zette voor het importeren en verkopen van nieuwe wagens tegen continentale prijzen, noteerde de Britse ferrymaatschappij al 4.000 informatieaanvragen en 400 bestellingen. Voor de Kanaalrederij betekent deze service meteen ook een belangrijk nieuwe vrachttrafiek voor de route Zeebrugge-Dover.  P&O Stena Line begon vorige week een autoaankoopservice in samenwerking met de Britse auto-importeur Burbank Automotive Holding Ltd. De service biedt de Britten de mogelijkheid om via tussenkomst van de rederij een wagen op het continent te bestellen en aan huis te laten leveren, tegen prijzen die gemiddeld 18 procent lager liggen dan in Engeland.  De rederij dacht in het eerste jaar zo'n 10.000 wagens te kunnen verkopen.  De zeer positieve reactie van het publiek in Groot-Brittannië doet nu echter veronderstellen dat het mogelijk nog een stuk meer kan zijn.  In Zeebrugge wordt een en ander gezien als een belangrijke nieuwe trafiek op de korte Kanaalroute.  Volgens de rederij is die alternatieve automarkt volledig legaal en zet de Europese commissie Groot-Brittannië al een tijd onder druk zijn prijzen voor nieuwe wagens meer in lijn te brengen met de andere Europese landen. Een vervanging voor het verlies aan inkomsten na de verdwijning van de "taxfree", noemt de maatschappij de handel niet. Het gaat eerder om het zoeken naar nieuwe markten, aldus de rederij.

VEILIGER ANKEREN

In het ankergebied bij de toegang naar de Schelde ten noorden van Knokke-Heist worden maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten.  Onder meer komt er meer vrije ruimte rond schepen die geladen zijn met giftige gassen.  Verder zal ook gezorgd worden voor een betere scheiding van op- en afvarende schepen, ten einde de kans op een aanvaring te verminderen.

SOCIALE DIENST

In Knokke-Heist wordt de bevoegdheid van de Sociale Dienst steeds verder uitgebreid.  Momenteel is de dienst onder meer verantwoordelijk voor  premies voor aanpassingswerken bij senioren en minder-validen, de tegemoetkomingen voor personenalarmtoestellen, de sociaal-pedagogische toelage voor thuisverzorging en de gemeentelijke toelage voor vakantiekampen van zwaar gehandicapte kinderen en volwassenen.

vrijdag 11 februari, 2000

KOFFIESHOP VOOR GRENSREGIO BAART KNOKKE-HEIST ZORGEN

Het ziet er naar uit dat er in de grensregio een koffieshop komt binnen makkelijke fietsafstand van Knokke-Heist.  Het punt staat over een paar weken op de agenda van de gemeenteraad in Oostburg.  In de grensstreek neemt met name het gebruik van cannabis steeds grotere vormen aan, terwijl ook de verkoop van harddrugs in de lift zit.  Met het toelaten van een koffieshop willen de bestuurders in West-Zeeuws-Vlaanderen de verkoop van verdovende middelen uit de criminele sfeer halen.  Volgens het Consultatie Bureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) en de Zeeuwse politie ligt het aantal drugsverslaafden onder de West-Zeeuws-Vlaamse jeugd bij het landelijk gemiddelde van 15 procent.  Op dit moment is het "oncontroleerbaar geworden" zegt politiefunctionaris Eggermont.  Van daar dat de politiek zich de komende weken zal buigen over de mogelijke invoering van een sofdrugs-beleid in Sluis-Aardenburg en Oostburg.  Dit zal zeker ook verstrekkende gevolgen hebben voor Knokke-Heist en andere Vlaamse grensgemeenten.  Het toelaten van een koffieshop zal ongetwijfeld "een aanzuigende werking hebben op gebruikers van buiten de landsgrenzen" zegt de Zeeuwse politie.  Men maakt zich vooral zorgen over de meest kwetsbare groep, de 12- tot 18-jarigen.  Voor hen zal moeten worden uitgekeken naar "uithangplekken op goed controleerbare plaatsen".   In Knokke-Heist is men alvast niet gelukkig met de mogelijkheid van een koffieshop op makkelijke fietsafstand van de badplaats.  "Het is zeker niet daarvoor dat we ons hebben ingespannen voor de realisatie van een grensoverschrijdend fietspadennetwerk" zei men bij de gemeente in een eerste reactie.

BOWMORE BRENGT KNOKKE-HEIST IN DE VERLEIDING

Met een unieke whiskydegustatie probeert het Schotse dorpje Bowmoreover een 10-tal dagen de harten en vooral de smaakpapillen van de Knokke-Heistenaar voor zich te winnen.  De proeverij, in de Knokse Kurkentrekker, op 22 februari (om 20u), wordt toegelicht door de eminente whiskykenner James A. Mc Ewan.  Een naam die boekdelen spreekt.  Het distilleerbedrijf dat nu in de badstad z'n producten voorstelt werd in 1779 opgericht als een van de eerste legale whiskystokerijen in Schotland.

GASTGEZINNEN VOOR EURO-CHILDREN

De vriendenkring Euro-Children zoekt gastgezinnen in Knokke-Heist voor de zomeropvang van kinderen uit Noord-Ierland, Tsjechië, Slovakije, Bosnië-Herzegovina en Kroatië.  De leeftijd van de jongeren varieert tussen de 9 en 13 jaar.  In de loop van april zal het gemeentebestuur in de badstad trouwens een spreekbeurt organiseren waarin het project van Euro-Children aan de bevolking wordt uiteengezet.  Met dit initiatief wil de gemeente de organisatie een steuntje in de rug geven om ook dit jaar ongeveer 150 Vlaamse opvanggezinnen te vinden, vooral voor kinderen uit Tsjechië en Slovakije.

KLAUWAERT KLAUWT VOOR ORANJE

Het vissersvaartuig Zeebrugge 84 "De Klauwaert" is aangekocht door de rederij Noordpas die in Knokke-Heist een gelegenheidsadres heeft.  De rederij is echter eigendom van de familie Korf uit het Nederlandse Urk.  De rederij heeft nu echter plannen om het vaartuig in de vaart te brengen als de Urk 168.  Dit is hoogst ongewoon.  Het komt namelijk maar zelden voor dat een Belgische bokkentreiler een plaats krijgt in het Nederlandse visserijregister.

FEEST 100 JAAR ANKER

De gemeentelijke basisschool Het Anker in Heist heeft een uitgebreid feestprogramma bekend gemaakt naar aanleiding van 100 jaar gemeentelijk onderwijs in de Pannestraat.  Op vrijdagnamiddag 25 februari starten de festiviteiten met een openklasdag. De leerkrachten zetten de deur van hun klaslokaal wijd open voor alle ouders, grootouders en sympathisanten.  Met modern didactisch materiaal, aangepast aan de nieuwe leerdoelen en leerplannen, toont het Anker dat in de loop van die 100 jaar de tijd allesbehalve is blijven stilstaan.  Op zondag 27 februari om 11 uur vindt in de benedenzaal van het heemkundig museum "Sincfala", een academische zitting plaats.  Daarna volgt een receptie met bezoek aan een retro-tentoonstelling .  Op vrijdag 3 maart beelden de kinderen van de lagere school en hun leerkrachten in traditionele klederdracht anno 1900 de verhuis uit van de oude gebouwen  in de Kerkstraat (toen nog Pompestraat) naar de huidige locatie in de Pannestraat. De kledij werd met zorg gekozen en eigenhandig vervaardigd met de hulp van ouders en grootouders.  Maar hét spektakel van deze festiviteiten wordt ongetwijfeld de musical "Sofie" die op zondag 26 maart en 2 april, telkens om 14.30 uur wordt opgevoerd in het Cultureel Centrum Ravelingen.  De musical vertelt het verhaal van Sofietje, een overbeschermd meisje dat de wereld wil ontdekken in al haar facetten.

VISAFVALPROBLEMATIEK

Oud-senator Manu Desutter uit Knokke-Heist, die voorzitter is van het Vlaams Visserij Informatiecentrum, is van plan om de afvalproblematiek in de visverwerkende nijverheid onder de aandacht te brengen.  Dat zal gebeuren tijdens een studiedag op 28 februari in Nieuwpoort.  Heel wat deskundigen van onder meer Ovam, de Vlaamse Watermaatschappij, Electrabel en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zullen dan allerlei praktische toelichtingen verschaffen in verband met de preventie van afval en emissies in de visverwerkende industrie aan onze kust.

AQUAFINCOLLECTOR

De tweede fase van de werken voor de aanleg van de collector in de Natiënlaan in Knokke zullen volgens de NV Aquafin ten vroegste in september kunnen van start gaan.  De collector zal een diameter hebben van 2,5m en zal dienen voor het transport van het afvalwater van een gedeelte van Knokke naar het zuiveringsstation van Heist.  Momenteel voert Aquafin onderhandelingen om de noodzakelijke gronden te verwerven.

20 JAAR CAFÉ DU NORD

Vanaf 17 februari wordt in de Knokke-Heistse uitgangswereld het 20 jarig bestaan gevierd van Café Du Nord onder het huidige beheer.  Voor de gelegenheid zullen onder meer oude stijl glazen van 33 cl gevuld en verkocht worden tegen de prijs van 25 cl.  Verder worden ook gratis vaten weggegeven.  Over de jaren is Café Du Nord er steeds in geslaagd de brug te slaan tussen oudere en jongere bezoekers.

STANDBEELD KNECHTEN EN MEIDEN

Op de grens bij Sint Anna ter Muiden komt op termijn een standbeeld voor knechten en boerenmeiden.  Op die manier moeten deze landarbeiders alsnog waardering krijgen voor het zware werk dat ze honderden jaren lang in onze regio verricht hebben.  Het wordt een figuratief kunstwerk, waarin ook tot uiting komt dat ook vele vrouwen zwaar werk deden.  Het ontwerp voor het nieuwe standbeeld wordt komende donderdag gepresenteerd in het stadhuis van Sluis.
 

Home
History
AboutUs
Links
Humour
Specials
Portaal 1
Portaal 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
Archief98
Archief99
Arch.2000