2002г.>>

Март    Април 
21 22  23  24 23
Май       Юни   
20 22  25  26  28 26

    Юли   

 Септември 
6 7 8 5  10  15  20  25 
 Ноември 
20  30