Internacia studado en Bydgoszcz

LA 32-aj ESPERANTO-TAGOJ DE BYDGOSZCZ
26-a POLA SESIO kaj 31-a SESIO-AKB-KLERIGEJO de INTERNACIA AKADEMIO de la SCIENCOJ AIS
INTERNACIA KURSO por ESPERANTO-VOJAĜGVIDANTOJ
BYDGOSZCZ
23.03-1.04.2007

INTERNACIA STUDADO EN BYDGOSZCZ

Dum 23.03-1.04.2007 okazis 32 Esperantaj Tagoj de Bydgoszcz kun 31 Sesio de Klerigejo de AIS en Bydgoszcz (AKB). Partoprenis en ĝi studentoj kaj prelegantoj el pli ol 20 landoj kaj 4 kontinentoj. Okazis i.a. 16 kursoj kaj 6 prelegoj.
Prelegojn gvidis:

 • Prof. dr hab. Aleksandra Kowalczyk s.t. - Programoj de turisma instruado en altlernejoj,
 • Prof. Remigiusz Mielcarek - Turismo en Afriko kaj Azio,
 • Prof. Bojxidar Leonov - Turismo en Bulgario,
 • dr. Cezary Koscielak - Esperanto-Turismo en Interreto,
 • ASci. Augusto Casquero de la Cruz - Kulturo kaj lingvoj en Hispanio,
 • ASci. Regina Grzebowska - Kompendio de la E-vojaĝgvidanto,
 • ASci. Andrzej Grzebowski - Internacia Esperanto-Turismo 2007,
 • ASci. Mara Timermane - Turismo en Baltaj Landoj,
 • ASci. Marcel Delforge - Europa Unio.
 • Oni aŭskultis prelegojn pri turismo kaj kulturo en Japanio, Cxinio, Mongolio, Uzbekistano, Senegalio, Tanzanio, Zimbabvo, Kanado, Albanio, Belgio, Bulgario, Estonio, Hispanio, Litovio, Latvio kaj Pollando. Sesion finis internaciaj ekzamenoj en Esperanto lingvo, dum kiuj diplomajn verkojn prezentis kaj defendis studentoj el 11 landoj de Afriko, Azio kaj Eŭropo.

  La 25-an de marto 2007 okazis Ĝenerala Kunveno de Internacia Klubo Esperantotur, dum kiu oni pritaksis internacian turisman agadon 2006-2007 kaj planis Esperanto-aranĝojn por 2007/2008. Dum la kunveno oni elektis por 2007/2008 jenan 15-personan Konsilion de la Internacia Klubo Esperantotur en Bydgoszcz:
  Prezidanto - Andrzej Grzebowski (PL), Vicprezidantoj - Augusto Casquero de la Cruz (ES) kaj Liu Jianguo (CN), Ĝenerala Sekretario - Mara Timermane (LV), Kasisto - Alojzy Szulc (PL)
  kaj membroj: Marcel Delforge (BE), Daniela Emler (PL), Lilianna Gierko (PL), Zdzisław Glajcar (PL), Bent Holm-Laursen (DK), Mario Miranda (AR), Abraham Langoume (SN), Bojxidar Leonov (BG), Moliere Ngangu (CDR) kaj Zxelimir Pehar (TL/AU).

  Dum la Tagoj kun la partoprenantoj renkontiĝis en la Urbodomo Prezidento de la Urbo Bydgoszcz - mag. Konstanty Dombrowicz kaj oni vizitis ankaŭ urbon Bydgoszcz. Trifoje prezentiĝis kun vigla muziko Vokala muzikensemblo AFRIKA UMBA (Afrika Vocxo) kiun formas studentoj de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz el Senegalio, Kamerunio, Niĝerio, Tanzanio kaj Zimbabvo.

  Aldonindas, ke Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz fariĝis nun la plej granda laŭ nombro de eksterlandaj gestudentoj altlernejo en Kujavia-Pomerelia vojevodio kun 115 gestudentoj el pli ol 20 landoj de la mondo, kiuj venis por studi dum 2006/2007 kaj ankaŭ la plej granda ĉina altlernejo en Pollando, kiel diris Konsulo de Ĉinio el urbo Gdansk.

  Ni invitas al interesa studado en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz - Klerigejo de Internacia Akademio de la Sciencoj dum la jaroj 2007/2008, nun studadkotizo estas 300 USD au 300 EUR.

  Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo en Bydgoszcz
  Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz
  ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, 85-094 BYDGOSZCZ, Pollando
  Tel./fax (052) 346-11-51, rete: stud@esperanto-turismo.org
  www.esperanto-turismo.org

  Parolas Urbestro. Komuna fotoado kun Urbestro.
  Dum lekciono. Atentemaj studantoj.
  Diversnaciaj aŭskultantoj.

  Reen al la ĉefpaĝo