โรงเรียนท้ายหาด [Thaihaad SchooL ]++ Samutsongkram ++โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน++