На едно дете - садистче учителката дала домашно да донесе гръклян от някое животно за изучаване.
На другия ден то донесло един.
- Гошко, от къде го взе този гръклян?
- Ами от дядо.
- А той какво каза като ти го даде?
- Кккххррр!
 
По време на Втората световна война взели един циганин в казармата. Неочаквано по време на решаващата битка боеприпасите свършват. Капитанът отчаяно отива при циганина:
- Манго, ето ти три гранати и една каска, искам да се опиташ да удьржиш положението докато се вьрнем с боеприпаси.
Циганинът му казал:
- Я по-добре ми дай три каски и една граната!
Дал му ги капитанът. Върнал се след време с боеприпаси, гледа и не може да повярва на очите си: от едната страна пушките, от другата дрехите, по средата германците стоят голи и тракат с зъби. А пред тях циганинът:
- Тука има, тука нема, кой ще познае къде е гранатата?
 
Едно семейство щяло да прави парти. Преди да дойдат гостите, бащата казал на дъщеря си:
- Няма да танцуваш с един, Бързия Джо се казва, защото докато се усетиш, и ще ти го вкара.
Дъщерята естествено обещала, но вечерта Бързия Джо я поканил на танц, и тя се съгласила. Как да му  откаже пред всички. След като свършил танца, Бързия Джо й  казал:
-Разтвори си краката.
-Да ми го вкараш, нали?
-Не, да го извадя.
 
На входа на психиатрична клиника се срещат двама психиатри.
Първият:
- Иванов, абе ти видя ли на паркинга един мъж стои по цял ден.
Вторият:
- Не се притеснявай, Петров. Тоя ми е клиент. Мисли се за лека кола....
Първият:
- Аха, разбирам, а ти с какво го лекуваш?
Вторият:
- Въобще не го лекувам. Аз с него идвам и си отивам от работа...