เมนูหลัก

ประวัติวิทยาลัย

คำขวัญ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผลงานดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ
แผนที่วิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร

ผู้บริหาร

บุคลากร

นักเรียนนักศึกษา

การเรียนการสอน

หลักสูตร

เรื่องทั่วไป
การจัดงบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
เที่ยวชมวิทยาลัย
ศูนย์วิทยบริการ

จำนวนสถิติผู้เยี่ยมชม

21/06/2552 11:08:56

        

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

27  หมู่  5  ต.หนองแก  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 

โทร.  056 982621  โทรสาร 056 982622

e-mail : uthaitaneeatc@hotmail.com , changseetha@yahoo.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง  2551

รับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา  2552

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมรับ รมช.ศึกษาธิการ ที่วษท.สิงห์บุรี

อบรมกรรมการ อกท. ณ จังหวัดลพบุรี

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2552

 

เว็บไซด์อื่น ๆ
สืบค้นข้อมูลตำบลต่างๆ
ชื่อตำบล อำเภอ