AUPS DE PROVENÇA AUTA
Retorn
Fòtos de la senhalisacion en occitan
Mapa del departament
Annot
Ortografias : Anòt (Amics Mesclum) ; "Anot"
  
(Mistral)
Nom occitan :
Anòt

Banon
Ortografias : Banon (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[ba'nun] (Bouvier)
Nom occitan :
Banon

Barcelonnette

Ortografias : Barcilona (Amics Mesclum) ;
  
Barciloneta (Amics Mesclum) ; Barcelona (Laux) ;
  
"Barciloùna" (Arnaud)
Prononciacion :
[barsi'luna] (Bouvier), [barsilunèta]
   (Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Barcilona

Barrême
Ortografias : Barrema (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[ba'remœ] (Bouvier)
Nom occitan :
Barrema

Castellane
Ortografias : Castelana (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[kaste'lano] (Bouvier,
   Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Castelana

Colmars
Ortografias : Colmars (Amics Mesclum) ;
  
"Cóumars" (Mistral)
Explicacion :
Del latin collis Martis (colline de Mars).
   -ti- deven -ç-.

Nom occitan :
Còumarç

Digne-les-Bains
Ortografias : Dinha (Amics Mesclum, Laux,
   Barthe) ;
"Digno" (Mistral)
Nom occitan :
Dinha

Entrevaux
Ortografias : Entrevaus (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[entre'vaw] (Bouvier)
Nom occitan :
Entrevaus

Forcalquier
Ortografias : Forcauquier (Amics Mesclum) ;
  
Forcauquièr (Laux) ; Forcalquièr (Barthe)
Prononciacion :
[furkòw'kjèœ] (Bouvier)
Explicacion :
De forn cauquièr (four à chaux).
Nom occitan :
Forncauquièr

La Javie

Ortografias :
La Jàvia (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[la 'dzhavi] (Bouvier,
   Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
La Jàvia

Le Lauzet-Ubaye
Ortografias :
Lo Lauset (Amics Mesclum) ;
  
"doou Loouzét" (Arnaud)
Prononciacion :
[lu low'zet] (Bouvier)
Nom occitan :
Lo Lauset

Manosque
Ortografias : Manòsca (Amics Mesclum, Laux,
   Barthe)

Prononciacion :
[ma'nòsko] (Bouvier)
Nom occitan :
Manòsca
Seguida
Les Mées
Ortografias :
Lei Meas (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[lej mès] (Bouvier)
Nom occitan :
Lei Meas

Mézel
Ortografias :
Mesèu (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[me'zèw] (Bouvier,
   Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Mesèu

La Motte-du-Caire

Ortografias :
La Mota de Provença (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[la 'mutœ du 'kajre] (Bouvier)
Nom occitan :
La Mota (dau Caire)

Moustiers-Sainte-Marie

Ortografias :
Mostier (Amics Mesclum) ;
  
Mostiers Santa Maria (Amics Mesclum)
Nom occitan :
Mostier (de Santa Maria)

Noyers-sur-Jabron

Ortografias :
Noier (Amics Mesclum) ; "Nouiés"
  
(Mistral)
Explicacion :
Plural de noguièr (noyer).
Nom occitan :
Noguièrs

Peyruis

Ortografias :
Peiruís (Amics Mesclum) ; "Peirui"
  
(Mistral)
Explicacion :
De Petrosium. -osi- deven -ueis-.
Nom occitan :
Peirueis

Reillanne

Ortografias :
Relhana (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[ra'janœ] (Bouvier)
Nom occitan :
Ralhana

Riez

Ortografias :
Riès (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[rjes] (Bouvier)
Nom occitan :
Riés

Saint-André-les-Alpes

Ortografias :
Sant Andrieu de Meulhas
   (Amics Mesclum) ;
"Sant-Andriéu" (Mistral)
Nom occitan :
Sant Andrieu (deis Aups)

Saint-Etienne-les-Orgues

Ortografias :
Sant Estève (deis Orgues)
 
(Amics Mesclum) ; Sant Estieni (deis Orgues)
 
(Amics Mesclum)
Prononciacion :
[sent es'tjèni] (Bouvier),
   [sent es'tève] (prononciacion anciana) (Bouvier),
   [sant estère lez wòrges] (Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Sent Estève (deis Orgues)

Seyne

Ortografias :
Sanha (deis Aups) (Amics Mesclum)
Prononciacion :
['sèjnœ] (Bouvier)
Explicacion :
De Sedena.
Nom occitan : Sèina

Sisteron
Ortografias : Sisteron (Amics Mesclum)
Prononciacion :
[sistœ'run] (Bouvier)
Nom occitan :
Sisteron